pondelok, 25 júl 2016 20:44

Šestnásty okresný turistický zraz seniorov okresu Revúca bol v Tornali

Napísal(a) Zuzana Homoliaková
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Šestnásty okresný turistický zraz seniorov revúckeho okresu sa uskutočnil 30. júna 2016 v Tornali s garanciou Regionálneho združenia miest a obcí Stredný Gemer a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Popri Okresnej organizácii JDS v Revúcej boli organizátormi Mesto Tornaľa a hlavne ZO JDS v Tornali.

Turistické zrazy seniorov revúckeho okresu sa už tradične konajú vždy v inej lokalite okresu. Seniori tak majú možnosť oboznámiť sa s historickými pamiatkami a krásnou prírodou Gemera. V tomto roku sme však po druhýkrát zorganizovali po 12 rokoch OTZS v Tornali, na ktorý si mnohí seniori spomínajú.

Takmer 240 seniorov – účastníkov tohtoročného turistického zrazu zaplnilo kinosálu MsKS v Tornali, kde sa konalo jeho otvorenie. Predseda ZO JDS v Tornali Arpád Schwartz privítal prednostu MsÚ Mesta Tornaľa Mgr. Ladislava Nagya, poslanca mestského zastupiteľstva Roberta Legáta a všetkých účastníkov 16. OTZS. Predsedníčka OO JDS v Revúcej Mgr. Zuzana Homoliaková privítala hostí a všetkých seniorov – účastníkov turistického zrazu. Pripomenula, aby si turistické trasy seniori zvolili podľa svojich fyzických možností, popriala všetkým, aby prežili pekný deň a na dnešné podujatie si odniesli pekné spomienky. Prítomných pozdravil prednosta MsÚ Mgr. Ladislav Nagy vyzdvihol aktivitu seniorov a súdržnosť pri plnení seniorského motta: „Žiadny liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí každý liek.“ Zaželal im pekné zážitky a pohodu na turistických trasách. Prítomných oboznámil s ďalším programom turistického zrazu predseda ZO JDS pán Arpád Schwartz. S turistickými trasami a ich náročnosťou oboznámil člen predsedníctva OO JDS Ing. Jozef Krušina, všetkým poprial správnu voľbu trasy a pekný deň.

Približne jedna tretina prítomných seniorov absolvovala trasu v meste Tornaľa - návštevu katolíckeho kostola, evanjelického kostola, reformovaného kostola, kde im boli podané zaujímavé výklady a potom posedenie v klube dôchodcov s malým občerstvením. Dve trasy mali spoločný cieľ z MsKS cez park Zoltánku ku žriedlu Gemerky, kde bol podaný výklad o vzniku spoločnosti Gemerské žriedla s. r. o. Pokračovali prechádzkou po hrádzi Slanej do obce Gemer k soche kráľa Mateja Korvína, kde seniorov privítal a pozdravil starosta obce Zoltán Jankošík a so slávnou históriou obce Gemer a okolia Tornale oboznámila pracovníčka Obecného úradu. Následne navštívili evanjelický kostol a sochu Cinka panny v obci. Príjemné posedenie s občerstvením v kultúrnom dome pripravili zamestnanci Obecného úradu Gemer. Časť seniorov sa vrátila do Tornale autobusom a ďalší sa vracali späť po trase peši. 

Po absolvovaní vybranej turistickej trasy obdržali seniori účastnícky list a odobrali sa na chutný obed v školskej jedálni Základnej školy s maďarským vyučovacím jazykom na Mierovej ulici v Tornali, ktorá vyšla seniorom v ústrety a poskytla im svoje priestory. Po dobrom obede pokračovalo posedenie pri káve, vínku a zákuskoch, ktoré napiekli členky ZO JDS z Tornale, Hucína, Gemerského Sadu, Mokrej Lúky a Revúcej. O dobrú náladu sa postaral diskjockey Vojtech Bíro. Dá sa povedať, že cieľ turistického zrazu sme naplnili a všetci prítomní sa už teraz tešia na budúce športové aktivity.

Na záver sa chceme poďakovať za finančné a materiálne dary všetkým sponzorom, fyzickým osobám i podnikateľským subjektom, ktorých sme zverejnili na ĎAKOVNEJ TABULI. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení 16. OTZS, najmä organizátorom ZO JDS Tornaľa pod vedením predsedu Arpáda Schwartza a Emila Polyáka tak za výber zaujímavých pamätihodností a objektov na turistických trasách, ako aj za zabezpečenie príjemného posedenia po ich absolvovaní. Poďakovanie patrí i členom predsedníctva OO JDS Revúca. Ďakujeme za organizačné zabezpečenie OTZS Mgr. Anne Szögedi, primátorke mesta Tornaľa, starostovi obce Gemer Zoltánovi Jankošíkovi a riaditeľke ZŠ Mgr. Nagyovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou umožňujú seniorom takéto a podobné stretnutia s priateľmi.

Zuzana Homoliaková

 {oziogallery 462}

 

Čítať 1459 krát Naposledy zmenené utorok, 26 júl 2016 10:00

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.