štvrtok, 19 september 2013 13:01

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10/ 2013-2014

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zo zasadnutia ŠTK dňa 18.9.2013:

 • ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. /7. kolo/ zo dňa 14.-15.9.2013: Drnava - Rožň. Bystré 1:2, Dlhá Ves - Štítnik 0:4, Bohúňovo - Vyšná Slaná 2:3, Honce - Dedinky 2:0, Slavošovce - Krh. Dlhá Lúka 1:11, Jablonov n/T - Rudná 0:1, Hrhov - Vlachovo 4:1.
 • ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy /7. kolo/ zo dňa 14.-15.9.2013: Pača - Ml. Brzotín 5:0, Krh. D. Lúka B - Dobšina B 9:1, Kružná - Nižná Slaná 2:0, Jovice - Čoltovo 2:5.
 • ŠTK schvaľuje výsledky dorastu /3. kolo/ zo dňa 14.-15.9. 2013: Dobšiná - Betliar 0:1, Plešivec - Rožň. Bystré 2:2, Gem. Hôrka - Hrhov 2:4, Krh.D.Lúka - Gem. Poloma 6:2.
 • ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov /3. kolo/ zo dňa 14.-15.9. 2013: Štítnik - Bohúňovo 1:2, Drnava - Slavošovce 0:6, Plešivec - Rožň. Bystré 2:2
 • ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 / kategória mládeže/ začína:
 • a/ Dorast dňa 31.8.- 1.9. 2013
 • b/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013
 • c/ Prípravka dňa September 2013/ presné termíny sa upresnia 
 • ŠTK oznamuje, že družstvo FC Kečovo vystúpilo zo súťaže II.triedy ObFZ !!!
 • ŠTK oznamuje, že FK Brzotín vystúpil zo súťaže II.tr.ObFZ !!!
 • ŠTK oznamuje, že družstvo Druž. Gem. Poloma odhlásilo družstvo st. žiakov zo súťaže !!!
 • ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gem.Poloma prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.
 • ŠTK oznamuje, že družstvo FK Sokol Pača prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.
 • ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu TJ FO vystúpilo zo súťaže !!! TJ FO Vlachovo prihlásilo do súťaže družstvo prípravky.
 • ŠTK oznamuje zloženie skupín prípraviek:
 • Skupina A /Rudná - Krh. Podhradie – Hrhov – Jablonov n/T/
 • Skupina B /Gem. Hôrka - Dlhá Ves - Lipovník/
 • Skupina C /Betliar – Dedinky - Vyš. Slaná - Vlachovo/
 • Skupina D /Pača - Krh.D.Lúka - Gem. Poloma/.
 • ŠTK ObFZ žiada FK v kategórii prípraviek, aby termíny turnajov, ktoré budú organizovať v jesennej časti zasielali po dohode klubov na zasadnutia ŠTK.
 • ŠTK oznamuje, že družstvá , ktoré majú zaradené družstvo dospelých v súťažiach VsFZ majú podmienku zaradenia 2 družstiev mládeže v súťažiach ObFZ, alebo VsFZ na registračné čísla hráčov.
 • ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek štartujú hráči nar. po 1.1. 2002 a mladší !!!
 • ŠTK oznamuje na základe dohody klubov organizáciu turnaja prípraviek skupiny B a C:
 • Skupina B: 15.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Gem. Hôrka
 •                                22.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Lipovník

                                 29.9.2013 o 10.00 hod.- ihrisko Gem. Hôrka

  • Skupina C: 21.9.2013 o 9.00 hod.- ihrisko Betliar
  •                   28.9.2013 o 9.00 hod.- ihrisko Vyš. Slaná
  •                     5.10.2013o 9.00 hod.- ihrisko Dedinky
  •                   12.10.2013o 9.00 hod.- ihrisko Vlachovo
  • Skupina A: 28.9.2013 /sobota/ o 9.30 hod.- ihrisko Rudná
  • ŠTK č.37/2013: ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu Baník Rožň. Bystré bude svoje domáce stretnutia hrávať v sobotu o 14.00 hod. !!!
  • ŠTK č.38/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so štartom hráčov družstva st. žiakov FK Plešivec za klub Sokol Bohúňovo na potvrdenú súpisku a platné R.č. Súčasťou súpisky je i potvrdenie klubov o vzájomnej dohode.
  • ŠTK č.40/ 2013: ŠTK oznamuje, že dorast Krh.Dl.Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu v UHČ !!! ŠTK oznamuje, že družstvo st. žiakov Krh. D. Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu o 10. 30 hod.!!!
  • ŠTK č.41/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov / 1. kolo zo dňa 31.8.2013/ Krh. Dl. Lúka- Slavošovce v náhradnom termíne.
  • ŠTK č. 42/2013: ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu FK Gem. Hôrka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu o 10.30 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke.
  • ŠTK č. 43/ 2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Rožň. Bystré - Dobšiná dňa 2.11. 2013 o 14.00 hod.
  • ŠTK č. 44/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. Gem. Hôrka B - Dobšiná dňa 21.9.2013 o 10.30 hod. na ihrisku v Dobšinej.
  • ŠTK č.45/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Niž. Slaná - Pača /8. kolo/ dňa 22.9.2013 o 14.00 hod. na ihrisku Sokol Pača.
  • ŠTK č.46/2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Gem. Poloma - Honce dňa 21.9.2013 o 10.30 hod.
  • ŠTK žiada FK Baník Štítnik o predloženie RP hráčov družstva st. žiakov na najbližšie zasadnutie ŠTK dňa 25.9.2013.
  • ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii Mládeže /dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ. Družstvá štartujúce v súťažiach VsFZ musia mať zaradené v súťažiach VsFZ, alebo ObFZ 2 mládežnícke družstvá. Družstvá štartujúce v súťažiach I.tr. ObFZ 1 mládežnícke družstvo. V prípade, že dôjde k odhláseniu jedného z družstiev pred začiatkom súť. roč. /čím dôjde k porušeniu rozpisu súťaží a ŠTK/ musí ešte pred začiatkom súťaží družstvo, ktoré porušilo toto nariadenie prihlásiť nové družstvo, ktoré musí štartovať na platné R.č. a súpisku.
  • ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.
  • ŠTK udeľuje dočasnú výnimku na zabezpečenie soc. priestorov s vodou pre FK Družba Čoltovo z dôvodu krádeže zariadenia.
  • Sekretár ObFZ /Mgr. Dušan Pollák/ zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 /prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/. Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie: Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi - Zoltán Kovács/
  • Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:
  • 1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže /dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.
  • 2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/písomná forma /do konca jesennej časti súťaží ObFZ 2013-2014/.
  • b/elektronický transfer /dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto /mailová adresa/, ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.
  • 3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R -ObFZ.
  • 4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.
  • 5/ Žiadosti o novú registráciu hráča podávajú ISSF manageri FK cez elektronickú podateľňu/ je potrebné uvádzať mailovú adresu hráča, resp. zákonného zástupcu/.Následne musí k registrácii hráča dať súhlas hráč a matrikár ObFZ.
  • 6/ S prechodom na elektronický zápis o stretnutí sú FK pred začiatkom zápasu vytlačiť zápis o stretnutí na potvrdenie kapitánom a ved. mužstiev. Rozhodca je povinný zaslať vytlačený zápis o stretnutí na
  • ObFZ.
  • 7/ V prípade, že sa nepodarí nahrať, vytlačiť elektronický zápis o stretnutí pred začiatkom zápasu na podpis kapitánov a ved. družstiev je potrebné vypísať zápis o stretnutí písomnou formou pred začiatkom zápasu. Zápis podpíšu kapitáni a ved. družstiev. Bez vyplneného elektronického zápisu, alebo písomného zápisu o stretnutí nemôže R a DZ zahájiť stretnutie !!!

  Zo zasadnutia DK dňa 18.9.2013:

  • DK upozorňuje FK, že v ÚS ObFZ budú klubom zasielané iba tresty za ČK a 4-8 ŽK /Uznesenie si FK nájdu i v ISSF systéme/. Evidenciu ŽK a ČK si klubový resp. tímový ISSF manageri klubov môžu stiahnuť, pozrieť v ISSF systéme /Reporty- evidencia kariet/ !!!
  • Hráči vylúčení: DK č.95/2013: Peter Slovák - Nižná Slaná /ČK/ = 1 zápas nepodmienečne l/5a+ 10,- Euro
  • DK č.96/2013: Róbert Moro - Ml. Brzotín = 3 zápasy nepodmienečne 1/3b+ 10,- Euro
  • DK mení trest hráča Ondrej Vysoký - Sokol Rudná po polovičke trestu na podmienečný.
  • DK č.97/ 2013: DK predvoláva na svoje zasadnutie DK dňa 24.9.2013 /utorok/ o 17.00 hod. trénera FK Baník Drnava J. Maliňáka.
  • KR považuje námietku FK Baník Drnava po vzhliadnutí videozáznamu vo všetkých štyroch bodoch za neopodstatnenú. /Poplatok 40,- Euro v zmysle SP a Rozpisu súťaží ObFZ/.
  • DK trestá TJ FO Vlachovo /dorast/ finančnou pokutou 20,- Euro pre FK Plešivec pre nenastúpenie družstva dorastu na zápas 1. kola. Doklad o zaplatení pre FK Plešivec je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie DK pod discipl. následkami /Rozpis súťaží ObFZ/.
  • DK trestá FK Lok. Dedinky finančnou pokutou 50,- Euro pre FK ZK Dlhá Ves pre nenastúpenie družstva dospelých na zápas I. tr. /5. kolo/. Doklad o zaplatení pre FK ZK Dlhá Ves je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie DK pod discipl. následkami /Rozpis súťaží ObFZ/ !!!
  • Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.
  • Štart hráčov :
  • Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na:
  • a/ plastový RP / nový/
  • b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.
  • Poznámka: Upozorňujeme FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii /R + DZ/.
  • ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.
  • ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.
  • ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

  Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ 2013-2014

  Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

  I.trieda : 934,- Euro
  II.trieda : 820,- Euro
  Dorast : 182,- Euro
  Žiaci : 118,- Euro

  2 splátka COR bude FK vygenerovaná v októbrovej zbernej faktúre.

   

  ObFZ Rožňava

   

  Čítať 1362 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:54

  Napíšte komentár

  Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

  Description of image1
  Description of image2