štvrtok, 19 september 2013 13:01

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10/ 2013-2014

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zo zasadnutia ŠTK dňa 18.9.2013:

 • ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. /7. kolo/ zo dňa 14.-15.9.2013: Drnava - Rožň. Bystré 1:2, Dlhá Ves - Štítnik 0:4, Bohúňovo - Vyšná Slaná 2:3, Honce - Dedinky 2:0, Slavošovce - Krh. Dlhá Lúka 1:11, Jablonov n/T - Rudná 0:1, Hrhov - Vlachovo 4:1.
 • ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy /7. kolo/ zo dňa 14.-15.9.2013: Pača - Ml. Brzotín 5:0, Krh. D. Lúka B - Dobšina B 9:1, Kružná - Nižná Slaná 2:0, Jovice - Čoltovo 2:5.
 • ŠTK schvaľuje výsledky dorastu /3. kolo/ zo dňa 14.-15.9. 2013: Dobšiná - Betliar 0:1, Plešivec - Rožň. Bystré 2:2, Gem. Hôrka - Hrhov 2:4, Krh.D.Lúka - Gem. Poloma 6:2.
 • ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov /3. kolo/ zo dňa 14.-15.9. 2013: Štítnik - Bohúňovo 1:2, Drnava - Slavošovce 0:6, Plešivec - Rožň. Bystré 2:2
 • ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 / kategória mládeže/ začína:
 • a/ Dorast dňa 31.8.- 1.9. 2013
 • b/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013
 • c/ Prípravka dňa September 2013/ presné termíny sa upresnia 
 • ŠTK oznamuje, že družstvo FC Kečovo vystúpilo zo súťaže II.triedy ObFZ !!!
 • ŠTK oznamuje, že FK Brzotín vystúpil zo súťaže II.tr.ObFZ !!!
 • ŠTK oznamuje, že družstvo Druž. Gem. Poloma odhlásilo družstvo st. žiakov zo súťaže !!!
 • ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gem.Poloma prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.
 • ŠTK oznamuje, že družstvo FK Sokol Pača prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.
 • ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu TJ FO vystúpilo zo súťaže !!! TJ FO Vlachovo prihlásilo do súťaže družstvo prípravky.
 • ŠTK oznamuje zloženie skupín prípraviek:
 • Skupina A /Rudná - Krh. Podhradie – Hrhov – Jablonov n/T/
 • Skupina B /Gem. Hôrka - Dlhá Ves - Lipovník/
 • Skupina C /Betliar – Dedinky - Vyš. Slaná - Vlachovo/
 • Skupina D /Pača - Krh.D.Lúka - Gem. Poloma/.
 • ŠTK ObFZ žiada FK v kategórii prípraviek, aby termíny turnajov, ktoré budú organizovať v jesennej časti zasielali po dohode klubov na zasadnutia ŠTK.
 • ŠTK oznamuje, že družstvá , ktoré majú zaradené družstvo dospelých v súťažiach VsFZ majú podmienku zaradenia 2 družstiev mládeže v súťažiach ObFZ, alebo VsFZ na registračné čísla hráčov.
 • ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek štartujú hráči nar. po 1.1. 2002 a mladší !!!
 • ŠTK oznamuje na základe dohody klubov organizáciu turnaja prípraviek skupiny B a C:
 • Skupina B: 15.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Gem. Hôrka
 •                                22.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Lipovník

                                 29.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Gem. Hôrka

  • Skupina C: 21.9.2013 o 9.00 hod.- ihrisko Betliar
  •                   28.9.2013 o 9.00 hod.- ihrisko Vyš. Slaná
  •                     5.10.2013o 9.00 hod.- ihrisko Dedinky
  •                   12.10.2013o 9.00 hod.- ihrisko Vlachovo
  • Skupina A: 28.9.2013 /sobota/ o 9.30 hod.- ihrisko Rudná
  • ŠTK č.37/2013: ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu Baník Rožň. Bystré bude svoje domáce stretnutia hrávať v sobotu o 14.00 hod. !!!
  • ŠTK č.38/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so štartom hráčov družstva st. žiakov FK Plešivec za klub Sokol Bohúňovo na potvrdenú súpisku a platné R.č. Súčasťou súpisky je i potvrdenie klubov o vzájomnej dohode.
  • ŠTK č.40/ 2013: ŠTK oznamuje, že dorast Krh.Dl.Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu v UHČ !!! ŠTK oznamuje, že družstvo st. žiakov Krh. D. Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu o 10. 30 hod.!!!
  • ŠTK č.41/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov / 1. kolo zo dňa 31.8.2013/ Krh. Dl. Lúka- Slavošovce v náhradnom termíne.
  • ŠTK č. 42/2013: ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu FK Gem. Hôrka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu o 10.30 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke.
  • ŠTK č. 43/ 2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Rožň. Bystré - Dobšiná dňa 2.11. 2013 o 14.00 hod.
  • ŠTK č. 44/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. Gem. Hôrka B - Dobšiná dňa 21.9.2013 o 10.30 hod. na ihrisku v Dobšinej.
  • ŠTK č.45/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Niž. Slaná - Pača /8. kolo/ dňa 22.9.2013 o 14.00 hod. na ihrisku Sokol Pača.
  • ŠTK č.46/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Gem. Poloma - Honce dňa 21.9.2013 o 10.30 hod.
  • ŠTK žiada FK Baník Štítnik o predloženie RP hráčov družstva st. žiakov na najbližšie zasadnutie ŠTK dňa 25.9.2013.
  • ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii Mládeže /dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ. Družstvá štartujúce v súťažiach VsFZ musia mať zaradené v súťažiach VsFZ, alebo ObFZ 2 mládežnícke družstvá. Družstvá štartujúce v súťažiach I.tr. ObFZ 1 mládežnícke družstvo. V prípade, že dôjde k odhláseniu jedného z družstiev pred začiatkom súť. roč. /čím dôjde k porušeniu rozpisu súťaží a ŠTK/ musí ešte pred začiatkom súťaží družstvo, ktoré porušilo toto nariadenie prihlásiť nové družstvo, ktoré musí štartovať na platné R.č. a súpisku.
  • ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.
  • ŠTK udeľuje dočasnú výnimku na zabezpečenie soc. priestorov s vodou pre FK Družba Čoltovo z dôvodu krádeže zariadenia.
  • Sekretár ObFZ /Mgr. Dušan Pollák/ zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 /prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/. Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie: Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi - Zoltán Kovács/
  • Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:
  • 1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže /dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.
  • 2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/písomná forma /do konca jesennej časti súťaží ObFZ 2013-2014/.
  • b/elektronický transfer /dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto /mailová adresa/, ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.
  • 3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R -ObFZ.
  • 4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.
  • 5/ Žiadosti o novú registráciu hráča podávajú ISSF manageri FK cez elektronickú podateľňu/ je potrebné uvádzať mailovú adresu hráča, resp. zákonného zástupcu/.Následne musí k registrácii hráča dať súhlas hráč a matrikár ObFZ.
  • 6/ S prechodom na elektronický zápis o stretnutí sú FK pred začiatkom zápasu vytlačiť zápis o stretnutí na potvrdenie kapitánom a ved. mužstiev. Rozhodca je povinný zaslať vytlačený zápis o stretnutí na
  • ObFZ.
  • 7/ V prípade, že sa nepodarí nahrať, vytlačiť elektronický zápis o stretnutí pred začiatkom zápasu na podpis kapitánov a ved. družstiev je potrebné vypísať zápis o stretnutí písomnou formou pred začiatkom zápasu. Zápis podpíšu kapitáni a ved. družstiev. Bez vyplneného elektronického zápisu, alebo písomného zápisu o stretnutí nemôže R a DZ zahájiť stretnutie !!!

  Zo zasadnutia DK dňa 18.9.2013:

  • DK upozorňuje FK, že v ÚS ObFZ budú klubom zasielané iba tresty za ČK a 4-8 ŽK /Uznesenie si FK nájdu i v ISSF systéme/. Evidenciu ŽK a ČK si klubový resp. tímový ISSF manageri klubov môžu stiahnuť, pozrieť v ISSF systéme /Reporty- evidencia kariet/ !!!
  • Hráči vylúčení: DK č.95/2013: Peter Slovák - Nižná Slaná /ČK/ = 1 zápas nepodmienečne l/5a+ 10,- Euro
  • DK č.96/2013: Róbert Moro - Ml. Brzotín = 3 zápasy nepodmienečne 1/3b+ 10,- Euro
  • DK mení trest hráča Ondrej Vysoký - Sokol Rudná po polovičke trestu na podmienečný.
  • DK č.97/ 2013: DK predvoláva na svoje zasadnutie DK dňa 24.9.2013 /utorok/ o 17.00 hod. trénera FK Baník Drnava J. Maliňáka.
  • KR považuje námietku FK Baník Drnava po vzhliadnutí videozáznamu vo všetkých štyroch bodoch za neopodstatnenú. /Poplatok 40,- Euro v zmysle SP a Rozpisu súťaží ObFZ/.
  • DK trestá TJ FO Vlachovo /dorast/ finančnou pokutou 20,- Euro pre FK Plešivec pre nenastúpenie družstva dorastu na zápas 1. kola. Doklad o zaplatení pre FK Plešivec je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie DK pod discipl. následkami /Rozpis súťaží ObFZ/.
  • DK trestá FK Lok. Dedinky finančnou pokutou 50,- Euro pre FK ZK Dlhá Ves pre nenastúpenie družstva dospelých na zápas I. tr. /5. kolo/. Doklad o zaplatení pre FK ZK Dlhá Ves je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie DK pod discipl. následkami /Rozpis súťaží ObFZ/ !!!
  • Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.
  • Štart hráčov :
  • Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na:
  • a/ plastový RP / nový/
  • b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.
  • Poznámka: Upozorňujeme FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii /R + DZ/.
  • ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.
  • ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.
  • ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

  Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ 2013-2014

  Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

  I.trieda : 934,- Euro
  II.trieda : 820,- Euro
  Dorast : 182,- Euro
  Žiaci : 118,- Euro

  2 splátka COR bude FK vygenerovaná v októbrovej zbernej faktúre.

   

  ObFZ Rožňava

   

  Čítať 1267 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:54

  Napíšte komentár

  Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

  Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x