Gemer bol odjakživa našim lákadlom. Už niekoľko rokov organizuje OZ Detská železnica Košice jazdy do tohto regiónu, ktoré sa stretávajú s veľkou obľubou. Aj v sobotu 12. augusta 2017 zamierili naše kroky (či skôr kolesá) do Štítnickej doliny. Po príchode sa nám dostalo vrelého a autentického milého uvítania od zástupcov bývalého kráľovského mesta Štítnik. Dobové kostýmy len dopĺňali tú slávnostnú atmosféru. Dlhokánsky sprievod návštevníkov sa tiahol centrom. Počas zastávok na námestí a v kostole sa hostia dozvedeli množstvo zaujímavých informácií z histórie i súčasnosti.

Pred „pár šesom“ som Vám poslal moje tohoročné fotografie z Muránskej Dlhej Lúky. Minulý týždeň som bol s kolegom tiež ex-slovnaftárom a dôchodcom na našich tradičných GEMER Tours (myslím, že 14. ročník). Na druhý pokus sme zhora – dolu prešli Čertovu dolinu zo Zbojskej smerom do Tisovca, z ktorej sme potom vyšli na „vyšný“ viadukt, ktorý v rámci úpravy cesty Brezno-Tisovec nadstavili a novú časť cesty vyrúbali popod „modrú“ - novú časť viaduktu. Strieľať nemohli ...

 

Išli sme po trase Muránska Dlhá Lúka – Turčok – Železník/Sirk – Rákoš – Nandraž – Jelšava – Muránska Dlhá Lúka. Zo Železníka sme videli (dokonca aj fotoaparát) Kráľovu hoľu a aj Ďumbier.
V Červeňanoch sme navštívili hrob „údajnej“ milenky cára Ferdinanda Coburga. S jeho vnukom Simeonom II. som si vlani podal ruku, dostal som autogram a zotrvali sme v krátkom, srdečnom rozhovore ... ;-)
V Rákoši sme do gotického kostola nemohli, lebo bola nedeľa, 11:45 a nechceli sme rušiť pri nedeľnom obede ...
Nandraž je nádherne „utopený“ medzi vŕškami.


 

Chlapci z firmy Vertigo vraveli, že na takej "colingavej" veži ešte nepracovali ... Pred kostolom rástla lipa, do ktorej sa pustilo imelo a búrala múrik, tak bola "pred pár

rak sova 1aV týchto dňoch ma prekvapila nevšedná informácia, ktorú mi spolu s fotografiou poslal Jakub Doboš. Keďže spomínal malú, ale milú príhodu, rozhodol som sa, že aj keď je stručná, zaslúži si aj našu pozornosť. Autor mi napísal, že 20. septembra t.r. našli na chate jeho známeho sovu, ktorá bola uviaznutá v kozube. Iste to bola nepríjemná záležitosť nielen pre samotnú sovu, ale aj pre nich, pretože keď na ňu už natrafili, chceli ju z kozuba vyslobodiť. Pritom premýšľali, ako sa milá sova dostala do kozuba. Prišli na jedinú možnosť, že zrejme využila komín a keďže chata bola práve prázdna, usídlila sa v kozube. 
Tam čakala na svoj osud. Ten bol k nej ozaj veľmi milosrdný. Záchrancovia ju napriek rozpätiu krídel takmer 1 meter z kozuba dostali a hneď ráno ju aj vypustili do prírody. A tá je v okolí Magdolény nad Rakovnicou zrejme aj sovám vyhovujúca a snáď si do zimy nájde trvalý úkryt. 
Dodajme ešte, že sova v našich podmienkach sa zdržiava na rôznych miestach. V minulosti si vyhľadávala hniezdenie i v stodolách a neobývaných obydliach, či domoch a v rôznych skrýšiach a bútľavinách. Taký je aj priestor Slovenského krasu, kde sovy cez deň s obľubou po celé generácie využívajú na oddych výklenky vo vstupných

kekenak jan-mdl2arastliny mdl 1Pri pozeraní nedávnej časti televíznej relácie Relax som si spomenul na moje detské roky. Práve vysielali niečo o význame využívania liečivých rastlín, ktorými sa v minulosti na dedinách väčšinou zaoberali babky. Svoje skúsenosti s liečivými rastlinami využívali na hojenie rán a pomáhali pri rôznych zdravotných neduhoch. S ich liečivými účinkami som prišiel do styku aj ja už ako malý chlapec. Upútal ma náš sused, ktorý kosil lúku a ja som sa rozhodol preskočiť jeho zákos.  Tento môj nápad nebol vôbec dobrý a dopadlo to dosť dramaticky. Sused ma nevidel, lebo pokus som sa rozhodol spraviť keď bol ku mne obrátený chrbtom.  Začul môj  beh a zbadal ma až v poslednej chvíli, keď som sa práve chystal preskočiť jeho zákos. Nastalo to, s čím som vôbec nerátal.  Aby ma nezranil, zdvihol kosu, no nešťastiu celkom nezabránil, lebo mne pritom zasiahol ľavé koleno. Samozrejme, že ma to zabolelo a začala sa z kolena liať krv. Môj krkolomný kúsok videl aj otec a jeho prvou reakciou  bolo  potrestať ma za to. Môj srdcervúci plač počula moja stará mať, ktorá nebola od nás ďaleko

štvrtok, 24 október 2013 14:07

Dávno sa nám neozval, ale týmito obrázkami si to vynahradil

Napísal(a)

Pred pár dňami sa mi prostredníctvom internetu ozval pán Ján Kekeňák. Viacerí ho iste poznáte prostredníctvom tejto stránky ako verného Gemerčana, ktorý síce nemá rodisko, ani bydlisko v tomto našom regióne, ale vždy si nájde čas zájsť do očarujúceho prírodného prostredia svojich starých rodičov, kochajúc sa takto scenériou  nebotyčných hôr Slovenského rudohoria. Prostredníctvom svojho verného „zachytávača“ maľujúcich obrázkov sa rád podelí aj s ostatnými návštevníkmi Majho Gemera a sprostredkuváva aj im to, čo by príliš dlho hľadali ako „znehybnelé“ postupy času i života prírody. Dnes si pre vás ostatných pripravil zopár takýchto prejavov. Nájdete medzi nimi obrovskú chránenú jedľu, ktorú našiel v Hrdzavej doline, panorámu Slovenského rudohoria z Muránskej planiny s označenými najdôležitejšími vrcholmi. Jeho objektív sa oprel tiež o známe i menej známe štíty i dôležité miesta nachádzajúce sa v Tatranskom národnom parku, priblížil panorámu Rudohoria od prameňa Tisovskej Rimavy, tiež paletu jesennej prírody s Radzimom a Zubovou nad

rv sk domica1aAkosi celkom potichu sme prežili významný deň nielen horného Gemera, ale Slovenska vôbec. Najmä preto, že 31. augusta 1973 , teda presne pred 40. rokmi, Slovenský kras vyhlásili za chránenú krajinnú oblasť (CHKO). O deväť rokov neskôr sa toto územie stalo Národným parkom, ktorého súčasťou je 10 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 16 národných prírodných pamiatok (jaskyne). Hádam by sa nezaškodilo si zapamätať aspoň to, že Slovenský kras leží na juhovýchodnom Slovensku. Nachádza sa v okresoch Rožňava a Košice-okolie v Košickom kraji. Má rozlohu 34611 hektárov. Je najväčším krasovým územím Slovenskej republiky (SR). Tvorí ho sedem planín: Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Horný vrch, Zádielska planina, Jasovská planina a Dolný vrch. Na západnom okraji sa k nemu pripája Jelšavský kras. Budovaný je vápencami a dolomitmi, ktoré v južnej časti dosahujú hrúbku 400 až 500 m a sú rozdelené hlbokými kaňonmi riek Slaná a Štítnik, ako aj Zádielskeho a Hájskeho potoka. Planiny sú posiate množstvom

Prieskum riek Slaná a Rimava v Gemeri, ktorý je zameraný na ohrozené a chránené druhy rýb, realizuje v týchto dňoch Štátna ochrana prírody SR. Spomedzi chránených druhov rýb európskeho významu už zistili výskyt druhov rýb, ako je hrúz Kesslerov, mrena škvrnitá, pĺž zlatistý, pĺž podunajský, mihuľa potiská, kolok vretenovitý či hlaváč bieloplutvý. Z druhov národného významu je hojne zastúpená ploska pásavá.Rovnako je dôležité aj poznanie výskytu druhov národného významu, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany prírody na národnej úrovni.
Prieskum orientujú odborníci na výskum ichtyofauny riek Rimavy a Slanej. Sledované lokality sa nachádzajú v územnej pôsobnosti Správ Národných parkov Muránska Planina, Slovenský Kras a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Výskum sa realizuje v rámci bilaterálnej spolupráce s Maďarskom a podobný prieskum sa realizuje aj na maďarskej strane. Cieľom prieskumu je získať údaje o výskyte chránených a ohrozených druhov rýb, ktoré sú zaujímavé z hľadiska ochrany prírody. Ide predovšetkým o druhy európskeho významu uvedené v prílohách smernice o biotopoch, ktorých výskyt je kľúčový aj z hľadiska plánovania či realizácie ochranárskeho manažmentu či projektovania chránených území sústavy Natura 2000. 

Milé deti, mamičky a babičky, ocinkovia a deduškovia, a všetci Tašiho kamaráti! V sobotu 22. júna 2013 vás pozývame na zábavnú rodinnú turistiku s Tašim a jeho kamarátmi do Zádielskej doliny. Bude to naša predposledná veľká Tašizábava, ktorá od tých predošlých bude viac o športe a turistike, tak neváhajte a príďte. Stretávka je na parkovisku pri vstupe do kaňonu o 10.00 hod. Oplatí sa prísť na spoločný pochod, pretože od strážcov Národného parku Slovenský kras sa dozviete

Muránske hradné hry, ktoré sme avizovali aj na našej stránke, vylákali 15. 6. 2013 do prírody stovky ľudí. Organizátori pre nich v zrúcaninách hradu pripravili viaceré vystúpenia a environmentálne hry. Pri plnení jednotlivých úloh sa ukázalo, že deti opäť získavajú záujem o prírodu a čoraz viac sa zapájajú aj ich rodičia. 
Muránske hradné hry zameriavajú organizátori predovšetkým na spoznávanie prírody Muránskej planiny. Ešte pred vstupom do areálu zrúcanín hradu museli všetci návštevníci absolvovať pešiu túru.

štvrtok, 06 jún 2013 14:07

Na úvod hubárskej sezóny celkom dobrá zbierka

Napísal(a)

Fotografiu húb z tohtoročnej hubárskej sezóny mi poslal pán Peter Pobocek z Revúcej. Stihol mi k nej napísať iba základné údaje: 12 dubáčikov, 6 kozákov plus nejaké plávky. Na začiatok sezóny celkom dobré. Môžem s ním iba súhlasiť. Veď príroda sa k hubárom tohto roku ktovie ako nezachovala. Samé dažde skôr narobili starosti tak okolo domov, ako aj v okolí. Juhozápad Slovenska má starosti, ako skôr uchovať svoje obydlia pred veľkými zátopami. Najmä Dunaj neúnavne

Strana 1 z 3

Rok na Gemeri 2017

ROK NA GEMERI 2017 * STREDA 22. novembra o 19.00 hod. v Dome tradičnej kultúry v Rožňave - U NÁS TAKÁ OBYČAJ * Tradícia zvoncov, výroba a ich využitie v Gemerskej župe * HOSTIA: Mikuláš GIGAC s rodinou a spevákmi zo Šumiaca, Michal MOLČAN z Rejdovej * Sprístupnená výstava Modrotlače *
Top