Seniori

Seniori (157)

Ešte pred slávnostným otvorením Dní mesta Rožňava sa v priestoroch Radnice konala prehliadka speváckych súborov seniorov z nášho okresu pod záštitou OO Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadky sa zúčastnilo osem seniorských speváckych súborov – z Pače, Vyšnej Slanej, Gemerskej Polomy, Rudnej, Úsmevu Rožňava, Krásnohorskej Dlhej Lúky, Čiernej Lehoty a Dobšinej. Niektoré vystúpenia boli aj s hudobným doprovodom, a taktiež zazneli prekrásne básne o našom Gemeri. Divácka účasť bola tiež celkom slušná. Na záver prehliadky prišiel aj primátor mesta so svojimi zástupcami.

pondelok, 14 august 2017 09:00

Medzinárodný šport seniorov Košice 2017

Napísal(a)

V dňoch 3. - 5. augusta 2017 sa pod záštitou predsedu VÚC p. Trebuľu, primátora Košíc a poslanca NR SR Richarda Rašiho, starostu mestskej časti Košice - Juh Jaroslava Hlinku, konali Mestské športové hry seniorov za účasti družstiev: SDČR pod vedením jej predsedu Oldřicha Pospíšila a seniori z Maďarska. Prišli aj seniori Žilinského kraja a domáci zástupcovia z 8. okresov Košického kraja. Po slávnostnom ceremoniáli a príhovore hostí sa športové hry začali.

V piatok 14.07.2017 sa podľa plánu práce R-4 stretnutie členov ZO JDS tohto združenia uskutočnilo v Rakovnici, pre zmenu na futbalovom ihrisku. Po privítaní účastníkov stretnutia na čele so svojimi predsedami  zo ZO JDS z Rudnej, Rožňavského Bystrého, Honiec a Rakovnice, sa slova ujal Ing. Viliam Koltáš, ktorý vyberá trate v lokalite obce pre našich seniorov. Tento rok zvolil dve trasy, a to:

Najmä dnešní seniori si pri čítaní tohto príspevku zaiste spomenú na svoje mladé roky strávané s ich obľúbeným a u niektorých aj tajomným spoločníkom, ktorý nazývali jednoducho PAMÄTNÍČEK. Mali ho väčšinou dievčatá, ale vlastnili ho aj poniektorí mládenci. Svoj pamätník mala a v príspevku si naň zaspomínala aj pani Ružena Svoreňová z Muráňa. S jeho obsahom sa podelila s čitateľmi Muránskych novín. Koncom júna, na deň Petra a Pavla, oslávila svoje krásne životné jubileum.

Za zvuku tónov českej, slovenskej a poľskej hymny, za krásneho počasia, sa koncom júla uskutočnili 4. Medzinárodné športové hry dôchodcov vo Frýdku-Místku. Konali sa za účasti predsedu Svazu důchodců ČR Ing. Oldřicha Pospíšila, predsedníčky Krajskej organizácie Moravsko-sliezskeho kraja Zlatušky Paršovej,  popredných predstaviteľov kraja, mesta,  a viac ako stovky súťažiacich seniorov. 

Už po tretíkrát po sebe sa predsedovi Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) z rožňavského okresu - pánovi Mgr. Ladislavovi Fábianovi podarilo zorganizovať pre svojich členov v posledný júnový týždeň 10-dňový pobyt v Chorvátsku. Predtým členovia JDS dvakrát navštívili mestečko Crikvenica s pobytom v rozkošnom penzióniku na brehu mora, s ranným aerobikom, masážami, chorvátskym aj slovenským večerom. Fakultatívne navštívili čarovné Plitvické jazerá a plavili sa aj na blízke ostrovy, kde absolvovali ochutnávku vín

Za krásneho slnečného rána prichádzali v utorok 27. júna 2017 do obce Revúcka Lehota seniori okresu Revuca. Osobitné autobusy i osobné autá prichádzali od Tornale až po Muránsku Lehotu. Veselé tóny diskotékára, ale i milé slová pána starostu obce a predsedníčky ZO JDS  otvorenou náručou vítali na dvore kultúrneho domu všetkých 278 účastníkov. 17. OKRESNÝ TURISTICKÝ ZRAZ SENIOROV OKRESU REVÚCA oficiálne otvorila  Mgr. Zuzana Homoliaková, predsedníčka OO JDS.

Seniori z celého okresu Revúca sa zišli 7. júna 2017 na V. OOŠHS v športovom areáli ZŠ Komenského v Revúcej, aby si zmerali sily v 8 športových disciplínach a v troch vekových kategóriách. Muži súťažili v behu na 60 m a 200 m, v hode granátom na cieľ a do diaľky, vo vrhu guľou, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Ženy súťažili v behu na 50 m a 100 m, v hode granátom na cieľ, v hode váľkom do diaľky, vo vrhu guľou, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Na súťaženie nastúpilo 136 športovcov zo 16 ZO JDS okresu, ďalší členovia ZO JDS a pozvaní hostia v počte 57.

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave zorganizovala na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Slanej 16. júna 2017 Ôsmy ročník športových hier pod heslom "Život, radosť, nádej, krása i slasť". Na podujatí sme mohli vidieť seniorov športovať v 20 družstvách a hostí: predsedu KO JDS Košice p. Jána Matúška, riaditeľku ÚPSVaR v Rožňave p. Mgr. Moniku Šeďovú, primátora Rožňavy pána Pavla Burdigu a zástupcu primátora Dionýza Keménya, starostku obce Rejdová p. Mgr. Slávku Krišťákovú, zástupcov

Za účasti starostiek obcí z Rožňavského Bystrého Želky Gonosovej a Honiec Moniky Paličkovej sa dňa 2.6.2017 o 14 hod. uskutočnil športový deň R na multifunčnom ihrisku v Rožňavskom Bystrom. Svojou účasťou podujatie ďalej podporili: podpredseda KO JDS Košice a predsedu OO JDS a ZO JDS Rakovnica Mgr. Ladislav Fabian, predsedovia ZO JDS z Rudnej Irenka Tokárová, z Honiec Ján Vápeník a Ing. Tibor Barna z Rožňavského Bystrého a vyše 90 účastníkov z jednotlivých ZO.

Strana 1 z 12
Top