Členovia MO SZPB partizána Tótha v Rožňave sa stretli na svojej hodnotiacej členskej schôdzi

Ako už zvykom býva, začiatočné dni nového roku v mnohých spoločenských organizáciách sú dňami kedy spoločne členovia hodnotia svoju uplynulú prácu. Tak to bolo aj v MO SZPB p. Tótha v Rožňave, ktorí sa stretli na svojej hodnotiacej členskej schôdzi v priestoroch zasadacej sály Mestského úradu. Schôdzu viedol predseda MO SZPB p. Tótha pán Milan Malčok, ktorý privítal všetkých členov ako aj zástupcov mestského úradu, zástupcov iných spoločenských organizácií a prizvaných hostí. Zároveň pán predseda predniesol správu o činnosti MO v uplynulom roku. V priebehu ďalšieho rokovania boli prednesené správy o hospodárení organizácie a pláne práce na rok 2018.

Rožňavskí seniori tiež zhodnotili činnosť v ZO JDS za uplynulé obdobie

Dňa 21.02.2018 sa v klube dôchodcov v Rožňave stretli na svojej hodnotiacej výročnej schôdzi aj členovia ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Všetkých členov privítal a schôdzu viedol podpredseda MO JDS pán Kavečanky. Privítal zástupcov MÚ, Okresného výboru JDS pána Vavreka, ako aj iných zástupcov spoločenských organizácií. Po krátkom kultúrnom programe boli zvolené komisie potrebné k rokovaniu a slova sa ujal predseda MO JDS pán Kardoš, ktorý zhodnotil činnosť organizácie za uplynulý rok. Správu revíznej komisie predniesla pani Poliová, správu o hospodárení predniesla pani Šimkovičová. S plánom činnosti na rok 2018 prítomných členov oboznámila pani Droždiaková.

Jubilejný 40. ročník Prechodu Muránskou planinou aj s priateľmi z družobného mesta Fryšták

Jubilejného 40. ročníka Prechodu Muránskou planinou, ktorý sa uskutočnil 10. februára 2018, sa opäť zúčastnili aj naši priatelia z družobného mesta Fryšták so starostom Mgr. Lubomírom Doležalom s manželkou. Spolu s nimi sme sa zastavili na Veľkej Lúke pri p. Erike Homolovej, kde sme si uctili pamiatku poslanca obecného zastupiteľstva a člena ZO SZPB Muráň Ing. Mgr. Svetoslava Albíniho a následne sme sa presunuli vozom ťahaným koníkmi na záložné letisko Tri duby, kde sme položili veniec na počesť oslobodenia obce Muráň. Po výbornom guľáši si každý účastník vyzdvihol pekné tričko s magnetkou a kalendárom, ktorý mu bude pripomínať jubilejný 40. ročník Zimného prechodu Muránskou planinou.

Žiaci ZŠ J. A. Komenského cestovali v čase - V staroveku si pozreli prvé olympijské hry, ale mali možnosť vidieť aj múmiu

Viete o tom, že keď idete na úrad, bežne tam stretnete sindikusa? Vodu nosíte vo filkášiku a v obchode musíte za tovar lôniť? Že neviete o čom je reč? Ani sa Vám nečudujeme. S týmito slovami sa dnes už určite nestretnete. No keby ste si pocestovali v čase a zašli napríklad do takého stredoveku, tak by ste zistili, že sindikus je úradník, filkášik – vedro a lôniť znamená platiť. My, žiaci ZŠ J. A. Komenského v Revúcej to vieme, pretože v piatok 16. 2. 2018 sme sa presúvali časom. Mali sme totiž projektový deň, ktorý sme si nazvali Cestovanie v čase. Každá trieda 2. stupňa si pripravila prezentáciu iného historického obdobia. Dostali sme sa tak do praveku, kde sme si mohli zatancovať tanec pravekých žien a tiež vidieť lovcov mamutov.

Uplynulé volebné obdobie zhodnotili aj seniori ZO JDS v Revúckej Lehote

V stredu 21.2.2018 popoludní sa stretli seniori ZO JDS v Revúckej Lehote v priestoroch svojho klubu, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné volebné obdobie. Medzi "starými" členmi privítali aj 4 nových, a tak miestnosť bola plná vravy, veď každý si mal čo povedať. Správu o činnosti podala predsedníčka ZO Mgr. Margita Mladšia, ktorá kladne hodnotila všetky uskutočnené akcie a srdečne poďakovala celému výboru za veľmi zodpovednú prácu a ochotu pri organizovaní činnosti. Poďakovala tiež OcÚ a OO JDS za dobrú spoluprácu počas celého volebného obdobia. Nechýbali ani konkrétne poďakovania všetkým členom, ktorí sa podieľali najmä na veľmi úspešnom priebehu 17. okresného turistického zrazu v obci

Strana 1 z 1108
Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (92 videos)
Loading Player...