V Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej sa konal DEŇ ŠKOLY 15. novembra 2017. Jeho cieľom bolo zažiť školu trochu inak. A podarilo sa. Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zapojili do celého radu aktivít smerujúcich k podpore školskej hrdosti. A čo kto robil a komu sa ako darilo ?

pondelok, 20 november 2017 22:20

Naučme deti narábať s peniazmi čo najskôr

Napísal(a)

„Zocháčovo ZUN“ zarob - užívaj - nakupuj, je projekt, ktorý sa začal realizovať na ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. Projekt sa riadi myšlienkou, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a potrebná. Nie je dôležité peniaze míňať, ale ich aj zarobiť. Naučiť deti s peniazmi narábať, byť zodpovednými za to, na čo ich použiť.

pondelok, 20 november 2017 09:49

Znovu sme odštartovali Atletickú štafetu materských škôl

Napísal(a)

Aj v novom školskom roku 2017/2018 budú revúcki škôlkari súťažiť o Pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského v Revúcej v atletickej štafete. Prvé kolo súťaže už máme za sebou. Zúčastnilo sa ho celkovo 5 družstiev. Všetci súťažiaci podali bojovné výkony a všetci ukázali, že je v nich skryté obrovské športové nadanie. A ako to všetko dopadlo ?

Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách. S každoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam. V rámci dopravnej výchovy si preto žiaci ZŠ I. B. Zocha 2. a 4. ročníka počas jesene overovali svoje znalosti teoreticky i prakticky na dopravnom ihrisku v Revúcej. Zameranie na dopravu musí byť súčasťou každodenného života detí, čo je veľmi dôležité pre bežný život.

Obchodný reťazec TESCO aj v tomto roku vyhlásil v spolupráci so slovenskou charitou zbierku potravín. Žiaci 7. B triedy zo ZŠ J. A. Komenského v Revúcej sa rozhodli zapojiť do tejto akcie, priložiť svoju ruku k rozbehnutému dielu. Dňa 10. novembra 2017 drobnými nákupmi potravín, prostriedkov hygienickej potreby, ale aj sladkosťami pomohli zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v našom meste. Charita následne rozdelí vyzbierané potraviny medzi rodiny, ktoré aktuálne potrebujú pomoc

Po minuloročnom úspešnom predstavení sa atlétov zo ZŠ J. A. Komenského v Revúcej na celoslovenskom finále Detskej atletiky, znovu v tomto školskom roku cestujeme do Šamorína, kde budeme reprezentovať náš skvelý Atletický klub ISKRA, ZŠ J. A. Komenského a naše mesto. Dňa 12.11. 2017 sme v Banskej Bystrici obsadili super 3. miesto zo 16 zúčastnených v krajskej súťaži Detský štafetový cezpoľný beh

Aj tento školský rok sa žiaci Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej zapojili do medzinárodného projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave a Knižnice Jiřího Mahena v Brne. Cieľom projektu bolo vzájomné nadviazanie spolupráce medzi dvoma školami na Slovensku alebo v Českej republike a vytvorenie kontaktov pre poznávanie života žiakov. Naši tretiaci vytvorili krásne záložky,

V rámci realizácie 8.ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY: Tajuplný svet knižných príbehov sa zapojilo 190 žiakov našej základnej školy v Jelšave. Projekt žiakov zaujal až natoľko, že sa doň zapojili žiaci od nultého až po deviaty ročník. V triedach najmenších žiakov (nulťáčikov a prvákov) na prvom stupni predchádzalo výrobe záložiek čítanie detských rozprávkových knižiek ako napr. Alica v krajine zázrakov, Gulliverove dobrodružstvá,

Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnilo podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému „Deň Milana Rastislava Štefánika“. Podujatia sa zúčastnili žiaci 0.A, I.A, III.B, IV.B, VII.B a VIII.A triedy, ktorí sa dozvedeli mnoho nových informácií o jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry, vedy a politiky. 

pondelok, 30 október 2017 19:19

Žiaci ZŠ J. A. Komenského navštívili mincovňu v Kremnici

Napísal(a)

Dňa 26.10.2017 sa žiaci piateho až siedmeho ročníka ZŠ J. A. Komenského, víťazi školskej súťaže z finančnej gramotnosti, zúčastnili exkurzie v Kremnici. Najprv navštívili expozíciu múzea mincovne, starú mincovňu, ktorá je súčasťou múzea a novú mincovňu. Sprievodca im odhalil históriu vzniku mincovne a jej postavenie v regióne. V starej mincovni im predviedol redukčné zariadenie na výrobu plakiet a medailí, ktoré je doteraz funkčné, piktografické zariadenie, ktoré pracuje na podobnom princípe ako redukčné zariadenie, kotúčové nožnice na prestrihovanie kovových pásov, vtláčací lis

Strana 1 z 24

Rok na Gemeri 2017

ROK NA GEMERI 2017 * STREDA 22. novembra o 19.00 hod. v Dome tradičnej kultúry v Rožňave - U NÁS TAKÁ OBYČAJ * Tradícia zvoncov, výroba a ich využitie v Gemerskej župe * HOSTIA: Mikuláš GIGAC s rodinou a spevákmi zo Šumiaca, Michal MOLČAN z Rejdovej * Sprístupnená výstava modrotlače *
Top