Preventívno - výchovná činnosť je veľmi dôležitá pre uvedomovanie si nepredvídaných situácií v živote človeka. Dôležitou úlohou je informovať ľudí, vedieť o nich a správne sa zachovať v rôznych životných situáciách.  V dňoch 17. 3. 2017, 4. 5. 2017 a 8. 6. 2017 bola na Základnej škole I. B. Zocha v Revúcej vykonávaná preventívno-výchovná činnosť zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej pre žiakov IV. A triedy. Prednášky pre žiakov boli rozdelené do troch tém s uvedenými názvami:

Rázovitá horehronská obec Heľpa je preslávená najmä vďaka folklórnym tradíciám, ktoré do dnešnej doby v obci pretrvávajú aj vďaka známemu každoročnému festivalu. Najstaršia zmienka o obci Heľpa, ktorá patrila Muránskemu panstvu, pochádza z roku 1549. A tak sa žiaci 3. A ZŠ J. A. Komenského v Revúcej vybrali do ŠvP (školy v prírode) práve sem, do tejto dediny. Pôvodnými obyvateľmi dediny boli pastieri. A je to skutočne tak, pretože prechádzkami po dedine sme skoro v každom dvore videli ovečky.

Konečne nastal netrpezlivo očakávaný týždeň, v ktorom sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka ZŠ I.B.Zocha zúčastnili pobytu v Škole v prírode. Počas piatich dní ( 5.6. - 9.6.2017) zažili neopakovateľné chvíle plné slnka, pohybu, beťárstiev, výletov, hier a športu v očarujúcom prostredí v Bystrej. Penzión Dúhový pstruh im poskytol okrem krásneho výhľadu na Chopok aj luxusné ubytovanie v moderne zariadených izbách s televízorom, chladničkou, kúpeľňou a WC. K dispozícii mali bazén, altánok na opekanie,

utorok, 13 jún 2017 09:41

ZOCHÁČI NA „VODOVODNEJ SHOW“

Napísal(a)

Kampaň Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.: Nech sa páči, vodovodná – bola zameraná na deti a ich zdravý životný štýl, ku ktorému patrí konzumácia kvalitnej pitnej vody z vodovodu, namiesto nezdravých sladených nápojov. Kampaň začala 22.3.2017 na Svetový deň vody. V rámci nej bolo pripravených päť súťaží, ktoré boli zverejnené na sociálnej sieti facebook. Na konci každej súťaže boli vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali atraktívne vecné ceny.

V revúckej ZŠ I. B. Zocha venujú zvýšenú pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa raz týždenne venujú otázkam osobných, či rodinných financií vďaka výučbovému programu Viac ako peniaze, ktorý škola realizuje.
Žiaci sa živo zaujímajú nielen o osobný a rodinný rozpočet, ale aj o to, ako fungujú banky. A keďže najfundovanejším, kto by im o bankách mohol porozprávať, je konzultant

V posledných májových dňoch sa na Strednej odbornej škole v Revúcej uskutočnili maturitné skúšky v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení, elektrotechnika a podnikanie v remeslách a službách. Naši študenti sa po absolvovaní externej časti, praktickej časti maturitnej skúšky postavili pred maturitné komisie, ktoré posúdili ich vedomosti a uzavreli hodnotenie v rámci maturitných skúšok. Tento rok sme sa dočkali krásneho výsledku, lebo všetci študenti úspešne zmaturovali.

Deti spozorovali na chodbe školy v Lubeníku zadymenie, ktoré ohlásili riaditeľovi školy. Dňa 1. júna 2017 o 8.10 hod. riaditeľ školy školským rozhlasom vyhlásil, že v priestoroch školy horí a je potrebné vykonať evakuáciu osôb na školský dvor. Po evakuácií detí a dospelých veliteľ DHZ Jelšava Ing. Pavol Zapletal zahájil komentované ukážky. Úvod patril ukážke z činnosti našich predkov, ktorí hasili v historických uniformách aj s plátennými vedrami. Potom na porovnanie bola vykonaná činnosť – hasenie v súčasnom zásahovom odeve

Dňa 25.5.2017 sa družstvo žiakov ZŠ I. B. Zocha v Revúcej zúčastnilo krajskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“ v Žiari nad Hronom, kde zastupovali revúcky okres ako najlepšie družstvo zo všetkých škôl. Naši piataci Daniela Ďurejová, Sarah Kvetková, Adam Nemček a Matej Sviežený súťažili v 4 disciplínach. Hneď v prvej veľmi náročnej disciplíne ich preverili policajti z krajského dopravného inšpektorátu z pravidiel cestnej premávky formou testov. Druhá disciplína spočívala v jazde zručnosti, kde deti museli prejsť

V stredu 17. mája 2017 sa konalo okresné kolo 24. ročníka „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“ v areáli dopravného ihriska v Revúcej. Súťaž organizujú odbory krízového riadenia okresných úradov v spolupráci s okresnými úradmi v každom kraji SR. Súťaž začala o 9.00 h úvodným príhovorom vedúceho odboru krízového riadenia OÚ v Revúcej. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl z revúckeho okresu, z ktorých bolo vytvorených 12 družstiev. Súťažiaci plnili úlohy na šiestich stanovištiach.

Po dlhej zime konečne zasvietili teplé lúče slniečka. Rozžiarené oči našich malých žiakov, ktorých dobré počasie stále viac láka na lúky, dvory či ihriská si preto pani učiteľky našej školy pre nich pripravili tradičný JARNEVAL. 

Deti sa zišli 18.5.2017 v netradičnom čase, na netradičnom mieste, v netradičnom oblečení – v maskách, na školskom dvore ZŠ I. B. Zocha v Revúcej

Strana 1 z 21
Top