streda, 28 august 2013 19:13

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 7/ 2013-2014

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zo zasadnutia ŠTK dňa 28.8.2013:
• ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. /3. kolo/ zo dňa 24.-25.8.2013: Vyšná Slaná - Rožň. Bystré 1:1, Štítnik - Dedinky 7:0, Drnava - Krh. Dl. Lúka 4:2, Dlhá Ves – Rudná 4:3, Bohúňovo - Vlachovo 3:0, Honce - Hrhov 3:3, Slavošovce - Jablonov n/T 1:0.

• ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. /3. kolo/ zo dňa 24.-25.8. 2013: Dobšiná B - Čoltovo 0:2, Krh.Dl. Lúka B - Ml. Brzotín 4:2, Gem. Hôrka B - Pača 4:2, Lipovník - Kružná 5:1.

• ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 /kategória mládeže/ začína :

a/ Dorast dňa 31.8.- 1.9. 2013
b/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013
c/ Prípravka September 2013 /presné termíny sa upresnia).

• ŠTK oznamuje, že družstvo FC Kečovo vystúpilo zo súťaže II.triedy ObFZ !!!

• ŠTK oznamuje, že FK Brzotín vystúpil zo súťaže II. tr. ObFZ !!!

ŠTK oznamuje, že družstvo Druž. Gem. Poloma odhlásilo družstvo st. žiakov zo súťaže !!!

• ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gem. Poloma prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.

• ŠTK oznamuje, že družstvo FK Sokol Pača prihlásilo družstvo prípravky do súťaže ObFZ.

• ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek skup. D budú zaradené družstvá
• Sokol Pača - Druž. Gem. Poloma a Krh. Dl. Lúka.

• ŠTK č.37/2013:
• ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu Baník Rožň. Bystré bude svoje domáce stretnutia hrávať v sobotu o 14.00 hod. !!!

• ŠTK č.38/2013:
• ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so štartom hráčov družstva st. žiakov FK Plešivec za klub Sokol Bohúňovo na potvrdenú súpisku a platné R.č. Súčasťou súpisky je i potvrdenie klubov o vzájomnej dohode.

• ŠTK č. 39/ 2013:
ŠTK súhlasí s odohratím zápasu I.tr. Dedinky – Drnava /4. kolo/ po vzájomnej dohode v náhradnom termíne.

• ŠTK č.40/ 2013:
ŠTK oznamuje, že dorast Krh. Dl. Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu v UHČ !!!

• ŠTK č.41/2013:
ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st. žiakov /1. kolo zo dňa 31.8.2013/ Krh. Dl. Lúka - Slavošovce v náhradnom termíne.

• ŠTK oznamuje, že družstvo st. žiakov Krh. Dl. Lúka bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu o 10.30 hod.!!!

• ŠTK oznamuje FK, že súpisky pre nový súť. roč. 2013 - 2014 je potrebné
predložiť a potvrdiť do 7.8. 2013 /I.-II.trieda/ a mládežnícke družstvá do 28.8.2013.

• ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii Mládeže /dorast - st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ. Družstvá štartujúce v súťažiach VsFZ musia mať zaradené v súťažiach VsFZ, alebo ObFZ 2 mládežnícke družstvá. Družstvá štartujúce v súťažiach I. tr. ObFZ 1 mládežnícke družstvo. V prípade, že dôjde k odhláseniu jedného z družstiev pred začiatkom súť. roč. /čím dôjde k porušeniu rozpisu súťaží a ŠTK/ musí ešte pred začiatkom súťaží družstvo, ktoré porušilo toto nariadenie prihlásiť nové družstvo, ktoré musí štartovať na platné R.č. a súpisku.

• ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.

• ŠTK udeľuje dočasnú výnimku na zabezpečenie soc. priestorov s vodou pre FK Družba Čoltovo z dôvodu krádeže zariadenia.

• Sekretár ObFZ /Mgr. Dušan Pollák/ zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 /prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča/.
• Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie: Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi - Zoltán Kovács/

Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:

1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť. roč. 2013 - 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže /dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.
2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/ písomná forma /do konca jesennej časti súťaží ObFZ 2013-2014/.
b/ elektronický transfer /dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto /mailová adresa/, ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.
3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R - ObFZ.
4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.
5/ Žiadosti o novú registráciu hráča podávajú ISSF manageri FK cez
elektronickú podateľňu /je potrebné uvádzať mailovú adresu hráča,
resp. zákonného zástupcu/. Následne musí k registrácii hráča dať súhlas
hráč a matrikár ObFZ.
6/ S prechodom na elektronický zápis o stretnutí sú FK pred začiatkom
zápasu vytlačiť zápis o stretnutí na potvrdenie kapitánom a ved.
mužstiev. Rozhodca je povinný zaslať vytlačený zápis o stretnutí na
ObFZ.
7/ V prípade, že sa nepodarí nahrať, vytlačiť elektronický zápis o stretnutí
pred začiatkom zápasu na podpis kapitánov a ved. družstiev je
potrebné vypísať zápis o stretnutí písomnou formou pred začiatkom
zápasu. Zápis podpíšu kapitáni a ved. družstiev. Bez vyplneného
elektronického zápisu, alebo písomného zápisu o stretnutí nemôže R
a DZ zahájiť stretnutie !!!

Zo zasadnutia DK dňa 28.8.2013:

• DK upozorňuje FK, že v ÚS ObFZ budú klubom zasielané iba tresty za ČK a 4-8 ŽK / Uznesenie si FK nájdu i v ISSF systéme/.Evidenciu ŽK a ČK si klubový resp. tímový ISSF manageri klubov môžu stiahnuť, pozrieť v ISSF systéme / Reporty- evidencia kariet/ !!!

• Hráči vylúčení:
DK č. 89/2013 : Miroslav Majerčák- FK Lok. Dedinky /ČK/ = 1 zápas nepodmienečne /I/5-a + 10 Euro.

• Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.

• Štart hráčov :
Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na:
• a/ plastový RP / nový/
• b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.

• Poznámka: Upozorňujeme FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

• ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.

• ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.

• ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ 2013-2014

Tabuľka pre FK /výška celoročnej sumy/
I.trieda : 934,- Euro
II.trieda : 820,- Euro
Dorast : 182,- Euro
Žiaci : 118,- Euro

2 splátka COR bude FK vygenerovaná v októbrovej zbernej faktúre.

ObFZ Rožňava

Čítať 1192 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:55

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2