sobota, 08 november 2014 14:39

Jelšavská základná škola s materskou školou sa zapojila do projektu: „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Napísal(a) Mgr. Marcela Berová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

jel S1490021aDňa 27. 10. 2014 sa v naša škola ZŠ s MŠ Jelšava zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Zorganizovali sme podujatie pod názvom Literárne tvorivé dielne. Aktivity prebiehali počas celého dňa v jednotlivých triedach najmä na hodinách slovenského jazyka. Do súťaže sa zapojili všetky triedy každého ročníka.

V nultom a v prvom ročníku sa uskutočnila aktivita „Starší čítajú mladším“. 

Keďže žiaci nultého ročníka ešte nevedia čítať, ale knihy a rozprávkové príbehy majú radi, navrhli žiačky deviateho ročníka prečítať im rozprávku z knihy R. Morica Rozprávky z lesa. Naša škola je zapojená do projektu Zelená škola a aktívne sa zapája do environmentálnych aktivít súvisiacich s prírodou a životným prostredím, aj preto sa rozhodli pre čítanie rozprávok s tematikou prírody a zvierat. 

V druhom ročníku prebiehala aktivita „Číta celý ročník“.

Žiaci si vybrali knižku od spisovateľky Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi. V čítaní sa vystriedali všetci žiaci. Touto aktivitou si žiaci precvičili správnu techniku

čítania, schopnosť aktívne počúvať, ale hlavne čítať s porozumením. Žiaci nielen čítali, ale i odpovedali na otázky súvisiace s textom a vytvorili množstvo pekných ilustrácií a záložiek do kníh. 

V treťom a štvrtom ročníku sa uskutočnila aktivita „Tvorme spoločne“.

Žiaci transformovali text básne na maľované čítanie. Ich úlohou bolo vybrať si báseň a vytvoriť text doplnený kresbou. Žiaci každej triedy v týchto ročníkoch si vyberali básne s rôznou tematikou od slovenských autorov.

Piataci a šiestaci sa zúčastnili besedy s pani spisovateľkou Evou Wilson.

Pani spisovateľka je zároveň špeciálnou pedagogičkou a učiteľkou výtvarnej výchovy v našej škole a doteraz tvorila pod menom Eva Gajdošová. Beseda s ňou bola veľmi podnetná a zaujímavá a dala žiakom možnosť spoznať svoju pani učiteľku aj v takejto netradičnej pozícii spisovateľky, ilustrátorky a umelkyne.

Siedmy až deviaty ročník plnil aktivity zamerané najmä na prácu s textom,

ale aj ďalšie tvorivé činnosti. Ich úlohou bolo napríklad usporiadať porozhadzované verše z básne, opisom činností uhádnuť schované slovesá, tvoriť príbehy z nadpisov rozprávok, pantomímou vyjadriť a následne uhádnuť známe príbehy. Písali príbehy na rôzne témy napríklad Sadla som na lep..., Záhadný šuchot, Prázdninový autobus a pod. Riešili úlohy, hlavolamy a tajničky, v ktorých mali uhádnuť pojmy z rôznych oblastí, súťažili v skupinách, čím si rozvíjali aj vzájomnú kooperáciu, toleranciu, vzájomnú pomoc.

Podujatie vyvrcholilo popoludňajším Literárnym kvízom.

Zmerali si v ňom sily žiaci piateho až siedmeho ročníka. Aby boli sily vyrovnané, žiaci vytvorili zmiešané družstvá. Štyri vytvorené skupiny potom plnili jednotlivé úlohy: riešili tajničku na pracovnom liste, zostavovali rozprávku z rozstrihaných a pomiešaných častí, hľadali chyby v texte známych rozprávok, dopĺňali bájku a vymýšľali jej pointu, skladali rozstrihané príslovia a porekadlá, spoznávali slovenské ľudové rozprávky podľa obrázkov. Pri plnení úloh žiaci museli dokázať schopnosť spolupracovať, vypočuť si a tolerovať názory iných spolužiakov a použiť teoretické poznatky v praktických cvičeniach. Veríme, že si žiaci okrem pekných cien odniesli najmä množstvo nových poznatkov, zážitkov a poznanie, že vzájomná pomoc a spolupráca prináša človeku dobrý pocit a možno aj úspech.

Mgr. Marcela Berová, Ing. Martina Zemanová

 

Čítať 1264 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:22

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2