Seniori

Seniori (171)

sobota, 23 december 2017 15:31

Vianočný príhovor

Napísal(a)
Vianočný príhovor

Milí seniori, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase Vianoc, najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dni je plná spomienok i očakávaní,  nič nie je bežné, ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

Na predvianočnom posedení seniorov v Rudnej pozdravili aj tohtoročných jubilantov

Dňa 15.12.2017 sa zišlo 59 členov ZO JDS Rudná na predvianočnom posedení, na ktorom sme pozdravili aj jubilantov, resp. členov, ktorí sa tento rok dožili významného životného jubilea - 85 rokov, 80 rokov,75 a 70 rokov. Na úvod predsedníčka pani Tokárová privítala všetkých prítomných, osobitne hostí, a to zástupcov ZO JDS Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Vo svojom príhovore zdôraznila význam vianočných sviatkov, ktoré k nám prinášajú lásku, pokoj, radosť, ľudské porozumenie a rodinné stretnutia.

Seniori z Rakovnice na predvianočnom stretnutí vyjadrili úprimný vzťah k blížiacim sa najkrajším sviatkom roka

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen nám starším, ale každej generácii. Predvianočné obdobie je aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka. Je to aj obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia vzájomnú úctu a lásku. S týmto zámerom zorganizoval výbor ZO stretnutie pre členov Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici.

Priestormi obchodného domu Tesco Rožňava rozvoniavala Vianočná charitatívna nealkoholová punč párty

Seniori R-4ky z OO JDS Rožňava v spolupráci s HM Tesco Rožňava zorganizovali 13.12.2017 popoludní v priestoroch obchodného domu Vianočnú charitatívnú nealkoholovú punč párty. Spevácka skupina Modré fialky z Rudnej zaspievala viaceré vianočné piesne a folklórna skupina Bystränky podávala nealkoholový punč. Na akcii sa zúčastnili aj pozvaní hostia - primátor Rožňavy pán Pavol Burdiga, starostka obce Rožňavské Bystré pani Želmíra Gonosová, riaditeľ HM Tesco pán Ivan Geroč,

Seniori ZO JDS Revúcka Lehota už pri "vianočnom" stole

Po krásnych predvianočných akciách, akými bol príchod Mikuláša a neopísateľné vystúpenie súboru QUIRIN z Revúcej sa členovia ZO JDS v Revúckej Lehote zišli v pondelok 11.12 2017 vo veľkej sále kultúrneho domu, aby spoločne strávili jedno predvianočné popoludnie.

Úspešný záver Hudobnej školy SENIOR v CILKE

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA zrealizovalo projekt "Hudobná škola SENIOR" v mesiacoch júl – október 2017. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hudobná škola SENIOR prebiehala podľa stanoveného rozvrhu. Pravidelne sa aktivít zúčastňovalo viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami Renátou Brezovskou, Natáliou Poprockou,

Na Stretnutí troch generácií pri pesničkách v Revúcej vystúpil aj speváčky LEHOTIANKY zo ZO JDS Dolná Lehota, z okresu Brezno, ktorých vedúcou je Judita Schwarzbacherová

Pekný jesenný deň, 22. november 2017, vítal v Revúcej seniorov z okresov Revúca a Brezno, ktorých kroky smerovali do MESTSKÉHO DOMU KULTÚRY, kde ich vítali členovia predsedníctva kávou a sladkým pečivom. Členovia 11 speváckych súborov sa takto stretli, aby sa predstavili s novým programom na 13. ročníku „Stretnutia troch generácií pri pesničkách“. Toto zaujímavé kultúrne spoločenské podujatie organizuje Okresná organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom, s finančnou podporou BBSK.

nedeľa, 12 november 2017 10:14

Návrat ku krajským oslavám MÚkS vo Zvolene

Napísal(a)
Návrat ku krajským oslavám MÚkS vo Zvolene

Krajské oslavy MÚS 18.10.2017 vo Zvolene otvorila spevácka skupina PRAMEŇ zo Žarnovice peknými slovenskými piesňami i vyznaním k Slovensku. V zastúpení predsedníctva KO JDS Zuzana Homoliaková privítala prítomných slovami: "Vítam Vás všetkých na dnešnom podujatí - uplynul rok a je tu október, ku ktorému patrí MESIAC ÚCTY k STARŠÍM a jeseň hýriaca farbami, kedy si pripomíname sviatok seniorov, ktorý každý rok oslavujeme spoločne s pozvanými hosťami."

Na okresných oslavách si pripomenuli 20. výročia založenia OO JDS a MÚS  v Revúcej

Okresné oslavy MÚS OO JDS v Revúcej sa uskutočnili 26.11.2017 v Mestskom dome kultúry v Revúcej. V úvode predniesla vlastnú báseň Želka Štefánková, venovanú seniorom. Prítomných a hostí privítal Igor Hock, člen P-OR JDS, ktorý všetkým poprial pekné poludnie. Seniorov pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci MŠ Sládkovičova a ZŠ Hviezdoslavova ul. v Revúcej. K prítomným sa prihovorila predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková. V príhovore pripomenula 20. výročie založenia OO JDS a krátku históriu založenia OO JDS v Revúcej.

Vo Zvolene boli Krajské oslavy Mesiaca úcty starším a v Revúcej oslavy 20. výročia Okresnej organizácie JDS Revúca

Dňa 18. októbra 2017 boli vo Zvolene Krajské oslavy Mesiaca úcty starším, ktorých sa zúčastnilo aj 8 členov okresu Revúca, ktorí boli rôzne ocenení. Dve členky ZO JDS z obce Revúcka Lehota boli tiež medzi ními, a to: Mgr. Margita Mladšia, predsedníčka ZO, členka P-OR JDS,okresná kronikárka a moderátorka kultúrnych podujatí za zodpovedné plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií, obdržala Vyznamenanie II. stupňa. Lýdia Gažúrová, zakladajúca členka, tajomníčka a kronikárka ZO JDS Revúckej Lehote dostala Pamätný list KO JDS Banská Bystrica.

Strana 1 z 13