rak ppj DSCF0077 aZákladná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici stále dodržiava vianočné tradície a tak sa na záver roka 11.decembra 2015 opäť stretli z príležitosti posedenia pod jedličkou. Celé posedenie sa nieslo v duchu tradícií našich predkov. Prezentovali sa pracovné nástroje a pomôcky, ktoré voľakedy používali i zvyky, ktoré si dodnes zachovali. Poukazuje na to aj výstavka a prestretý stôl gazdu na sviatky. Dvojičky Leštákovci nám zarecitovali a zaspievali vianočné koledy, na čo nadviazali členovia ZPOZ-u pri OcÚ v Rakovnici. Na pozadí sa premietali obrázky z histórie našej ZO. Na záver vinš predsedu: "Lásky, šťastia hodiny v kruhu svojej rodiny, užite si spoločné, krásne sviatky vianočné a nech dlho prevláda Novoročná nálada. Príjemné posedenie sa zakončilo tradičnou piesňou

Zverejnené v Seniori

via rv IMG 3133 aaGemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v dňoch 14.-16. decembra 2015 v popoludňajších hodinách pripravila spolu s pozvanými hosťami pre deti čítanie vianočných rozprávok pod názvom „Keď prichádzajú Vianoce...“.
Bolo nám cťou privítať medzi nami pána primátora Mesta Rožňava Pavla Burdigu, PaedDr. Janku Mičudovú z odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, Mgr. Evu Kardošovú vedúcu speváckeho zboru a pedagogičku, riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave Mgr. Pavla Lackaniča,

Zverejnené v Knižnice

cl IMG 2491 aKaždý rok zavíta Mikuláš v Čiernej Lehote s darčekmi medzi deti z materskej školy. Tohto roku sa k drobcom pridali školopovinné deti z Lehoty i iných končín, ba dokonca aj dospelí. Riadna mikulášska mela a nádielka. V sobotu 5. decembra 2015 pod jedličkou v sále kultúrneho domu  sa detičky a deti, dokonca i dospelí, snažili ukázať Mikulášovi,  čo vedia, a ten ich odmenil balíčkom sladkostí. Dospelí nepohrdli ponúkaným punčom  a zákuskami. Takmer dve hodiny neutíchala vrava, trma–vrma, básničky, pesničky, kreslenie vianočných motívov, dobrej nálady. A potom sa ozvalo hlasné jééj...

Zverejnené v Tradície

rl DSCN1137 aVeľká sála KD v Revúckej Lehote  popoludní 7. decembra 2015 patrila seniorom obce, ktorí sú členmi ZO JDS. Stretla sa tu najstaršia generácia ako 3. v poradí, ked deň predtým tu vítali tí najmladší Mikuláša, no a nie tak dávno tu plesala stredná generácia obce na jubilejnom 20. Martinskom plese. Z príležitosti blížiacich sa Vianoc výbor organizácie JDS za spolupráce s obcou, pripravili veľmi milé, pohodové posedenie. Rozsvietený vianočný stromček, vyzdobená sála, pripravené balíčky, no a chutne pripravené občerstvenie, emóciu bližiacich sa Vianoc len upevnili v každom z prítomných.  Po slávnostnom príhovore predsedníčky organizácie pozdravil prítomných aj starosta obce MVDr. Ján Šeševička. Ako pri každom takomto stretnutí, aj teraz, pozdravili jubilantov, ktorí sa tiež podieľali na bohatom občerstvení.

Zverejnené v Seniori