Seniori

Seniori (144)

Revúca - mesto I. Slovenského evanjelického gymnázia, ktoré v tomto roku 15. septembra oslávi 155. výročie svojho založenia, bolo hostiteľom 4. ročníka kultúrno-tvorivej akcie „Ukáž, čo vieš a nauč nás“, ktorej sa zúčastnili seniori z okresu Revúca. V DOME KULTÚRY MsKS v Revúcej sa zišlo 246 seniorov, hostí a účinkujúcich v kultúrnom programe dňa 5.4.2017.

Dvadsaťpäť rokov činnosti Klubu dôchodcov si koncom marca t. r. pripomenuli na výročnej schôdzi jeho členovia v Gemerskej Polome. Informuje o tom obecná webová stránka www.gemerskapoloma.skToto zariadenie polomských seniorov existuje od roku 1992 a vstúpilo doň prvých 55 členov. V diskusii vystúpil aj zakladajúci predseda Klubu L. Bolčák a tiež starosta obce Ing. Miroslav Michalka. Na schôdzi nechýbali ani gratulácie jubilantov, ktorí v I. štvrťroku si pripomenuli životné jubileá: 

Dňa 7.4.2017 sa aktívni seniori zúčastnili športovej akcie „NARCISOVÝ NORDIC WALKING“, ktorú zorganizovalo mesto Dobšiná. Seniori prekráčali športovo-ozdravnou technikou krásnych dvanásť km, aby podporili organizáciu: Liga proti rakovine, ktorá každoročne organizuje nádhernú charitatívnu zbierku pre onkologických pacientov. 

štvrtok, 06 apríl 2017 21:34

UKÁŽ, ČO VIEŠ A NAUČ NÁS...

Napísal(a)

Takýto je názov podujatia, ktoré uskutočnili členovia ZO JDS v okrese Revúca už štvrtýkrát. Bolo to 5.4.2017 a tentokrát sa konalo v priestoroch MsKS v Revúcej, s finančnou podporou BBSK. Organizátorom bola ZO JDS Revúca, P-OR JDS Revúca. Na podujatí sa prezentovalo celkom 15 ZO JDS a OZ ZP z Revúcej za celkovej účasti 182 prítomných. Okrem prilhásených účastníkov si akciu prišlo v priebehu dopoludia pozrieť aj veľa daľších návštevníkov.

Dňa 10.3.2017 sa z príležitosti Dňa žien uskutočnila oslava MDŽ v Čiernej Lehote. Organizátor Obec Čierna Lehota a JDS a KD v Čiernej Lehote pozvali všetkých svojich členov a najmä ženy, ktorým sa aj v tento deň snažili poďakovať za ich prácu a za to, že sú a aké sú v svojich rodinách. Básňou pozdravil prítomných a ženám zablahoželal Michal Terrai, tiež Mgr. Janka Vranová, a prítomnýchvystúpením pozdravili deti z MŠ Čierna Lehota a FsK Lehoťanka. Po ukončení kultúrnej vložky sa začalo hodnotenie roka

S hlbokým zármutkom v srdiečku a veľkou slzou v oku dávame na známosť všetkým pozostalým príbuzným a známym, že nás opustila naša drahá milovaná a preklínaná kamarátka BARBORA BASOVÁ. Našu drahú zosnulú vyprevadíme na poslednej ceste k jej 7 týždňovému odpočinku.
Takto, ešte pred koncom tohtoročných fašiangov, zvolával výbor ZO JDS v Revúcej svojich členov na Pochovávanie basy, ktoré si naplánovali na 28. februára 2017

V pondelok 20. februára 2017 sa v Klube dôchodcov v Revúckej Lehote zišli členovia ZO JDS, aby zhodnotili svoju činnosť za minulý rok. Zo 45 členov ich prišlo 40. Predsedníčka v hodnotiacej správe konštatovala, že činnosť organizácie sa rozširuje a chronologicky vyhodnotila ich priebeh. Poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu s Obecným úradom a OO JDS v Revúcej, poďakovala tiež ochotným členom výboru, bez ktorých by stretnutia nemohli byť na takej úrovni, ako boli. 

Prešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej spolu s Mestským kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom VIANOCE U NÁS, na ktorej sa vo štvrtok 15. decembra 2016 vyhodnotilo najlepšie domáce vianočné pečivo a pálenka. Akcie sa zúčastnili aj vzácni hostia - primátorka mesta Revúca MUDr. Eva Cireňová, zástupca primátorky mesta Ing. Július Buchta, poslanec BBSK a starosta obce Revúcka Lehota MVDr. Ján Šeševička, predsedkyňa OO JDS Mgr. Zuzka Homoliaková a riaditeľka MsKS Ing. Karin Kilíková.

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen pre nás starších, ale pre každú generáciu. Predvianočné obdobie je aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka. Je to aj obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia vzájomnú úctu a lásku.

Vianočná atmosféra, ktorá je v týchto dňoch už v plnom prúde, panovala dnes popoludní - 5.12.2016 - aj medzi dôchodcami, členmi ZO JDS v Revúckej Lehote. Do krásne vyzdobenej sály prišli naozaj takmer všetci, aby tak prežili spolu pár pekných chvíl. Už pri príchode rozvoniavala chutná kapustnica, ale aj výborné pečené domáce klobásky. O prípitok, ale i "doliatie" pri posedení,

Strana 1 z 11
Top