Vytlačiť túto stránku
utorok, 13 máj 2014 11:07

Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ZŠ I. B. Zocha

Napísal(a) Mgr. Zuzana Petalíková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

RA IMG 20140430 105433AV dňoch 28. 4. - 2. 5. 2014 prebiehali v našej škole aktivity k týždňu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Tematiky BOZP všeobecne sa výborne zhostili naši najstarší, deviataci. Na hodinách Informatiky sa venovali systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako sústave legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Zistili, že najrozsiahlejšiu časť pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Pozreli sa aj do histórie tejto problematiky a zistili, že prvé zákony, ktoré ošetrovali bezpečnosť práce boli na slovenskom území vydané v roku 1854 pre baníctvo. 
Niektorí z deviatakov sa rozhodli spracovať projekt z konkrétnej oblasti. 
Poznatky a vedomosti o BOZP pri práci s chemikáliami v laboratóriu, pri práci s počítačom a o „ Systéme právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ spracovali v projektoch vo forme powerpointových aj wordových prezentácií. Pri príležitosti tohto týždňa si v rámci hodín telesnej a športovej výchovy podrobnejšie zopakovali aj BOZP v telocvični a na školskom športovom ihrisku. 

Naša škola vedie žiakov k tomu, aby pri každej činnosti dbali na svoje zdravie a bezpečnosť. Žiaci sú každoročne oboznamovaní o podmienkach práce na vyučovacích hodinách, kde je potrebná zvýšená opatrnosť a zdôrazňuje sa im význam bezpečnosti a ochrany zdravia pre ich budúcu profesijnú činnosť. 
Mgr. Zuzana Petalíková,
ZŠ I.B. Zocha Revúca

 

 

 

 

Čítať 1344 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:52