rs volavka2aSúčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sú aj zbierkové predmety z oblasti prírodných vied. Jeden z nich, dermoplastický preparát volavky popolavej (Ardea cinerea) získaný v roku 2008, je predmetom mesiaca jún.
Volavka popolavá hniezdi v celej Európe okrem jej najsevernejších oblastí. Obýva plytké prírodné a umelé vodné plochy. Najčastejšie hniezdi v kolóniách na stromoch, ale aj kríkoch, prípadne v trstine. Na Slovensku bola ešte koncom 50. rokov bežným hniezdičom, no od tohto obdobia začali mnohé kolónie na stromoch zanikať a počty volaviek poklesli. Následne z územia východného Slovenska takmer vymizla a opäť tu začala hniezdiť vo väčších počtoch až v 90. rokoch 20. storočia.
V Gemeri-Malohonte hniezdi jednotlivo alebo v menších počtoch v blízkosti mnohých vodných nádrží, väčšia hniezdna kolónia sa nachádza pri Ožďanoch. Nehniezdiace vtáky a vtáky v období migrácie môžete vidieť na všetkých vodných nádržiach aj na vodných tokoch, napríklad Rimave a Slanej.

Zverejnené v Múzeá