sobota, 02 marec 2019 13:26

Zamyslenie sa nad mojím pôsobením na Gemeri Doporučený

Napísal(a) ThDr. Zuzana Poláková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Milí čitatelia! Dovoľte mi ešte naposledy sa k Vám prihovoriť aj touto cestou a v krátkom reporte zhrnúť svoje pôsobenie v duchovenskej službe na Gemeri.
Rozhodnutím zboru biskupov som v auguste 2015 bola po ordinácii v Krupine ustanovená do tejto oblasti za seniorálnu kaplánku. Po svojom príchode som bola ubytovaná na evanjelickej fare v Rožňavskom Bystrom, kde som od vtedajšieho administrátora seniora ThDr. Jerguša Olejára, PhD., dostala poverenie podieľať sa na starostlivosti o duchovný život v tomto cirkevnom zbore. Zbor bol v tom čase administrovaný z Betliara bratom farárom Mgr. Jánom Gdovinom, a to až do októbra roku 2017, kedy som zložila farársku skúšku. Bolo mi veľkou cťou, že som mala tú možnosť slúžiť na mieste,

IMG 0168 2kde krátky čas, v období rokov 1855-1858, pôsobil aj evanjelický farár, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Mne samej sa na fare v Rožňavskom Bystrom podarilo napísať rigoróznu prácu, ktorú som úspešne obhájila na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v januári 2017, divadelnú hru „Martin Luther“, ktorú cirkevný zbor stvárnil v rámci podujatia „Solus Deus“ pri príležitosti 500. výročia reformácie a napokon aj úvodnú časť rukopisu suspírií (modlitebných vzdychov) ku nedeliam a sviatkom cirkevného roku, ktorý som neskôr dokončila už na fare v Gemerskej Polome.

IMG 0100 1Začiatky hneď po príchode do Rožňavského Bystrého napriek tomu ale neboli ľahké. Bolo potrebné rýchlo sa zorientovať a osvojiť si veľa nových poznatkov a zručností ako z oblasti administratívy - tej zborovej ale i seniorátnej, tak i prác okolo fary a priľahlej farskej záhrady. Keďže v cirkevnom zbore chýbal aj kantor, neostávalo mi iné ako „oprášiť“ partitúru a začať ľudí na službách Božích pri speve piesní doprevádzať.

V čase môjho pôsobenia sa zbor pustil do rozsiahlej rekonštrukcie kostola, ktorú sa podarilo zrealizovať predovšetkým vďaka neúnavnej práci sestry zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej. Zároveň bol oltár z kostola odvezený na reštaurovanie do ateliéru v Bratislave. Aj v provizórnych podmienkach sme sa v priestoroch zborovej miestnosti okrem služieb Božích dokázali pravidelne stretávať aj na biblických hodinách, konfirmačnom vyučovaní i detskej besiedke. Za veľký úspech tiež považujem zavedenie vyučovania náboženstva v materskej škole v Rožňavskom Bystrom a vytvorenie webovej stránky zboru. V matkocirkvi i vo filiálke Rakovnica sme na zborovej úrovni tiež organizovali stretnutia žien za účasti zaujímavých hostí, jubilejné konfirmácie, ktoré pre mňa osobne boli takou srdcovou záležitosťou a v neposlednom rade i viaceré evanjelizačné podujatia.

kezmarok IMG 7603

Od 1. januára 2018 som bola zvolená za zborovú farárku v cirkevnom zbore Gemerská Poloma, avšak ostala som i naďalej spätá aj s cirkevným zborom Rožňavské Bystré a filiálkou Rakovnica ako administrátorka zboru. Povinností teda pribudlo aj vzhľadom na to, že po odchode manželov Olejárovcov na študijný pobyt do zahraničia som vyučovala hodiny náboženstva popri Gemerskej Polome aj na školách v Rožňave, avšak svoju službu som vždy vnímala aj popri všetkých náročných povinnostiach ako službu radostnú. S Božou pomocou sa aj napriek v tej dobe už môjmu zhoršenému zdravotnému stavu podarilo aj v tomto cirkevnom zbore zorganizovať niekoľko zaujímavých a veľmi pekných podujatí, akými boli: slávnosť inštalácie zborovej farárky, slávnostné služby Božie so spomienkou na P. K. Hostinského, rómske mládežnícke služby Božie, stretnutia žien, klavírny koncert Šimona Majerníka, zborové dni, zlatá konfirmácia, či zborový výlet do Kežmarku. Moje poďakovanie za pomoc pri realizácii týchto, ale i ďalších podujatí patrí v prvom rade zástupcovi zb. dozorcu Jánovi Očkaikovi.

IMG 5157V rámci svojho pôsobenia na Gemeri mi nedá nespomenúť aj krátku etapu administrovania cirkevného zboru Ochtiná, na ktorý vďaka milým a pohostinným ľuďom budem tiež s láskou spomínať.

Som Pánu Bohu vďačná, že ma službou zvesti evanjelia poslal slúžiť na Gemer, kde som vnímala, že je to priam až bytostne potrebné. Hoci mojím prianím bolo slúžiť zverenými darmi vo svojom povolaní ľuďom na Gemeri i naďalej, zdravotný stav mi to, žiaľ, už dlhšie neumožnil. Modlím sa však, aby sa s Božou pomocou stali z týchto zborov naozaj živé zbory, úprimne hľadajúce pravdy Božieho Slova. Lúčenie nikdy nebýva ľahké. O to ťažšie býva lúčenie s tými, ktorí sú Vám obzvlášť blízki, s ľuďmi, s ktorými človek niečo prežil, s ktorými má vytvorený určitý vzťah – s duchovnou rodinou. S týmito ľuďmi som prežívala chvíle radostné: - pri oslavách narodenín, rôznych posedeniach, konfirmáciách, krstoch a svadbách, ale i chvíle ťažké: - pri chorobách, lúčeniach, i keď sme museli neraz smutne skonštatovať, že nás do chrámu prišlo opäť málo.

Touto cestou mi teda dovoľte úprimne sa ešte raz poďakovať ľuďom v mne zverených cirkevných zboroch za vrúcne prijatie, za všetky modlitby, prejavy tolerancie a vľúdne slová povzbudenia, ktorých sa mi počas môjho tri a pol ročného pôsobenia tu na Gemeri dostávalo.

gp polakova IMG 0561 1My všetci sme, milí čitatelia – bratia a sestry, postavení do služby Pánu Bohu i svojim blížnym. Na to nezabúdajme! To nemusí znamenať, že naše poverenie musí byť také výnimočné ako to bolo napríklad u starozmluvného proroka Jeremiáša. Naše poverenie k službe sa môže odohrávať aj v bežnom, každodennom spôsobe života. Je však rovnako podstatné a dôležité. Byť milujúcim partnerom, starostlivým rodičom, zodpovedným pracovníkom, verným priateľom i v pravej viere žijúcim kresťanom  to je úloha naozaj neľahká. Chcem Vás preto, milí veriaci čitatelia, vyzvať k tomu: buďte „ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému.“ (Kol 3,12-13).

 

S láskou Vaša sestra farárka
ThDr. Zuzana Poláková

 

Čítať 2091 krát Naposledy zmenené sobota, 02 marec 2019 20:48

1 komentár

  • Odkaz na komentáre Marta Lajčáková sobota, 02 marec 2019 18:18 Napísal(a) Marta Lajčáková

    Ďakujeme pani farárke ThDr. Zuzke Polákovej za obdobie, ktoré strávila v zbore Rožňavské Bystré a Rakovnica a slúžila nám Božím Slovom, prežívala s nami chvíle radostné aj smutné. Mali sme ju naozaj radi. To, čo napísala v článku, je veľmi skromné, lebo ona sama je skromná, húževnatá a obetavá. Vykonala pre zbor omnoho viac. Hneď od začiatku nám vybavila výlet do jej rodného Bardejova a spolu s tamojším p. seniorom Mgr.Velebírom nás sprevádzali na všetkých zaujímavých a vzácnych cirkevných a historických pamiatkach mesta. O pár mesiacov neskôr sme navštívili spolu s veriacimi z Gemerskej Polomy historický Kežmarok, hlavne artikulárny evanjelický kostol. Snažila sa s nami zblížiť a hlavne utužiť naše spoločenstvá.
    No a nezabudnuteľné bude pre nás divadelné predstavenie r. 2017 Solus Deus. Ako sa nadchli mladí pre úlohy Martina Rázusa (Tibor Gonos), Martina Luthera (Ján Gonos), Kataríny von Bora (Mirka Macková), Jána Tetzela (Matej Gonos), či priora( Miloš Čapo), mladých hercov Davidko Šoltés, Radko Gajdoš, mníšky (Katka Forgáčová, Laura Pinčáková) na perfektný spev našich spevákov Evku Dovcovú, Dominiku Ďurskú, Stanka Ďurského a ostatné členky nášho zboru, ktoré sme aj vystupovali, aj spievali sme prekrásne zborové piesne pod vedením pani farárky Zuzky. Podotýkam ešte, že celý scenár divadelného predstavenia spracovala a režírovala práve ona. A kostýmy sme tiež spoločnými silami pozháňali alebo dali ušiť také, ktoré aspoň trochu pripomínali odev v Nemecku r. 1517. Tiež nám v pamäti utkvie aj koncoročný koncert na podporu dokončenia rekonštrukčných prác v našom kostole. Začaté rekonštrukčné práce pokračovali za pôsobenia pani farárky a nemalou mierou sa aj ona pričinila o finančné zbierky na dokončenie prác v kostole a výrobu nových kostolných lavíc. Ani zďaleka som tu nepopísala všetko, čo stihla urobiť za tie 3,5 roky. Ale kto ju pozná, vie, o čom som napísala. Spomienky zostanú. Veľká vďaka, Zuzka!
    Marta Lajčáková

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.