Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Seniori R-4ky z OO JDS Rožňava v spolupráci s HM Tesco Rožňava zorganizovali 13.12.2017 popoludní v priestoroch obchodného domu Vianočnú charitatívnú nealkoholovú punč párty. Spevácka skupina Modré fialky z Rudnej zaspievala viaceré vianočné piesne a folklórna skupina Bystränky podávala nealkoholový punč. Na akcii sa zúčastnili aj pozvaní hostia - primátor Rožňavy pán Pavol Burdiga, starostka obce Rožňavské Bystré pani Želmíra Gonosová, riaditeľ HM Tesco pán Ivan Geroč,

Naša základná škola je školou, v ktorej nám skutočne záleží na výchove a vzdelávaní našich žiakov. Vďaka tomu v nás skrsol nápad uskutočniť stretnutie žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov so zástupcami stredných škôl nielen z Revúcej a blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších škôl, o ktorých sme presvedčení, že žiakom poskytujú kvalitné stredoškolské vzdelanie. Naše pozvanie prijali “stredoškoláci” od Podbrezovej až po Košice, čo nás veľmi potešilo, a tak sme ich mohli v priateľskej atmosfére privítať v stredu 13. 12. 2017 v priestoroch našej telocvične.

V katastri obce Gemerský sad, časť Nováčany, okres Rožňava, sa v roku 1982 archeológom podarilo lokalizovať presnú polohu zaniknutej stredovekej osady Somkút. Archeologickou činnosťou odkryli poľné šachtové pece, ktorých vnútorný priestor mal hruškovitý tvar a bol veľmi kvalitne vymazaný so žiaruvzdornou hlinou. Predpokladá sa vzhľadom na veľkosť a na prostredie kde boli nájdené, že mali svoju úlohu vo výrobnom procese. Charakteristickými nálezmi vo výplni spodnej časti objektu boli hlinené dýzne, ktoré slúžili k vháňaniu vzduchu do pecí.

Každoročne sa v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej realizuje týždeň, kedy sa niektorí naši rodičia môžu stať učiteľmi. Aj tohto roku niekoľko dní pred Vianocami tomu nebolo inak. Učiteľov školy vystriedali rodičia. Snažili sa dať našim deťom to, čo im učitelia dať nemôžu, resp. nevedia. A ako to prebiehalo v jednotlivých triedach ?

Po krásnych predvianočných akciách, akými bol príchod Mikuláša a neopísateľné vystúpenie súboru QUIRIN z Revúcej sa členovia ZO JDS v Revúckej Lehote zišli v pondelok 11.12 2017 vo veľkej sále kultúrneho domu, aby spoločne strávili jedno predvianočné popoludnie.

Strana 1 z 1087

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (77 videos)
Loading Player...
Top