streda, 24 jún 2015 14:22

Úradná správa ObFZ Rožňava č.31 / 2014-2015

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

usobfzrv 31Zo zasadnutia ŠTK dňa 24.6.2015:
ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy /26. kolo/ zo dňa 20.-21.6.2015: Dedinky - Krh. Dlhá Lúka 6:5, Honce – Hrhov 5:4, Rožň. Bystré – Vyšná Slaná 5:5, Rudná – Jablonov 1:1. 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. /22.kolo/ zo dňa 20.-21.6.2015: Kružná - Krh.Dlhá Lúka B  3:2, Kečovo – Ml. Brzotín 1:2, Pača – Rakovnica 5:1, Plešivec – Gem. Hôrka B 3:5, Niž. Slaná – Čoltovo 3:0 kont. 

Turnaj prípraviek /skupina A/ dňa 27.6.2015 /sobota/ o 10.00 hod.- ihrisko MFK Rožňava. 

ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky na nový súť. roč. 2015-2016 je potrebné zaslať najneskoršie do 22.6.2015. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF a vyplnené zaslať na ŠTK ObFZ. Vzhľadom k tomu, že nie všetky FK dokážu zaslať prihlášky do súťaže cez elektronickú podateľňu pristúpila ŠTK k tomuto spôsobu zasielania prihlášok pre súť.roč. 2015-2016/ ISSF- Dokumenty/. FK môžu prihlášku zaslať i cez elektronickú podateľňu. 

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom /26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na

základe požiadaviek FK II. triedy. 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I.trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované. 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ /čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF /súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF
povinne zabezpečuje :
a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac
b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ
c/ prestupy- hosťovania /elektronická podateľňa/
d/ prihláška k registrácii hráča/ elektronická podateľňa/
e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.
f/ podania na komisie

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

Zo zasadnutia DK dňa 24.6.2015: 

Hráči vylúčení / I. - II. trieda/: 
DK č. 99/2014-2015: Vladimír Polyak- Ml. Brzozín /1140594/- ČK = 1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro.

DK č. 100/2014-2015: Ladislav Mezei - Kružná /1117269/- ČK = 4 zápasy nepodmienečne 49/2b + 10,- Euro.

DK č. 101/ 2014- 2015: Jaroslav Kamenský - Kružná /1070535/- ČK = 1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro.

DK č. 102/ 2014-2015: Attila Gorgei - Krh.Dlhá Lúka /1210485/- ČK = 4 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro.
Zastavená činnosť:
DK č. 103/2014-2015: Gabriel Lázar - ŠK Jablonov /1064033/- 5 ŽK = 1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro.

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II.tr. Niž. Slaná - Kečovo /18. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná - Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín - Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica - Ml. Brzotín /16. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za nenastúpenie na zápas dorastu /13. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Jovice za neúčasť v zápase II. tr. Ml. Jovice - Kečovo zo dňa 14.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK trestá dorast Krh.Dl.Lúka finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za neúčasť na zápase dohrávky dorastu Jablonov - Krh.Dl.Lúka zo dňa 13.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná a 50,- Euro pre ObFZ za neúčasť na zápase II. tr. Nižná Slaná- Čoltovo /22. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

Zasadnutie VV ObFZ : 
Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26.6.2015 /piatok/ o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave. Sekretariát ObFZ vyzýva FK na nahlásenie funkcionárov pri príležitosti životných jubileí a za rozvoj futbalu.

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk – www.obfzroznava.yw.sk  V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné - registračné obdobie- štart hráčov.

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na výberový zraz ObFZ. Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001. Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.
Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.
Kontaktná osoba: Dušan Pollák /0903 602 946/-
V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.

ObFZ Rožňava

 

Čítať 1241 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:55

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2