pondelok, 03 december 2018 16:16

Rožňavský veľtrh pre seniorov napísal tretí ročník Doporučený

Napísal(a) Mgr. Silvia Lengová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave sa 28.11.2018 uskutočnil tretí ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Cieľom podujatia bolo vytvorenie priestoru pre samotných seniorov, kde by získali aktuálne informácie z bio-psycho-sociálno-spirituálnej oblasti a tiež aj vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú. Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Už tradične boli program a sprievodné aktivity veľtrhu koncipované tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali informácie

z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Vzdelávacia časť programu podujatia prebiehala v sále a sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali vo vstupnom vestibule. Rožňavský veľtrh pre seniorov otvoril klavírnou skladbou žiak zo Základnej umeleckej školy v Rožňave. Prítomných seniorov pozdravili MUDr. Ľubomíra Chromčíková - regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mgr. Dionýz Kemény - zástupca primátora mesta Rožňava a Mgr. Ladislav Fábian - predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Detská ľudová hudba Lúčka zo Základnej umeleckej školy v Rožňave navodila mimoriadne príjemnú a veselú atmosféru.

Odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (bezpečnosť seniorov, prvá pomoc, aktívny život seniorov, aktívni v každom veku, zdravie a choroba, senior z pohľadu psychológa, sociálne služby v pôsobnosti mesta Rožňava a peňažný príspevok na opatrovanie). V rámci všetkých prednesených tém a tiež v oblasti využívania zdvíhacích zariadení u imobilných osôb, v spirituálnej oblasti mali účastníci veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie a poradenstva. Sprievodné aktivity boli súčasťou veľtrhu a bol o ne veľký záujem. Zabezpečovali ich Stredná zdravotnícka škola v Rožňave (meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnosti, telesných tukov a svalov, masáž šije a horných končatín), Stredná odborná škola obchodu a služieb (strihanie vlasov a úprava účesu) a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského (ponuka kníh a aktivít).

Na podujatí bolo prítomných 139 účastníkov, z toho 108 seniorov a 31 odborníkov z jednotlivých oblastí. Každým rokom sa zvyšuje povedomie o tomto podujatí a počet účastníkov stúpa. Veríme, že aj vďaka pozitívnemu hodnoteniu podujatia a spätnej väzbe od samotných seniorov dokážeme v ďalších ročníkoch zabezpečiť nielen kvantitu, ale predovšetkým kvalitu tohto veľtrhu. Na netradičnom veľtrhu sa nepredávalo a nekupovalo za peniaze, tovarom boli informácie a služby a platilo sa úsmevom a poďakovaním. A ak si len jeden senior „kúpil“ na veľtrhu novú informáciu, ktorá jemu a jeho blízkym pomôže prežiť starobu krajšie a dôstojnejšie, myslíme si, že toto podujatie malo zmysel. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, vytvorenie skvelej atmosféry a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Jeden človek svet nezmení.

Ale ak sa spojíme, možno zmeníme celý svet aspoň jednému človeku.“

(Motto podujatia)

Mgr. Silvia Lengová
oddelenie výchovy k zdraviu
RÚVZ so sídlom v Rožňave

 

Čítať 1201 krát Naposledy zmenené utorok, 04 december 2018 23:17

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.