V stredu 25. októbra 2017 sa v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave uskutoční stretnutie s ľudovými tradíciami obce Čierna Lehota. O ich zachovanie, oživovanie a šírenie sa vo veľkej miere zaslúžila folklórna skupina Lehoťanka, ktorá si v tomto roku pripomína svoje 25. výročie založenia a v neposlednom rade aj miestni remeselníci. Podobne ako v iných obciach sa v minulosti obyvatelia, hlavne v zimnom období, venovali domácej výrobe a remeslám. Aj v Čiernej Lehote sa priadlo, tkalo, šilo, vyšívalo a vyrábali sa rôzne výrobky z kože, dreva, napr. bačovský riad a podobne.

V evanjelickom kostole v Brdárke okrem pozoruhodného dreveného mobiliáru, súčasťou ktorého je oltár, kazateľnica a dvojboká drevená empora s maľovanými biblickými výjavmi nájdeme aj mimoriadne zaujímavý historický organ. Je to drobný pozitív s jedným manuálom bez pedálu, vo všetkých častiach pôvodný, s piatimi sekciami píšťal, uložený v skrini zdobenej bohatou neskorobarokovou rezbou a pestrou polychrómiou, v ktorej prevažuje šedozelené a červenohnedé mramorovanie. V organovej skrini sa zachoval latinský nápis:

pondelok, 16 október 2017 16:54

K 500. výročiu reformácie na Gemeri

Napísal(a)

Významné výročie evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku si už od konca minulého roka pripomínajú veriaci aj v gemerských kostoloch. 16. decembra 2016 to bola slávnostná bohoslužba spojená s tematickými prednáškami a výstavou v Rožňave, 24. septembra a 6. októbra t.r. sa konali slávnostné bohoslužby v Rochovciach a Jelšave, 21. októbra v kostolíku v Brdárke sa bude pri tejto príležitosti konať organový koncert (viď priložený leták a pozvánku), 22. októbra to bude opäť slávnostná bohoslužba v Ochtinej a 28. októbra 2017 si 500. výročie reformácie pripomenú vo svojom kultúrnom dome občania obce Betliar.

Koncom júla 2017 sa uskutočnilo v Trenčíne vyhodnotenie 54. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, ktorého regionálne kolo organizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v apríli. V septembri sa skončila výstava ocenených prác na Trenčianskom hrade, výber z toho najlepšieho môžete vidieť aj v Rožňave. „Je pre nás cťou, že môžeme hostiť to najlepšie čo v rámci Slovenska v neprofesionálnej výtvarníckej oblasti vzniklo," pozýva na výstavu riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná.

Z histórie: V roku 1915 zažili tri deti v portugalskej Fatime mimoriadnu udalosť. Keď pásli svoje ovečky, zjavil sa im anjel. Deti si nevedeli vysvetliť čo to je, ale anjel sa im prihovoril a zjavil sa im ešte niekoľkokrát. Deti sa s ním vždy rozprávali, on im prikazoval, aby sa stále modlili ruženec a na poslednom stretnutí im povedal, že ich pripravuje na stretnutie s Pannou Máriou. Tak sa aj stalo. V nedeľu 13.5.1917 sa deťom zjavila Panna Mária, ktorá sa im následne zjavovala vždy 13. deň v mesiaci a prinášala im rôzne posolstvá.

Ukončenie pastierskej sezóny sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk nazývaný mitrovanie, ktorý si v obci Veľké Teriakovce pripomenú už po šiestykrát. Pre verejnosť sú aj tento rok pripravené ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a viaceré sprievodné aktivity, ako výstava oviec, jarmok či drevené atrakcie pre deti. 

Dňa 2. októbra 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave odborno-vzdelávacia aktivita – interaktívny seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára boli pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom bolo vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva širokú verejnosť v stredu 8. novembra 2017 o 17:00 hod. na prednášku RNDr. Jozefa Valucha, CSc. „Liečebné hladovanie – história a súčasnosť“ spojenú s premietaním. 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenulo "Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)" zaujímavými podujatiami. Pre návštevníkov sme pripravili novú výstavu pod názvom "Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea", ktorá je venovaná 135. výročiu založenia múzea. Výstavu sme sprístupnili slávnostnou vernisážou. Dôstojnú atmosféru dotvorilo vystúpenie harfistky symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adriany Antalovej.

Múzeum Prvého slovenského gymnázia Vás srdečne pozýva na výstavu obrazov Mgr. Zoltána Mikó, ktorá nesie názov Čaro prírody. V podkroví múzea autor prezentuje 48 obrazov. Najviac inšpirácie autor čerpá z prírody, ktorá sa opakovane objavuje v jeho tvorbe. Mgr. Zoltán Mikó momentálne žije v Šali, ale pochádza z Vyšných Valíc, kam sa rád každý rok vracia práve na jeseň a zimu, čo sa dá pozorovať aj na obrazoch rôzneho prostredia, či už stvárnenia gemerských kopcov alebo ročných období.

Strana 1 z 104

AKTUÁLNY futbal

MAJSTROVSKÝ FUTBAL - 21.10.2017 - * DOSPELÍ - III. LIGA VÝCHOD 14. KOLO: MFK Rožňava - OŠFK Šarišské Michaľany 2:0 * V. LIGA K-G: FK Haniska - FK Gemerská Hôrka 8:0 *** DORAST III. LIGA K-G 12. KOLO: Malá Ida - Krh. Podhradie 0:2 * Drnava - Hrhov 0:2 * Kechnec - MFK Rožňava 1:4 *** STARŠÍ ŽIACI II. LIGA 12. KOLO: Rožňava - Veľké Kapušany ? * MLADŠÍ ŽIACI II. LIGA 12. KOLO: Rožňava - Veľké Kapušany ? * III. LIGA 7. KOLO: FK Krh. Podhradie - MFK Rožňava 1:6 ***
Top