Prešov bol miestom druhého kola Open ligy SZKB aj s Kickbox Leon Revúca

V sobotu 24.3.2018 sa v Prešove uskutočnilo 2. kolo Open ligy SZKB za účasti 295 štartujúcich z 28 klubov Slovenska a Poľska. V tomto kole v súťaži klubov vyhral domáci Panter Prešov so 132 bodmi pred košickým Guardom (97 bodov) a ŠK Michalovce (48 bodov). Kickbox Leon Revúca skončil na 4. mieste (40 bodov). Výsledky: PF dievčatá -32kg ALŽBETA TELIČÁKOVÁ 1. miesto. PF dievčatá -37kg TIMEA GROSIAROVÁ 1. miesto. 5 PF dievčatá -37kg NATÁLIA TÓSZEGIOVÁ 2. miesto. LC dievčatá -32kg ALŽBETA TELIČÁKOVÁ 2.miesto. LC dievčatá -37kg TIMEA GROSIAROVÁ 2. miesto. LC dievčatá -37kg NATÁLIA TÓSZEGIOVÁ 3. miesto. LC muži -63kg Kickbox Leon Revúca JÁN TAMÁŠ 1. miesto. KL dievčatá -32kg ALŽBETA TELIČÁKOVÁ 3. miesto.

Krížové cesty neodmysliteľne patria k prežívaniu pôstneho obdobia aj našich žiakov

Je už tradíciou, že v Základnej škole Ivana Branislava Zocha Revúca v rámci Školy dobrých skutkov konáme rôzne aktivity. V adventnom období sa zameriavame na dobrú prípravu tela i duše na Vianoce, pôstom sa zase chceme upriamiť na zmysel Veľkej noci. Krížové cesty neodmysliteľne patria k prežívaniu pôstneho obdobia. V predchádzajúcich rokoch sme si krížovú cestu v rámci náboženskej výchovy robievali v miestnom kostole alebo v priestoroch školy. Tohto roku sme sa prvýkrát vybrali so žiakmi prvého stupňa spoznať a precítiť Ježišovu cestu na Kalváriu putovaním krížovou cestou na Muránskej Zdychave. Zamyslenia pri jednotlivých zastaveniach, prednesené spolužiakmi, smerovali mysle prítomných na Ježišove utrpenie a jeho podobnosť s utrpením v našich rodinách. Nesenie jednoduchého kríža a stúpanie do kopca nám tiež pomáhali vnímať, aké to mal Ježiš náročné.  

Ôsma repríza výstavy Rožňavské cechy potešila aj Nové Zámky

Vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa dňa 22. 3. 2018 uskutočnila za prítomnosti podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibora Csengera  vernisáž výstavy Rožňavské cechy. Rožňava, známa predovšetkým ako banícke mesto, patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. Výstava prostredníctvom zaujímavého, mimoriadne vzácneho cechového materiálu, prezentuje niekdajší bohatý cechový život v Rožňave. Vystavené insígnie rožňavských cechov  - zvolávacie tabuľky, pečatidlá, truhlice, vývesný štít, cechové nádoby i písomný materiál sú evidované v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Ambasádormi nového röntgenového pracoviska Nemocnice Svet zdravia sa stali futbalisti z MFK Rožňava

Nemocnica Svet zdravia Rožňava má nové röntgenové pracovisko. Dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a kúpila tiež moderný, plne digitalizovaný röntgenový (RTG) prístroj. Ten umožní nemocnici rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta. Prvým, ktorý po slávnostnom otvorení nového pracoviska podstúpil vyšetrenie, bol jeden z hráčov MFK Rožňava Michal Gere. Futbalové družstvo sa totiž stalo ambasádorom nového pracoviska. Celková suma investícií sa vyšplhala na takmer 185-tisíc eur.

„Nový RTG prístroj za vyše 130-tisíc eur nahradil v nemocnici najstarší model. Spolu s druhým, avšak nepriamo digitalizovaným RTG prístrojom, momentálne dokážeme uskutočniť 150 až 200 snímok denne.

Delegáti Rožňavského okresu na Sneme OO JDS zhodnotili svoju činnosť

Dňa 23. marca 2018  sa zišli delegáti z Rožňavského okresu na Sneme OO JDS v priestoroch MsÚ v Rožňave, aby zhodnotili svoju činnosť v oblastiach:

Členská základňa: 
Naša organizácia už v predchádzajúcom období preukázala, že je schopná realizovať záujmy našich seniorov. Členská základňa: 2015 – 1898 členov, 2016 - 1983 členov, rok 2017 - 2011, čo je nárast od roku 2014 o 396 členov, čo robí 19,8 %. Za hodnotené obdobie pribudli 5 nových ZO a to: v roku 2015 - Rožňavské Bystré - 50 členov, Kečovo – 57 členov, v roku 2016 - 3 nové ZO, a to: Rudná - 69 členov, Jablonov nad Turňou - 62 členov, Krásnohorská Dlhá Lúka - 56 členov.

Strana 10 z 1131
Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (107 videos)
Loading Player...