×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/skola/zachrana
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/skola/zachrana
štvrtok, 28 marec 2013 22:07

Ocenenia KSK sa dostalo aj stredoškolským učiteľom z Rožňavy a Dobšinej Doporučený

Napísal(a) Zuzana Bobriková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vybraní riaditelia a pedagogickí zamestnanci zo stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prevzali v stredu 27. marca 2013 ocenenia z rúk podpredsedu KSK Emila Ďurovčíka. Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v spišskonovoveskej Redute. Plakety predsedu KSK prevzali traja riaditelia stredných škôl: Katarína Kopecká zo Strednej zdravotníckej školy v Rožňave, Ján Buday z Gymnázia na Trebišovskej 12 v Košiciach

a Viktor Baláž z Obchodnej akadémie v Rožňave. Ďakovné listy putovali do rúk ďalších ôsmich riaditeľov a 33 pedagogických pracovníkov zo škôl v celom kraji. Symbolické poďakovanie venovali všetkým študenti spišskonovoveských stredných škôl v programe zloženom z tancov, hudby a umeleckého slova.  
„Vo svetle nepriaznivých ekonomických faktov sa možno trochu strácajú výsledky našej práce v oblasti školstva,“ povedal v príhovore podpredseda KSK Emil Ďurovčík. „Ale nie je to tak. KSK na základe Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania začal v roku 2009 ako prvý na Slovensku vytvárať centrá odborného vzdelávania. Následne ich definoval aj zákon o odbornom vzdelávaní. Dnes máme v kraji desať fungujúcich a kontinuálne sa rozvíjajúcich COV z celkového počtu 24 na Slovensku. Naše prvé vzniklo v roku 2009, prvé v inom kraji otvorili až v roku 2011. Aj ďalší údaj nás presviedča o tom, že koncepcia prináša efekt - priemerný počet žiakov na stredných odborných školách v našom kraji je 463. To je druhé miesto medzi VUC –kami. Vlani sa nám podarilo zefektívniť sieť odborov a zameraní na odborných školách. Pôvodne v nich fungovalo 983 odborov a ich zameraní. Až 343 z nich sa v posledných troch rokoch nepodarilo naplniť. Po úpravách sa v školskom roku 2012/13 otvorilo 614 odborov. Vyradili sme odbory, o ktoré študenti 5 rokov nemali záujem, ale boli to zároveň tie, o ktoré zamestnávatelia ani do budúcnosti neprejavili záujem. V sieti sme nechali tie, ktorých absolventi na trhu práce môžu nájsť uplatnenie.“
Regionálna samospráva na odborných školách preferuje precíznu a úzku komunikáciu so zamestnávateľmi. Komunikuje s nimi aj o detailoch - čo môže zamestnávateľ urobiť pre školu a naopak, ako by mal vyzerať výchovno-vzdelávací program, aby absolvent ovládal to, čo od neho chce zamestnávateľ. Vďaka tejto spolupráci má konkrétne úspechy so zamestnávateľmi v spoločnostiach Embraco v Spišskej Novej Vsi, U.S.Steel Košice, Yazaki Michalovce a s mnohými ďalšími. Aktivity spoločnosti T-Systems Slovakia a združenia IT Valley znamenajú do budúcnosti výrazné navýšenie počtu zamestnancov a to je výzva aj pre stredné školy - pripraviť dostatok kvalitných zamestnancov. To predpokladá výraznejšie zásahy do skladby odborov zameraných na informačné a komunikačné technológie.
„Mimo nášho záujmu nestoja ani gymnáziá. Naša aktivita nazvaná profilácia gymnázií znamená tvorbu podmienok na tomto type škôl z pohľadu požiadavky žiakov, spolupracujúcich partnerov a ďalšieho uplatnenia absolventov v danom zameraní. Gymnázium sa profiluje tým smerom, ktorým sa vie uplatniť najviac jeho absolventov, pre ktorý má vytvorené podmienky. Pri profilácii sa snažíme neustále vylepšovať, doplňovať učebné pomôcky, techniku, aby vo svojom zameraní mohlo gymnázium napredovať čo najrýchlejšie,“ dodal Emil Ďurovčík.
KSK dôsledne dbá na to, aby školy boli dostupné pre všetky sociálne skupiny, aby každý mal rovnaké právo a možnosť vzdelávať sa podľa svojich schopností. Do budúcnosti považuje za mimoriadne dôležitú orientáciu na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože čoraz viac žiakov pochádza práve odtiaľ. Regionálna samospráva je nútená vytvárať podmienky pre ich vzdelávanie. Skúsenosti už má vďaka elokovaným pracoviskám v lokalitách, kde je počet takýchto žiakov najvyšší. Príklad dáva SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach. V elokovaných pracoviskách má skoro 200 žiakov, ktorí sa aktívne pripravujú v dvojročných učebných odboroch stavebná výroba pre chlapcov a výroba konfekcie pre dievčatá. Získavajú výučný list, čo im dáva možnosť nájsť si prácu. Pracoviská v úzkej spolupráci s obcami vznikli v Kecerovciach, Veľkej Ide, Družstevnej pri Hornáde, na košickom Luniku IX, od budúceho školského roka pribudnú Bidovce, pripravuje sa Seňa. Podobnou cestou sa vydala aj SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku na pracovisku v Zemplínskej Teplici, SOŠ Moldava na pracovisku v Turni nad Bodovou, SOŠ Prakovce na pracovisku v Kluknave.
„Práve na týchto školách s vysokým počtom žiakov zo znevýhodneného prostredia vidieť a cítiť lásku učiteľa k svojmu povolaniu. Tu je treba byť zanietený, nadšený, mať ideály. Škola tu musí pri formovaní osobnosti žiakov prakticky a denne bojovať s negatívnym vplyvom domáceho prostredia. Rád by som ale poďakoval všetkým, nielen oceneným, za ich aktívny prístup v tomto zložitom období. Uvedomujeme si, že učitelia robia maximum pre zachovanie úrovne nášho stredného školstva a patrí im za to uznanie každého jedného občana nášho kraja,“ povedal podpredseda KSK.
Plakety predsedu KSK prevzali riaditelia stredných škôl:
MUDr. Katarína Kopecká – SZŠ, Rožňava, Mgr. Ján Buday – Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, PaedDr. Viktor Baláž – Obchodná akadémia, Rožňava.

Ďakovné listy prevzali riaditelia stredných škôl: PhDr. Ľubomír Sobek – Gymnázium, Alejova 1, Košice, Ing. Milan Leškanič – Spojená škola, Sečovce, Ing. Vladimír Jančík – SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves, Ing. Jaroslav Kapitan – SOŠ technická, Michalovce, Mgr. Anna Osifová – Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, Ing. Eva Matejová – SOŠ, Grešákova 1, Košice, Ing. Michal Mitrík, PhD. – SPŠ stavebná a geodetická, Košice, Mgr. Jozef Kačenga – Gymnázium, Školská 13, Spišská Nová Ves.

 

Pedagógovia ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov 2013: PaedDr. Eva Pažinková – SOŠ obchodu a služieb, Michalovce, RNDr. Michal Kohut – Gymnázium, Opatovská 7, Košice, Alica CzompelováSOŠ obchodu a služieb, Rožňava, Ing. Ladislav Leco – Školský internát A. Garbana, Košice, Mgr. Viera Kissiová – SPŠ elektrotechnická, Košice, RNDr. Erika Macejková – Gymnázium, Trebišov, RNDr. Viera Hroncová – Spojená škola, Dobšiná, PaedDr. Milota Pemčáková – Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, Ing. Svetlana Dulová – Obchodná akadémia, Trebišov, Ing. arch. Jana Naščáková – SOŠ drevárska, SNV, Ing. Katarína Hovanová – Obchodná akadémia, Michalovce, PaedDr. Ingrid Hvozdovičová – SOŠ, Trebišov, Mgr. Františka Fehérová – Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou, Mgr. Jozef Kuzemka – SOŠ, Strážske, Lýdia Knežová – SOŠ obchodu a služieb, Sobrance, RNDr. Lenka Škarbeková – Gymnázium, Gelnica, Beatrix Vadászová – SOŠ technická, Košice, Mgr. Oľga Kocurková – SOŠ, Markušovská 4, SNV, Ing. Ján Pirčák – SOŠ technická, Michalovce, Mgr. Ľuboslava Žolnová – Gymnázium P. Horova, Michalovce, Ing. Miroslav Babjak – SOŠ automobilová, Košice, PaedDr. Bernadeta Fabianová – Konzervatórium, Exnárova 8, Košice, Ing. Emil Henček – Technická akadémia, SNV, Ing. Mária Mantičová – SPŠ, Košice, Mgr. Helena Halková – SPŠ dopravná, Košice, PhDr. Ján Kobulský – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, Ing. Janka Halková – Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava, Ladislav Kručanica – ŠI, Medická 2, Košice, Mgr. Gabriel Dobos – Gymnázium, Kráľovský Chlmec, Bc. Stanislav Slaný – SOŠ, Rožňava, PhDr. Renáta Kudríková – Gymnázium, Javorová 16, SNV, Ing. Mária Špulková – SOŠ J. Bocatiova, Košice, Ing. Helena Dzurillová – Hotelová akadémia, SNV.

Zuzana Bobriková 

{jcomments on}

 

Čítať 3260 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:33

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!