Základné školy

Základné školy (448)

utorok, 04 september 2018 11:25

Brány školy otvorené dokorán

Napísal(a)
Brány školy otvorené dokorán

Voňavé jabĺčka, chutné strapce hrozna, sladké hrušky, rozvoniavajúce sušené hríby a ešte mnoho iného. Taká je jeseň. Tieto jej symboly nám už naznačujú, že leto predáva svoje žezlo jeseni, a tá nám tu bude teraz kraľovať. S ňou je neodmysliteľne späté aj obdobie návratu do školských lavíc, do ktorých si zasadnú všetci žiaci po dvojmesačnom oddychu, aby sa opäť niečo nové v škole naučili. 3. september 2018 otvoril brány všetkých škôl, aj tej našej. Všetci revúcki Zocháči si mohli v príjemnom prostredí areálu školy vypočuť klavírnu etudu v podaní skvelého deviataka Kevina, či príjemné a povzbudzujúce slová z úst pani primátorky MVDr. Evy Cireňovej a riaditeľky ZŠ I. B. Zocha v Revúcej Mgr. Kataríny Krištofovej. Slávnostnú atmosféru umocnil bubon nášho bubeníka Mateja Svieženého a príhovor zastupujúcej richtárky Lenky Kožejovej.

utorok, 21 august 2018 15:46

Obdarovaná Základná škola J. A. Komenského v Revúcej

Napísal(a)
Obdarovaná Základná škola J. A. Komenského v Revúcej

Spoločnosť TESCO pravidelne organizuje grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorý je zameraný na podporu komunitných aktivít po celom Slovensku. V rámci uvedeného programu sa o podporu uchádzala aj Základná škola J. A. Komenského v Revúcej a v hlasovaní zákazníkov v našom regióne získala grant vo výške 600,- € na realizáciu svojich aktivít smerujúcich k ďalšiemu rozvoju a skvalitneniu podmienok pre výchovu, vzdelávanie a záujmovú činnosť svojich žiakov. 31. júla si za prítomnosti pani primátorky nášho mesta z rúk riaditeľa pobočky hypermarketu TESCO v Revúcej pána Rodoslava Dzurinu zástupcovia školy prevzali symbolický šek na 600,- €.

Zocháči bilancovali uplynulý školský rok a lúčili sa

Leto - štyri písmená, ktoré pre nás znamenajú tak veľa. Jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v tráve, slnko vystupujúce vysoko na oblohu, kŕdeľ lastovičiek poletujúcich sem a tam… Kto by nemal rád toto ročné obdobie? S letom sa spája teplo, voda, slnko, vôňa malín, jahôd, chuť sladučkej zmrzliny i prvých lások. Končí sa tiež školský rok a prichádzajú prázdniny.

Neobišli ani nás, Zocháčov, a tak sme v piatok 29. júna 2018 strávili spolu posledné spoločné chvíle, aby sa na našom javisku vystriedalo množstvo malých i veľkých Zocháčov, ktorí si z rúk našej pani riaditeľky, triednych učiteliek a vzácneho hosťa prevzali množstvo uznaní a ocenení. Naším vzácnym hosťom bola Ing. Diana Lamperová, riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej,

Vyučovanie trocha inak ... Namiesto triedy záhrada

Keď sme v októbri minulého roku otvárali v našej škole Záhradu, ktorá učí, avizovali sme jej otvorenie aj pre pozvaných hostí, verejnosť i rodičov. Stalo sa, a vo štvrtok 21. júna 2018, si mohli návštevníci Základnej školy v Jelšave pozrieť areál našej školskej záhrady. A naozaj sa mali na čo pozerať. K pôvodným prvkom – jazierku, bylinkovej špirále, Keltskému kalendáru, Artušovmu kruhu či suchému múriku, pribudli s finančnou podporou Živice rôzne nové záhradné prvky. Vytvorili sme hmyzí hotel, pocitový chodník, jašteričník, papraďovník a pribudli nám i políčka.
Keďže záhrada je nekonečný zdroj inšpirácií, využili sme ju tento deň na to, na čo bola vytvorená. A to spojenie učebnej látky rôznych predmetov so záhradnými prvkami, ktorých využitie závisí len

Výprava zo ZŠ J. A. Komenského v Revúcej na návšteve u priateľov v Litovli

Minulý rok sme si pripomenuli 50 rokov partnerstva Revúcej a Litovla, tento rok 2018 – je rokom veľkých výročí dvoch národov Čechov a Slovákov. A v tomto duchu sa niesla aj návšteva žiakov a učiteľov zo Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej u priateľov zo Základní školy, Vítězná v Litovli, ktorá začala 19. júna. Priateľstvo týchto dvoch škôl si už onedlho pripomenie 40 spoločných rokov. Návšteva začala spoločnou česko – slovenskou večerou. Nechýbali naše tradičné bryndzové halušky, slovenské syry, parenice a koláč s olomouckými syrečkami. Štvrtok sa niesol v znamení spoznávania krás v okolí Litovla – Mladečských jeskýň, kde nás čakalo prekvapenie – koncert žiackeho speváckeho zboru a návšteva prekrásneho Arboreta Bílá Lhota. Venovali sme sa tiež príprave na

utorok, 26 jún 2018 22:05

Ahoj, Bratislava!

Napísal(a)
Ahoj, Bratislava!

Pomaly sa blíži koniec školského roka. Pre deviatakov tento školský rok, tak ako každý, končí prijatím na strednú školu. Aj deviataci ZŠ I. B. Zocha v Revúcej si uvedomili, že čas, ktorý spolu trávia, sa im už nenávratne kráti a chceli by posledné spoločné dni prežiť výnimočne. Rozhodli sa pre Bratislavu. Príjemným spestrením im boli aj Zocháči z ôsmeho ročníka, ktorí v piatok 22.6.2018 neváhali ísť s nimi. Prvou zastávkou bola televízia Markíza. Sledovanie televízie je ich každodennou súčasťou, a preto využili jedinečnú príležitosť dostať sa priamo do centra TV Markíza. Zoznámili sa s technikou a štúdiami. Na chvíľu sa zo Zocháčov stali moderátori spravodajstva, Reflexu, ba dokonca Telerána. Naviac pri našej návšteve sme stretli aj nám známe osobnosti, ktoré poznáme z obrazovky. Prejsť sa po štúdiách, dostať sa do

Branno - účelové cvičenie pre žiakov ZŠ s MŠ v Jelšave

V pondelok 25. 06. 2018 starší referenti OO PZ v Jelšave zorganizovali v spolupráci s vedení ZŠ s MŠ a Mestom Jelšava branno - účelové cvičenie pre žiakov Materskej a Základnej školy v Jelšave. Trasa tohto cvičenia viedla zo Základnej školy smerom na „Rybníky“ ku „Strelnici“. Po trase boli štyri stanovištia: I. stanovište – Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Jelšava – deti tu ošetrovali zranenia podľa pokynov. II. stanovište – príslušníci OO PZ v Jelšave predstavili deťom služobné prostriedky, ktoré používajú pri svojej práci, ako aj deťom vysvetlili svoju činnosť. III. stanovište – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava (DHZM) – deti na tomto stanovišti sa učili, ako použiť plynové masky, prechádzali cez zadymený tunel v maske a používanie mapy a buzoly

piatok, 15 jún 2018 11:45

Netradičné oslavy v Dlholúckej škole

Napísal(a)
Netradičné oslavy v Dlholúckej škole

Špecifickosť a jedinečnosť našej školy spočíva napríklad aj v tom, že vždy, za každých okolností, sprostredkúvame našim žiakom zážitok a osobnú skúsenosť. A tiež stretnutie s osobnosťami, ktoré pochádzajú z rovnakého prostredia ako oni sami. Každý významný sviatok sa snažíme osláviť netradične. Tak, aby sme spojili príjemné s užitočným. 12. júna 2018 sme v jeden celok spojili Deň detí a Svetový deň boja proti detskej práci. Oba dni sú o deťoch, jeden oslavný, hravý, ten druhý poukazujúci na tvrdú realitu v mnohých krajinách. Dnes sme pracovali oveľa intenzívnejšie ako inokedy, ale v škole, na mieste, kde môžu a chcú byť všetky naše deti. Utorok – takže „Utorkové raňajky - tretiaci nastúpili, umyli si ruky a behom hodiny sme mali na stole obložené chlebíky s maslom, salámou,

Zástupcovia ZŠ J. A. Komenského  v poľskom partnerskom meste a v partnerskej škole v Ledzinách

„Vlastenectvo je láska k vlastnému národu, nie nenávisť k iným.“
Týmto výrokom sme otvorili náš príhovor na konferencii s názvom „Patriotizmus", ktorá sa uskutočnila dňa 7. júna 2018 v poľskom meste Ledziny. Naše partnerské mesto si počas celého roka 2018 pripomína významné míľniky národa, historické epochy, život a prínos patriotov politického i kultúrneho života. Cieľom je pripomenúť mladej generácii význam historických počinov, z ktorých dnes zbierajú plody národnej hrdosti, národného povedomia a oddanosti k vlasti. Počas konferencie sa k nám prihovorili vo svojich príspevkoch zástupcovia kultúrnych inštitúcii mesta, študenti vysokých škôl, pedagógovia gymnázií a základných škôl. Ich cieľom bolo poukázať a predstaviť rôzne študijné programy, projekty, aktivity a spoluprácu s rôznymi neziskovými organizáciami, ktorými rozvíjajú v

Zábavno – vedecký park VIDA Brno plný  žiakov zo ZŠ Komenského

Najväčším zážitkom pre žiakov Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej, ktorí sa zúčastnili potuliek po Bratislave a Morave, bola asi návšteva super zábavno – vedeckého parku VIDA BRNO, jedného z najväčších v strednej Európe, sídliaceho v priestoroch ohromného brnianskeho výstaviska. Oveľa väčšieho, ako je Aurélium v Bratislave, ktoré bolo naším cieľom v minulom roku. Na ploche skoro 5000 m2 čakalo na nás 170 interaktívnych exponátov. Unikátna stála expozícia je rozdelená do štyroch tematických celkov – Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. V priľahlom Divadle vedy, ktoré je súčasťou parku, sme si mohli užiť živú interaktívnu chemickú šou a tiež pozrieť unikátny 3D film – Predátori. Počas našej návštevy nás sprevádzali „vedátori", ktorí odpovedali na zvedavé otázky našich

Strana 8 z 32