sobota, 19 marec 2011 11:23

Úlet prachových častíc z odkaliska v Jelšave by sa už nemal opakovať

Napísal(a) Zuzana Chlebušová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

K situácii ohľadom zhoršenia kvality ovzdušia  v posledných februárových dňoch bola operatívne zvolaná 2. marca 2011  na  Mestskom  úrade  v Jelšave  komisia    životného prostredia. Na  zasadnutie bol pozvaný  aj  Ing. Peter Košinár,  výrobný  riaditeľ  SMZ,  a.s.  Jelšava,  ktorý  urobil  prvé verejné  vyjadrenie  k situácii  zvýšených  hodnôt  PM  10 v Jelšave.
Ing. Peter Košinár informoval prítomných o správe z rizikovej analýzy – Odkalisko SMZ a. s. Jelšava, ktorá obsahuje technický  opis  prevádzky  odkaliska,  hodnotenie  rizík  vyplývajúcich z narušenia  hrádze  ako  aj  zhrnutie  a zhodnotenie  rozsahu a závažnosti následkov

závažnej havárie, ak by vznikla. Podľa slov Ing. Petra Košinára je hrádza dostatočne pevná, zaistená.
Závažná situácia, ktorá vznikla dňa 25. 2. 2011 so začiatkom o 7.00 hod.  asi  do  11.00  hod.,  bola  podmienená  poveternostnými vplyvmi a tým, že z dôvodu opravy v SMZ a. s. Jelšava  nebol  odvádzaný odpadový materiál do odkaliska a nevzniklo zamokrenie povrchu. Po vzniknutej závažnej situácii v meste Jelšava, keď  boli  z dôvodu  zvírenia  prachu  nad  odkaliskom  namerané na meracej stanici SHMÚ v Jelšave vysoké hodnoty PM10, pristúpili SMZ a. s. Jelšava k opatreniam. Celý povrch odkaliska bol  zamokrený,  aj  v súčasnej  dobe  sa  povrch  sleduje,  je  zamokrený z dvoch výpustov kalovodu, takže podobná situácia by sa nemala opakovať.
V pondelok 28. 2. 2011 boli opäť namerané meracou stanicou  SHMÚ  vysoké  hodnoty  PM10,  bolo  to  však  spôsobené hmlami  a lokálnym  smogom.  Hodnoty  namerané  vo  všetkých monitorovacích  mestách  SR  boli  vysoké.  SHMÚ vydalo  na pondelok  na  celé  územie  SR  výstrahu  hmly. Merania  priamo v SMZ a. s. Jelšava na komínoch boli v norme. V meste  Jelšava  sa  na  miestnych  komunikáciách  bočných ulíc  nachádza  veľké množstvo  posypového materiálu  zo  zimného obdobia, ktoré tiež vplýva na zvýšenú prašnosť. SMZ, a. s. Jelšava ponúkli pomoc s odstránením posypového materiálu a  poskytli  pohonné  hmoty  pre  hasičskú  cisternu  na  kropenie miestnych komunikácií.
V ďalších dňoch už boli merania namerané meracou stanicou SHMÚ hodnoty PM10 v norme. 
Zuzana Chlebušová,
sekretariát primátora Jelšavy

Čítať 3879 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:54

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!