Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 13 február 2020 10:19

Projektové vyučovanie je metóda, ktorá spája školu so životom Doporučený

Napísal(a) Kolektív učiteľov ZŠ I. B. Zocha Revúca
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Už tradične patria posledné januárové dni v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej projektovému vyučovaniu. Táto metóda je mostom, ktorý spája školu so životom. Necháva každú žiacku osobnosť vyniknúť v jej najlepšom svetle. Učiteľom dáva väčšiu príležitosť odovzdať žiakom lásku k učeniu a poznávaniu. Počas projektového týždňa, ktorý trval od 27. 1. - 31. 1. 2020 sme žiakom priblížili spôsoby, ako nakladať so svojimi vedomosťami v praxi.
Cieľom projektov na I. stupni bolo viesť žiakov formou kolektívnej práce pod vedením učiteľov k poznávaniu okolitého sveta, životného prostredia a k zamysleniu sa nad vplyvom človeka v rôznych životných situáciách.

Žiaci vyhľadávali informácie, pracovali s literatúrou, navštevovali rôzne pamiatky, múzeá a prostredníctvom zážitkového učenia sa snažili pochopiť jednotlivé témy. Tretiaci navštívili Múzeum prvého slovenského gymnázia v Revúcej a vyskúšali si vyučovanie v netradičnom prostredí. Počas tohto týždňa žiaci prvého stupňa prechádzali časom, rodinným prostredím, mestom a krajom. Výstupom boli vzájomné prezentácie, ktoré obohatili vedomosti žiakov o pocit dobre vykonanej a zmysluplnej činnosti.

V piatom ročníku sa Zocháči vybrali po stopách Krištofa Kolumba a iných moreplavcov. Ich cieľom bolo znázorniť rozličným spôsobom cestu, ktorou sa Kolumbus dostal do Ameriky. Vytvorili si kostýmy a zdramatizovali príbeh, dobrodružnú výpravu na jeho troch lodiach k španielskej kráľovnej Kataríne Kastílskej Aragónskej. Šiestaci sa zamerali na spoznávanie, opisovanie a spracovanie plodín, ktoré pri zámorských plavbách objavili moreplavci a následne priviezli do Európy. V siedmom ročníku bola hlavnou témou voda. Žiaci vytvorili množstvo náučných a zaujímavých materiálov o tejto dôležitej tekutine. Ôsmaci spracovali projekty o živote významných vynálezcov T. A. Edisona, J. Watta, G. Bella a ďalších. Svoje práce dotvorili kresbami, zaujímavými informáciami zo života vedcov. Platnosť fyzikálnych zákonov overili pred spolužiakmi jednoduchými pokusmi, ktoré sa všetkým páčili. Počas projektového týždňa sa deviataci zamerali na štúdium krajín, ktorých jazyky sa učia. Zbierali a spracúvali informácie o Nemecku a USA, zamerali sa na národné kuchyne týchto krajín, samozrejme nevynímajúc Slovensko. Chystali sa na vyvrcholenie projektového týždňa – prípravu národných jedál pre spolužiakov celej školy. Počas prípravy vo veľkej miere využili aj svoje vedomosti z predmetu praktické financie. Pripravili rozpočet a kalkulovali ceny jednotlivých národných jedál. Vo štvrtok už od rána pripravovali jedlá v školskej kuchynke, aby počas veľkej prestávky mohli otvoriť „Festival národných jedál,“ ktorý zožal veľký úspech u spolužiakov a v priebehu polhodinky sa všetka ponuka minula.

Veľmi si všetci prajeme, aby počas projektové týždňa žiaci pochopili, že vzdelávanie nie je mechanické preberanie informácií a faktov od učiteľa, ale celoživotný aktívny proces každého jedinca, ktorý chce žiť úspešný a spokojný život.

Kolektív učiteľov
ZŠ I. B. Zocha Revúca

Čítať 819 krát Naposledy zmenené štvrtok, 13 február 2020 10:44