Školenie strojnej služby pre členov DHZO okresu Rožňava

Odborná škola DPO SR v Martine, prostredníctvom veliteľ pána Valka Stanislava a lektora pána Ľubomíra, urobili školenie a špecializovanú prípravu strojenej služby a práce s elektrocentrálou. Členovia DHZO okresu Rožňava, tiež aj tí, ktorí dostali v nedávnom čase protipovodňové vozíky, absolvovali školenie, teoretické poznatky a praktické, ktoré sa vykonali v hasičskej zbrojnici v Slavošovciach. Ďakujem za poskytnutie priestoru a technické vybavenie, členom a vedeniu DHZ Slavošovce. Na uvedenom školení sa spolu zúčastnilo 51 členov. V úvode prítomných prišiel pozdraviť aj starosta obce Slavošovce Ing. Štefan Bašták. Veríme, že svoje skúsenosti budú naberať školení členovia vo svojich DHZ-tkách a pridelenú techniku využívať, nielen pri určených prácach ale aj pri realizácii príjemných

Sto štyridsiate piate výročie založenia DHZ Jelšava a 15. ročník nočnej hasičskej súťaže

Mesto Jelšava si v tomto roku pripomína 775. výročie prvej písomnej zmienky o Jelšave a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Jelšava 145. výročie od jeho založenia. V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa pri tejto príležitosti organizovali Dni mesta Jelšava. V sobotu 16. júna v predpoludňajších hodinách dobrovoľní hasiči, okrem asistenčnej hliadky, pripravili pre deti atrakciu – vozenie na autíčkach, deťom sa veľmi páčilo. V popoludňajších hodinách sa začali prípravy na nočnú hasičskú súťaž. Po 20-tej hodine sa začali zhromažďovať hasičské družstvá na prezentáciu a po 21. hodine začal slávnostný nástup. Po hymne a hlásení veliteľa Ing. Pavla Zapletala dostal čestný predseda DHZ Jelšava Ladislav Berki vyznamenanie „Za zásluhy". Pri príležitosti 145. výročia založenia DHZ bola venovaná zástava od Mesta Jelšava a stuhy od primátora

Protipovodňové vozíky dostali aj obce a DHZO okresu Rožňava

V areáli Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila 7.6.2018 odovzdávka protipovodňových vozíkov pre obce a DHZO, ktoré sú aktívne, vykonávajú činnosti a sú aj vybavené potrebným počtom členov, ktorých majú aj vyškolených. Hlavnou podmienkou je zaradenie do Kategorizácie celoplošného rozmiestenia síl a prostriedkov. Odovzdávanie sa uskutočnilo za prítomnosti a z rúk pani ministerky vnútra SR Ing. Denisy Sakovej, PhD., tiež sa zúčastnili prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., generálny sekretár generálny inšpektor pán Vendelín Horváth, riaditeľ OR HaZZ SNV a riaditeľ OR HaZZ Rožňava pplk. Ing. Martin Kaprála, tiež vedúci odd. prevádzkovo-technického mjr. Ing. Florián Albert, starší inšpektor predseda ÚzO

Rejdová zvládla Previerky pripravenosti DHZO v okrese Rožňava pre rok 2018

V Rejdovej sa dňa 2. júna 2018 na športovom ihrisku pri amfiteátri stretli dobrovoľní hasiči, kde si pre rok 2018 vyskúšali, resp. potvrdili svoju pripravenosť DHZO (previerky pripravenosti - PP) pre prípad zásahovej činnosti. Znova aj v tomto roku sa vedenie ÚzO DPO SR Rožňava rozhodlo pre uvedený spôsob čerpania vody priamo z vodného zdroja, a to prírodného - z potoka. Chlapci, členovia DHZ Rejdová tieto prípravy už týždeň vopred zrealizovali a terén podľa požiadavky pripravili, pri potoku urobili úpravu terénu. Vykosili, zrovnali zeminu a potok zahatili, aby bolo poriadne z čoho čerpať. No a začalo sa v sobotu 2.6.2018, kedy sme sa zišli spolu 17 DHZO okresu Rožňava. Na úvod sme začali nástupom, zaradením a pozdravmi predsedu ÚzO DPO SR Rožňava pána Mariana Kapustu, a pani starostky obce Rejdová Mgr. Slávky Krišťákovej.

Výjazdové tvorivé dielne pre základné školy umožňujú žiakom rozvíjať estetické cítenie a zručnosti

Banícke múzeum v Rožňave organizuje od júna až do decembra 2018 výjazdové tvorivé dielne pre základné školy v okrese Rožňava, ktoré nemajú možnosť pravidelne navštevovať naše kultúrne zariadenie. Snahou múzea je takouto formou umožniť žiakom škôl mimo mesta zúčastniť sa na pripravovaných tvorivých aktivitách a rozvíjať svoje estetické cítenie a zručnosti. Prihlásené školy, pod vedením múzejnej pedagogičky Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej, si môžu vyskúšať rôzne výtvarné a tradičné techniky, ako maľovanie temperou, plstenie, výroba modrotlače, výroba košíkov a iné. Prvé tvorivé dielne už absolvovali žiaci I. stupňa Základnej školy v Štítniku. Najprv si vypočuli prednášku, spojenú s prezentáciou o histórii a súčasnosti plstenia, a zároveň si vyskúšali

V Štítniku dobrovoľní hasiči pripravili IX. ročník Memoriálu Kolomana Holéczyho a Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava

Dňa 26.5.2018 sa uskutočnil v Štítniku už po 9-ty raz Memoriál Kolomana Holéczyho, súťaž dobrovoľných hasičov, kde si spomíname na predchodcu a územného veliteľa pána Kolomana Holéczyho. Na začiatku nás privítal starosta obce pán Ladislav Belányi a predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán Marián Kapusta. Tento rok sme v rámci tejto súťaže urobili aj súťaž o Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava. Prípravy pre uskutočnenie súťaže boli v plnom prúde, pomáhal každý člen, za čo im ďakujeme. Občerstvenie pre súťažiacich, hostí, ale aj rozhodcov, pripravoval samotný syn pána Kolomana Holéczyho a niekdajší predseda vtedajšieho Okresného výboru DPO SR Rožňava pán Ladislav Holéczy. Obed bol chutný, všetci sme si pomaškrtili a boli spokojní.

Mgr. Vincent Blanár významná osobnosť nášho mesta Revúca a gemerského regiónu,

je aktívny výtvarník a dlhoročný pedagóg žijúci a tvoriaci umelec medzi nami Revúčanmi.

Narodil sa 14. februára 1934 v Čakanovciach, okres Košice. Maturoval na Pedagogickej škole v Košiciach a bol poslucháčom Vyššej pedagogickej školy v Prešove, kde študoval aprobáciu výtvarná výchova – ruský jazyk. Výtvarné umenie absolvoval u prof. Štefana Hapáka, doc. Jaromíra Hlavsu a doc. Júliusa Mušku. Pôsobil a učil v Zlatej Idke, v Nižnej Slanej, na základných školách v Revúcej a od roku 1991 až do nástupu do dôchodku pôsobil v Základnej umeleckej škole v našom meste. Je zakladateľom Pamätnej izby povstaleckého básnika Jána Brocku, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici, kde bol riaditeľom.

Protipovodňové vozíky od ministerky vnútra SR Denisy Sakovej si prevzalo aj trinásť dobrovoľných hasičských zborov z okresu Revúca

Štvrtok 14. 06. 2018 bol radostným dňom pre dobrovoľných hasičov v Banskobystrickom kraji. V tento deň si z rúk ministerky vnútra Ing. Denisy Sakovej, PhD. prevzalo v Lučenci a Banskej Bystrici 121 dobrovoľných hasičských zborov protipovodňové vozíky. Okrem ministerky vnútra sa „odovzdávky“ zúčastnil aj generál JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka, Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR, riaditelia OR HaZZ z Rimavskej Soboty, Revúcej, Veľkého Krtíša a Lučenca a samozrejme primátori a starostovia. Do Lučenca viedla cesta aj trinástich dobrovoľných hasičských zborov z okresu Revúca, a to Gemer, Gemerská Ves, Hucín, Chyžné, Jelšava, Leváre, Lubeník, Muráň, Ratková, Ratkovské Bystré, Rákoš, Sirk a Šivetice.

XXXV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE má víťaza v ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci

Dňa 7. júna 2018 sa v priestoroch CVČ Relax Rimavská Sobota konal XXXV. ročník okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2018 súťažilo spolu 8 družstiev zo šiestich základných škôl z okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu múzea. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže.

Zreštaurovali neobarokovú sedaciu súpravu rodiny Széplakyovcov z druhej polovice 19. storočia

Fond Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa obnovil o ďalší pozoruhodný kus – o zreštaurovanú sedaciu súpravu, ktorej pôvodným majiteľom bola významná rimavskosobotská meštianska rodina Széplakyovcov. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Sedacia súprava z druhej polovice 19. storočia je súčasťou stálej vlastivednej expozície múzea od 1. júna 2018. Cieľom projektu, podaného na Fond na podporu umenia, bolo reštaurovanie historického nábytku - sedacej súpravy, ktorej pôvodným majiteľom bola významná rimavskosobotská meštianska rodina Széplakyovcov. Súprava pochádza z druhej polovice 19. storočia a pozostáva z pohovky, dvoch väčších kresiel a jedného menšieho kresla. Rodina Széplaky žila vo svojom dome na dnešnom Hlavnom námestí

Strana 1 z 120