Základné školy

Základné školy (448)

piatok, 15 marec 2019 11:28

Mobilné planetárium u Zocháčov

Napísal(a)
Mobilné planetárium u Zocháčov

V posledný deň pred jarnými prázdninami 1.3.2019 sme zažili hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied v prvom mobilnom planetáriu na Slovensku, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov tzv. fulldome show o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole – a to priamo u nás v telocvični!
Telocvičňa sa zmenila na planetárium s nafukovacou kupolou, so zaujímavou filmovou projekciou a metódou kladenia otázok sa pootvorili dvierka poznania o vzniku vesmíru, ako aj života na našej planéte.
Mobilné planetárium je vynikajúca didaktická pomôcka. Je to digitálny prístroj, pomocou ktorého bola našim žiakom prvého až deviateho ročníka

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, platí to i v ZŠ J. A. Komenského

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť. Preto sme sa v Základnej škole Jana Amosa Komenského v Revúcej už po druhýkrát rozhodli s farbami trocha zahrať, využiť ich pozitívne účinky a celý týždeň v škole prežívať FAREBNÉ DNI - pestrofarebný pondelok, červený utorok, modrú streda a končili sme zeleným štvrtkom.
Spolu sme sa zabávali a posilnili spolupatričnosť medzi žiakmi a rodičmi. Sme hrdí na našu školu.

Rýchle šípy internetu žiakov ZŠ I. B. Zocha

Hodiny informatiky v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej boli počas tretieho februárového týždňa iné ako ostatné. Žiaci totiž absolvovali už deviaty ročník súťaže Rýchle šípy internetu, ktorú pre nich pripravujú učitelia informatiky v rámci Týždňa digitálnych zručností.
Súťaž spočívala vo vyhľadávaní odpovedí na otázky, na ktoré bežný človek odpoveď obvykle nepozná, ale každý zručnejší používateľ internetu je schopný si ich na internete vyhľadať. Na zodpovedanie otázok mali súťažiaci určený časový limit, samozrejme, šikovnosť a rýchlosť je v dnešnej dobe dôležitá, preto za ušetrený čas boli pripisované bonusové body. Súťaže sa tohto roku zúčastnilo až 103 žiakov druhého stupňa.

V karnevalovom rytme prezlečení za všelijaké masky zavítali naši najmladší žiaci

Minulý týždeň sa v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej niesol v karnevalom rytme. Začal prípravou karnevalovej sály – našej vynovenej a krásne vyzdobenej školskej jedálne. Výzdobu na jednotku zvládli naše pani vychovávateľky za výdatnej pomoci našich najmenších zo školského klubu detí.
Najskôr do vyzdobenej školskej jedálne prezlečené za všelijaké masky zavítali naši najmladší žiaci. Mohli sme stretnúť zvieratká, čarodejnice, upírov, vodníka, ako aj veľa iných krásnych masiek. Rodičia prejavili úžasnú kreativitu pri ich vymýšľaní. Tri najkrajšie masky zvolili rodičia. Vyhral vodník v studni, na druhom mieste pavúk a na treťom lienka, ktorí dostali aj krásne odmeny.

Aj v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej sa rozhodli budovať malý „vedecký" park

Po návštevách vedeckých parkov VIDA v Brne a AURÉLIA v Bratislave, sme sa aj v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej rozhodli začať budovať náš malý „vedecký„ park. A to hlavne vďaka podpore Nadácie Volkswagen. Prvým exponátom bol v parku vedomostný ostrov, ktorý už v našej škole má svoje stabilné miesto. Práve v týchto dňoch k nemu pribudli dva nové vedecké prvky – výklopný labyrint a vzduchové delo. Žiaci sa aj vďaka takýmto vedeckým prvkom môžu hravo oboznamovať s prírodnými zákonitosťami. Veľké poďakovanie patrí aj firme Kvant za návrhy a hlavne vyhotovenie prvkov – labyrint a delo. Ide o prototypy, ktoré nemá žiadna iná škola na Slovensku.
A ako je už u nás v Základnej škole J. A. Komenského zvykom, budovanie parku nekončí, ale práve sa rozbieha.

piatok, 15 február 2019 11:41

Na návšteve Klamária

Napísal(a)
Na návšteve Klamária

Žiaci 6. až 8. ročníka Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej zažili 6.2.2019 školu inak. Navštívili Klamárium – interaktívnu výstavu, ktorú je možné v týchto dňoch vidieť v Košiciach. Klamárium ukazuje, čo prezrádzajú zrakové klamy o ľudskej mysli. Jej autormi sú psychológovia z Akadémie vied ČR. Všetci, ktorí sme výstavu navštívili, sme sa mohli dozvedieť akým spôsobom funguje ľudská myseľ pri zrakovom poznávaní sveta a ako môže oklamať. Vstúpili sme do sveta, kde sa neuveriteľné stáva skutočnosťou, dospelí sa menia na trpaslíkov, guľôčka sa kotúľa na lište do kopca a miznú veci, ktoré ste ešte pred chvíľou na vlastné oči videli. Nechali sme sa oklamať, aby sme sa dozvedeli viac o ľudskej mysli. Samotnú výstavu tvorí 30 známych i menej známych zrakových klamov.

Úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského pokračujú aj v roku 2019

Rok 2019 začal v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej úspešne. Čo súťaž, to úspech a skvelé umiestnenie:
1. miesto pre Danielku Ďuriškovú v 26. ročníku okresného kola v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Danielka postupuje do krajského kola.
1. miesto pre Natáliu Liptákovú v okresnom kole Matematickej olympiády.
1. miesto pre našich chlapcov v okresnom kole vo florbale žiakov ZŠ. Chlapci postupujú do regionálneho kola.
2. miesto pre naše dievčatá v okresnom kole vo florbale žiačok ZŠ.

Žiaci usporiadali súťaž podľa známej zábavnej televíznej relácie Záhady tela

V týždni od 28. januára do 31. januára 2019 prebiehal v našej Základnej škole I. B. Zocha v Revúcej projektový týždeň, v rámci ktorého sme usporiadali súťaž podľa známej zábavnej televíznej relácie Záhady tela. Žiaci aj učitelia našej školy sa snažia o zdravé stravovanie, a to bolo vidieť aj na výsledkoch z testu, ktorý absolvovali naši Zocháči. Zistili sme, že už žiaci na prvom stupni majú veľmi dobré odborné vedomosti, ktoré môžu uplatňovať v bežnom živote. Posledná fáza testu bola zaujímavá, pretože bola spojená s ochutnávkou. Súťažiaci mali identifikovať dva druhy potravín a hlavnú zložku pripravenej ochutnávky. Jednalo sa o spracované zelené riasy a druhou pochutinou bol špenát ako hlavná zložka chutnej sladkej tortovej piškóty. Víťazmi na prvom stupni sa stalo družstvo v zložení

Mladí priatelia prírody zo ZŠ J. A. Komenského v Revúcej vo zvernici Nandraž

Mladí priatelia prírody a poľovníctva je záujmový krúžok v ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, ktorý pracuje už štvrtý rok. Učíme sa spoznávať a chrániť prírodu, starať sa o lesnú zver a vtáčiky v zime atď. Tentokrát sme sa vybrali do zvernice Nandraž. Zvernica je ohradené miesto v prírode, ktoré je prispôsobené na chov divej zveri. Vo Zvernici Nandraž chovajú muflóniu, diviačiu, jeleniu a danieliu zver. Vo zvernici sa nachádzajú posedy, krmelce, soliská, niekoľko prírodne vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.
Rodina Mišankovcov z Nandraža nás s úsmevom privítala. Pre deti si pripravili 3 zaujímavé stanovištia. Na prvom stanovišti si mohli vyskúšať kŕmenie. Do vriec naberali seno, do vedier jadrové krmivo, cukrovú repu a soľ. Potom to odniesli do krmelca a soliska.

pondelok, 28 január 2019 17:52

Zahraniční lektori opäť v ZŠ J. A. Komenského

Napísal(a)
Zahraniční lektori opäť v ZŠ J. A. Komenského

Od 21. do 27. januára 2019 žiaci aj pedagógovia Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej zažili naozaj netradičný týždeň. Po vlaňajšom úspešnom zapojení sa do projektu Educate Slovakia, aj tento rok privítali vo svojej škole dvoch sympatických mladých dobrovoľníkov z ďalekej Indonézie - Aidillu Dashyfu a Ghibrana Fahrezu, ktorí sa prostredníctvom rôznych aktivít na hodinách anglického jazyka zamerali nielen na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, ale aj na upevnenie ich sebavedomia a možností lepšej sebaprezentácie, ako aj na trénovanie tímovej práce. Okrem času, stráveného na hodinách, žiaci a učitelia zažili nezabudnuteľné chvíle neformálnych stretnutí, počas ktorých lektorom sprostredkovali zaujímavosti Revúcej a jej blízkeho okolia,

Strana 4 z 32