utorok, 27 marec 2018 13:16

Delegáti Rožňavského okresu na Sneme OO JDS zhodnotili svoju činnosť

Napísal(a) LF
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dňa 23. marca 2018  sa zišli delegáti z Rožňavského okresu na Sneme OO JDS v priestoroch MsÚ v Rožňave, aby zhodnotili svoju činnosť v oblastiach:

Členská základňa: 
Naša organizácia už v predchádzajúcom období preukázala, že je schopná realizovať záujmy našich seniorov. Členská základňa: 2015 – 1898 členov, 2016 - 1983 členov, rok 2017 - 2011, čo je nárast od roku 2014 o 396 členov, čo robí 19,8 %. Za hodnotené obdobie pribudli 5 nových ZO a to: v roku 2015 - Rožňavské Bystré - 50 členov, Kečovo – 57 členov, v roku 2016 - 3 nové ZO, a to: Rudná - 69 členov, Jablonov nad Turňou - 62 členov, Krásnohorská Dlhá Lúka - 56 členov.

V roku 2017 vznikla ZO Gemerská Poloma s počtom členov - 38. Celkom k dnešnému dňu máme 2011 členov, nárast v hodnotenom období o 299 členov, čo robí 16,6% a sme najpočetnejšia (čo do ZO a členskej základne) v rámci Košického kraja. Úbytok členskej základne je vo veľkej miere prirodzenou cestou. Nárast členskej základne  je  v propagovaní a vytváraní podmienok pre vyžitie našich seniorov. 

rv snem IMG 0074Zdravotná oblasť: Zdravie, jeho zachovanie, ochrana a obnovovanie patrí k najvyšším hodnotám každej vyspelej spoločnosti. Zvýšená potreba zdravotnej starostlivosti sa najviac dotýka práve seniorov. V tomto smere máme vynikajúcu spoluprácu s RÚVZ, s jej p. riaditeľkou MUDr. Chromčíkovou a zamestnancami na čele s p. Mgr. Silviou Lengovou. Ich prednášky v rámci ZO okresu sú veľkým prínosom pre zvyšovanie a ochranu zdravia. Veľkú popularitu si získava  Rožňavský veľtrh pre seniorov.

Preventívno – rehabilitačné pobyty: Aj v tomto roku pre našu OO bude pridelených 98 poukazov. Využijeme ich na zregenerovanie síl a nabratie elánu do ďalších činností. Najväčším problémom je veľmi veľká požiadavka na pobyt v kúpeľoch ČÍŽ. V tomto roku sa požaduje pridelenie  206 poukazov, z toho: Číž - 19-36, Bardejovské Kúpele - 43-58, Turčianske Teplice - 21-29, Trenčianske Teplice - 14-16, Dudince - 14, Kováčová - 5, Lúčky – 8-13, Nimnica - 1-3, Nový Smokovec – 4-9, Pieniny rezort – 5-8, Piešťany – 8-15, Vyšné Ružbachy 0. Poukazy prideľujeme podľa aktivity členov a ich prínosu v prospech JDS.

5. Kultúrno - spoločenská oblasť: V tejto oblasti sme sa snažili nadviazať na naše predchádzajúce úspešné podujatia. V  roku 2015 sa seniori okresu Rožňava stretli v 31 stupňových horúčavách na 6. ročníku športových hier, ktoré zorganizovala OO JDS a ZO v Brzotíne za výdatnej pomoci obce. Z 23 organizácií bolo prítomných 210 členov, ktorí prišli s veľkým elánom popasovať sa s horúčavou i jednotlivými disciplínami. Medzi prítomnými bol aj najstarší súťažiaci p. Komáromi - s úctyhodným vekom 92 rokov a  reprezentoval MO Rožňava. Poradie družstiev: BETLIAR, VYŠNÁ SLANÁ, PLEŠIVEC. Poďakovanie patrí OcÚ Brzotín, Nemocnica Svet zdravia Rožňava, ZO JDS Brzotín, šéfkuchárovi za kvalitný guľáš a všetkým zúčastneným za skvelé výsledky. 

V roku 2016 - ŠH  v Krásnohorskom Podhradí -  160 účastníkov. V súťaži družstiev: 1. miesto Betliar, 2. miesto Plešivec, 3.miesto Dobšiná.

rv snem fabian IMG 0085V roku 2017 – Cieľom podujatia je propagácia športových aktivít seniorov, ktoré sú obzvlášť dôležité v ich rehabilitačnom procese. Pohyb je základnou životnou potrebou každého živého tvora, vrátane človeka. Pohyb je hra. Hra je činnosť, ktorá zamestnáva príjemným spôsobom telo i ducha. Pre telo je odpočinkovým cvičením a ducha mierne unaví. J. A. Komenský pripísal dobrej hre sedem vlastností: „spontánnosť, pohyb, spoločnosť, zápas, poriadok, ľahkosť a príjemný cieľ“. Všetky tieto vlastnosti sa nachádzajú v 8. Športových hrách seniorov, v ktorých sa rozličným spôsobom obmieňajú a kombinujú. Organizátori a seniori vedia, že príjemné zaujatie, radosť i smiech liečia.

K aktívnemu pohybu prispela aj „Starovlachovská“ hudba. Rozprúdila krv v žilách. Veľké ĎAKUJEM patrí Obecnému úradu vo Vyšnej Slanej na čele s pánom starostom Ing. Dušanom Gallom, predsedníčkou ZO JDS Vyšná Slaná p. Želmírou Vysokou, Mestským lesom Dobšiná, Seniorskému informačnému centru. Poradie družstiev: 1. miesto Vyšná Slaná, 2. miesto Dobšiná, 3. miesto Betliar.

Turistika: Dňa 21.októbra 2015 sa stretli seniori zo ZO JDS okresu Rožňava na turistickom stretnutí v obci Hrhov. Základná organizácia JDS v Hrhove v spolupráci s obecným úradom a obecným zastupiteľstvom zorganizovala toto prekrásne podujatie. Na podujatie boli pozvaní starostovia 23 obcí z okresu, v ktorých majú založené ZO JDS, hostia z Maďarska, z obce Bükkszentkereszt (Nová Huta) - obce, v ktorej sa hovorí po slovensky. 

Okresná organizácia JDS Rožňava v spolupráci so ZO JDS Vlachovo a Obec Vlachovo zorganizovali dňa 25.5.2016 okresnú seniorskú turistiku pod názvom „Potulky Vlachovom a po okolí“. Na akciu boli pozvané všetky ZO JDS v okrese. ako aj partnerské spoločenské organizácie. Cieľom akcie bolo spoznávať chotár obce Vlachovo, jeho pamätihodnosti, spôsob života obyvateľov, ako aj hľadať spolupatričnosť a spoluprácu medzi seniormi v okrese Rožňava.

ZO JDS Rudná zorganizovala dňa 23. mája 2017 v malebnej dedinke pod vrchom Turecká okresnú seniorskú turistiku za prítomnosti 178 seniorov zo ZO JDS rožňavského okresu. Po privítaní účastníkov predsedníčkou ZO JDS Rudná pani Irenkou Tokárovou a po zaspievaní piesne "Zahučali hory" pozdravil turistickú skupinu starosta obce pán Július Kerekeš.

V hodnotených rokoch sme organizovali aj prehliadky speváckych súborov:  

Rok 2015 - Na Radnici v Rožňave v  roku 2015  8 súborov a sólo vystúpenie p. Kaňúrovej.

Rok 2017 - Ešte pred slávnostným otvorením Dní mesta Rožňava sa v priestoroch Radnice konala prehliadka speváckych súborov seniorov z nášho okresu pod záštitou OO Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadky sa zúčastnilo osem seniorských speváckych súborov z Pače, Vyšnej Slanej, Gemerskej Polomy, Rudnej, Úsmevu Rožňava, Krásnohorskej Dlhej Lúky, Čiernej Lehoty a Dobšinej. Niektoré vystúpenia boli aj s hudobným doprovodom, a taktiež zazneli prekrásne básne o našom Gemeri. Divácka účasť bola tiež celkom slušná. Na záver prehliadky prišiel aj primátor mesta so svojimi zástupcami. 

Naše spevácke súbory sa zúčastnili aj Krajskej prehliadky v Kysaku - súbor Pekná Dolinka z Vlachova a v Margecanoch - spevácka skupina Dobšinčanky z Dobšinej. Celoslovenskú prehliadku v Žiari nad Hronom za náš okres úspešne reprezentovala skupina z Vyšnej Slanej „Vyšnoslanky“.

Prekrásne podujatie, ktoré zachováva tradície a zvyky Gemera.

rv snem IMG 0160 1Každoročne organizujeme stretnutie seniorov okresu v rámci „Mesiaca úcty k starším“ u inej ZO.  Rok 2015 pripadol na ZO Brzotín, rok 2016 ZO Krásnohorské Podhradie a rok 2017 ZO Pača. Pekné podujatia, kde oceňujeme seniorov a ďakujeme im s úctou. Týchto podujatí sa o. i. zúčastnili aj predseda KO Ján Matúško, riaditeľ kancelárie MV p. Halcin, za seniorské informačné centrum p. Bertovič.

Zúčastňujeme sa aj Mesiaca úcty k starším na VÚC Košice u predsedu  Zdenka Trebuľu. Tu patrí veľké poďakovanie predsedovi KO p. Matuškovi, ktorý túto tradíciu na kraji presadil. Zákonite sa tým výrazne zlepšila aj spolupráca, informačná a riadiaca činnosť smerom KO-OO-ZO. V roku 2015 ocenil predseda KSK: I. stupeň p. Kilíková, II. stupeň. Ing. Kavečanky a p. Horváthová, v roku 2016 I. stupeň Mgr. Fábian, II. p. Bendík, v roku 2017 – I. stupeň p. Szőllőš, JUDr. Klobušník a p. Droždiaková.     

Podpísali sme aj medzinárodné dohody o vzájomnej pomoci a spolupráci s dôrazom na výmenu skúseností, športových a pohybových aktivít a kultúrnych podujatí: v roku 2015 v Betliari sa podpísalo Memorandum o spolupráci a partnerstve  SDČR, KO Žilina a KO Košice. Zúčastňujú sa našich podujatí a my sme sa zúčastnili na medzinárodných športových hrách v Prahe, Frýdek – Místek. 

V rámci zviditeľnovania našej organizácie sa snažíme naše akcie propagovať cez obecné noviny, regionálnu televíziu, články na web stránkach, ako Maj Gemer, cez stránky KOJDS .kojdske.estránky.sk. Obnovíme aj okresnú web stránku a to jdsroznava.webnode.sk. Na týchto stránkach sú aj e-mailové adresy, na ktoré môžete zasielať príspevky, aj fotografie z Vašich aktivít. Príspevky zasielame aj do časopisu Tretí vek, no zatiaľ nie sme hodní zverejnenia.      

6. Vzdelávanie seniorov: Hovorí sa, že sú tri etapy života. Mladý vek, stredný vek a vyzeráte dobre! Takto akosi by sme mohli charakterizovať ľudský život až do pokročilého veku. To posledné prirovnanie je však zložitejšie. To potvrdzuje, ako som sa to dozvedel na Rožňavskom veľtrhu seniorov dňa 12.10.2016, aj Lucius Annaeus Seneca vo svojom výroku „Staroba je ako konto v banke". Tak isto sa konal veľtrh aj v roku 2017, za čo patrí veľké poďakovanie RÚVZ na čele s riaditeľkou MUDr. Chromčíkovou a zvlášť Mgr. Lengovej, za jej vysoký prínos týmto podujatím voči seniorom. 

7. Spolupráca s organizáciami 
rv snem 3 IMG 0100Aktívne sme spolupracovali  s partnerskými organizáciami v priebehu celého hodnoteného obdobia. Najväčšiu pozornosť sme venovali spolupráci s MsÚ, OcÚ, ZMOHG, s poslancami VÚC p. Ing. Baštákom, p. Burdigom, p. Nagyom a Ing. Babičom, so SZPB ObV, s ORPZ v Rožňave, s ktorým je výborná spolupráca, za čo chcem poďakovať riaditeľovi ORPZ plk. Mgr. Broňďošom a preventistom kpt. Ing. Korintušom. Mnohé podujatia organizujeme spoločne, prinášajú spoločný prospech. Veľmi dobrá spolupráca je  medzi nami a Domom MS v Rožňave, s ÚPSVaR v Rožňave, a aj spolupráca so stranou SMER-SD, vedenou Ing. Babičom, prednostom OÚ. Veríme, že s  ich pomocou  stanovené ciele a úlohy v tomto roku naplníme. 

V neposlednej rade chcem poďakovať sponzorom našej OO, a to  firme Brantner, Ing. Babičovi, Ing. Baštákovi, Ing. Zatrochovi, p. Nagyovi, primátorovi Rožňavy p. Burdigovi, p. Kristofovovej z poisťovne Generali,  všetkým starostom OcÚ, kde máme založené ZO. Celkovo hodnotíme obdobie rokov 2015 - 2017 ako úspešné. Väčšinu úloh, ktoré sme si stanovili, sme splnili. Funkcionársky aktív preukázal vysokú akcieschopnosť. Napriek vyššiemu veku však funkcionári a členovia našej organizácie pri svojej práci prejavujú pružnosť a akcieschopnosť pri riešení situácií, ktoré život seniorov prináša.                        

Predstavujem Vám schválené  P OO JDS na roky 2018 - 2021.

 •  Mgr. Ladislav  F Á B I A N,  predseda
 • JUDr. Ján K L O B U Š N Í K, podpredseda
 • Šarlota   Š T U R M A N O V Á, hospodár
 • Katarína D R A V E C K Á, tajomník
 • Mária     KARDOŠOVÁ,  člen
 • Božena  R E Ť K O V S K Á, člen
 • Ján        G A L O, člen
 • Jozef     V A V R E K,  člen
 • MUDr. Ružena   FÜLEKYOVÁ,  člen
  

KANDIDÁTKA REVÍZNEJ KOMISIE OKRESNEJ ORGANIZÁCIE JDS  NA ROKY 2018-2021

 • Ružena   G E R G E L Y O V Á
 • Margita   K I L I K O V Á
 • Mária  J A K O B E J O V Á

KRONIKÁR OO JDS 

  . Rozália   T Ó T H O V Á

 

Schválili sme okresnú radu, delegátov na Snem KO JDS Košice, delegátov na XI. snem JDS v Bratislave Mgr. Fábiana a JUDr. Klobušníka, kandidáta na predsedu KOJ DS Košice p. Jána Matúška a za predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska p. Dr. Michala KOTIANA, predsedu KO JDS Žilina.

V závere novozvolený predseda OO JDS Mgr. Ladislav Fábian zaželal v roku 2018: Želám vám veľa zdravia, spokojnosti a šťastia. Želám našej organizácii také aktivity, aby sme získali do svojich radov ďalších členov, a tak rozšírili priestor na sebarealizáciu seniorov i ďalšie zvýšenie autority JDS v spoločnosti."

Text: LF

Foto: archív jds

 

Čítať 4465 krát Naposledy zmenené piatok, 28 december 2018 20:34

Galéria obrázkov

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.