piatok, 19 január 2018 20:22

Vyšla ďalšia kniha o dejinách Ratkovej

Napísal(a)
Vyšla ďalšia kniha o dejinách Ratkovej

Na sklonku roku 2017 vyšla nová monografia pod názvom Ratková v dejinách a jej dávni obyvatelia. Jej obsah, ako už napovedá názov, je venovaný dejinám obce Ratková (okres Revúca). Autori, Miroslav Ďurinda a Marta Mikitová, sa tentokrát, v nadväznosti na ich predchádzajúcu publikáciu Ratková v historických a archívnych retrospektívach (2015), venujú najmä najstarším a starším obyvateľom Ratkovej. Cez pohľad do zachovaných historických zápisov a listín (takmer všetky sú v publikácii zdokumentované na obrázkoch) sa sústredili na mená konkrétnych osôb, ktoré sú v nich zaznačené.

Futbalistu Miloša Gallu z FK Baník Štítnik vyhlásili za najlepšieho strelca na Slovensku

Aj Maj Gemer si dovoľuje prezentovať, že na slávnostnom galavečere Grassroots futbalu, ktorý sa uskutočnil 18. januára 2018 v Senci, prevzali ocenenia za rok 2017 laureáti v piatich hlavných kategóriách. Večer Grassroots futbalu zaznamenal tak svoju premiéru v rámci slávnostného vyhlásenia najlepších laureátov za rok 2017 v niekoľkých kategóriách za prítomnosti prezidenta SFZ Jána Kováčika, generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta a technického vedúceho SFZ Jána Greguša. Bola medzi nimi i kategória Najlepší strelci, v ktorej sa zaskvel náš Gemerčan.

Dovoľte mi, aby som vám predstavila – JULKU, MARIENKU, VLAĎKU a MILKU

S P E V nie je len o mechanickom vydávaní zvuku pomocou hlasiviek – je to hra emócii a tvorivosti, ide z nášho vnútra, ktoré spájame s vonkajším prostredím. Už Aristoteles tvrdil, že po hudobnom zážitku prichádza psychické uvoľnenie. Bájny spevák Orfeus zasa vedel svojím spevom a hrou na lýre nielen upokojiť zvieratá, ale aj rozplakať ľudí. Pytagoras v 6. storočí p. n. l. liečil žiakov hrou na lutnu. Už v minulosti mnohí vedeli, že spev a hudba majú čarovnú moc. Vedia to aj naše „Polomky“ z Gemerskej Polomy, ktoré svoje prvé vystúpenie venovali hosťom a deťom na akcii v našej obecnej knižnici, ktorá bola venovaná oslave knihy. Dovoľte mi, aby som vám predstavila – JULKU, MARIENKU, VLAĎKU a MILKU.

štvrtok, 18 január 2018 11:53

Mladí záchranári v Základnej škole Jana Amosa Komenského

Napísal(a)
Mladí záchranári v Základnej škole Jana Amosa Komenského

Keď dôjde k úrazu človeka, je dôležité nezaváhať, a pomôcť. V prípade ohrozenia života totiž čas zohráva najdôležitejšiu úlohu. Žiaci ZŠ J. A. Komenského v Revúcej z krúžku „Mladý záchranár“ pod vedením Mgr. Kataríny Valaštekovej privítali medzi sebou profesionálnych záchranárov Bc. Evku Marčákovú a Ing. Viktora Lukáča, aby sa zdokonalili v tom, čo sa doteraz naučili. Každý z nás sa v živote môže dostať do život ohrozujúcej situácie, alebo môže pomôcť v takejto situácii vo svojom okolí. Záchranári nám ukázali, ako sa poskytuje prvá pomoc – masáž srdca, umelé dýchanie z úst do úst, ktoré sme si mohli vyskúšať na figuríne. Ich návšteva nás veľmi potešila, dohodli sme sa aj na ďalšom stretnutí, pri ktorom pôjdeme do prírody a budeme riešiť simulované situácie, 

Nová publikácia mapuje problematiku bádania a prezentácie baníctva v múzeách

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave vydal v decembri 2017 zborník príspevkov z odbornej konferencie „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum“. Vydaním tlačenej publikácie zároveň zavŕšil projekt, finančne podporený z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, ktorý zahŕňal zorganizovanie predmetnej odbornej konferencie (19.-21.9.2017, Rožňava) a vydanie zborníka.
Predmetná publikácia je venovaná nielen odborným pracovníkom múzeí či vedeckým zamestnancom vysokých škôl a univerzít, ale aj záujemcom z radov laickej verejnosti, aktívnych pri prezentovaní rôznych dokladov banskej činnosti.

Strana 1 z 1096
Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (82 videos)
Loading Player...