utorok, 19 jún 2018 21:07

Cyklistika na Rudnej ceste

Napísal(a)
Cyklistika na Rudnej ceste

Vážení priaznivci športu, cyklistický šport na Slovensku si získava a upevňuje čoraz viac dôležitejšie miesto a pozornosť širokého vekového spektra obyvateľstva popri futbale, hokeji a iných druhoch športov. Veľkú zásluhu na masovom rozvoji cyklistiky má žilinská cyklistika, ktorá vychovala nám všetkým známeho a v súčasnosti najlepšieho cyklistu na svete Petra Sagana a jeho brata Juraja, v súčasnosti napomáha rozvoju cyklistiky na celom Slovensku. Tento pozitívny príklad preniesol aj do regiónov v podobe organizovania rôznych podujatí pre deti a mládež až po vekovo najstarších milovníkov cyklistiky. Tak je tomu aj v našom revúckom okrese, čo potvrdzuje aj naša pozvánka. Okresné cyklistické centrum Magnezit Jelšava v úzkej spolupráci s mestom Jelšava, generálnym

Vydarená akcia  „PO STOPÁCH SNP V GEMERI MALOHONTE“

Na základe uznesenia predsedníctva ObV SZPB v Rimavskej Sobote sa dňa 15.6.2018 uskutočnil poznávací autobusový zájazd pre všetky súťažiace družstvá základných a stredných škôl okresu Rimavská Sobota, ktoré sa vedomostnej súťaže “Protifašistický odboj, II. svetová vojna a SNP“ zúčastnili aj so svojimi pedagogickými vedúcimi. Za ObV SZPB zabezpečovali zájazd tajomníčka ObV SZPB v Rimavskej Sobote Miriam Velochová, Mgr. Koloman Migra, Mgr. Ivan Gesko a JUDr. Jozef Pupala, ktorý pri jednotlivých pamätných miestach informoval o udalostiach v danej oblasti z obdobia Druhej svetovej vojny.

Sto štyridsiate piate výročie založenia DHZ Jelšava a 15. ročník nočnej hasičskej súťaže

Mesto Jelšava si v tomto roku pripomína 775. výročie prvej písomnej zmienky o Jelšave a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Jelšava 145. výročie od jeho založenia. V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa pri tejto príležitosti organizovali Dni mesta Jelšava. V sobotu 16. júna v predpoludňajších hodinách dobrovoľní hasiči, okrem asistenčnej hliadky, pripravili pre deti atrakciu – vozenie na autíčkach, deťom sa veľmi páčilo. V popoludňajších hodinách sa začali prípravy na nočnú hasičskú súťaž. Po 20-tej hodine sa začali zhromažďovať hasičské družstvá na prezentáciu a po 21. hodine začal slávnostný nástup. Po hymne a hlásení veliteľa Ing. Pavla Zapletala dostal čestný predseda DHZ Jelšava Ladislav Berki vyznamenanie „Za zásluhy". Pri príležitosti 145. výročia založenia DHZ bola venovaná zástava od Mesta Jelšava a stuhy od primátora

Protipovodňové vozíky dostali aj obce a DHZO okresu Rožňava

V areáli Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila 7.6.2018 odovzdávka protipovodňových vozíkov pre obce a DHZO, ktoré sú aktívne, vykonávajú činnosti a sú aj vybavené potrebným počtom členov, ktorých majú aj vyškolených. Hlavnou podmienkou je zaradenie do Kategorizácie celoplošného rozmiestenia síl a prostriedkov. Odovzdávanie sa uskutočnilo za prítomnosti a z rúk pani ministerky vnútra SR Ing. Denisy Sakovej, PhD., tiež sa zúčastnili prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., generálny sekretár generálny inšpektor pán Vendelín Horváth, riaditeľ OR HaZZ SNV a riaditeľ OR HaZZ Rožňava pplk. Ing. Martin Kaprála, tiež vedúci odd. prevádzkovo-technického mjr. Ing. Florián Albert, starší inšpektor predseda ÚzO

Rejdová zvládla Previerky pripravenosti DHZO v okrese Rožňava pre rok 2018

V Rejdovej sa dňa 2. júna 2018 na športovom ihrisku pri amfiteátri stretli dobrovoľní hasiči, kde si pre rok 2018 vyskúšali, resp. potvrdili svoju pripravenosť DHZO (previerky pripravenosti - PP) pre prípad zásahovej činnosti. Znova aj v tomto roku sa vedenie ÚzO DPO SR Rožňava rozhodlo pre uvedený spôsob čerpania vody priamo z vodného zdroja, a to prírodného - z potoka. Chlapci, členovia DHZ Rejdová tieto prípravy už týždeň vopred zrealizovali a terén podľa požiadavky pripravili, pri potoku urobili úpravu terénu. Vykosili, zrovnali zeminu a potok zahatili, aby bolo poriadne z čoho čerpať. No a začalo sa v sobotu 2.6.2018, kedy sme sa zišli spolu 17 DHZO okresu Rožňava. Na úvod sme začali nástupom, zaradením a pozdravmi predsedu ÚzO DPO SR Rožňava pána Mariana Kapustu, a pani starostky obce Rejdová Mgr. Slávky Krišťákovej.

Strana 1 z 1167
Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (128 videos)
Loading Player...