Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Jeseň na hornom Gemeri ukázala počas tohto víkendu pre futbal svojupravú tvár. Futbalisti to vzali na vedomie a podľa toho sa vo väčšine prípadov aj prejavili. Tak tomu bolo aj v teťoligovom zápase vo Vranove, kde sa po dlhšom čase stretli dve od seba vzdialenejšie mestá. Vranovčania na svojom ihrisku, ktoré podstúpi premenu trávnika, sa na Rožňavu pripravilo veľmi slušne. Prejavilo sa to nielen výsledkovo na ihrisku, ale organizátori vo svojom bulletine venovali hosťom pomerne dosť priestoru.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR (DPO SR), Hasičský a záchranný zbor SR (HaZZ SR), Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany zorganizovali Konferenciu HASIČSKÉ JEDNOTKY 2017, ktorá sa uskutočnila v sobotu 30. septembra 2017 v Spojenej škole v Martine. Na tejto konferencii sa zúčastnili aj štyria členovia z DHZ Jelšava. Okres Revúca zastupovali aj dobrovoľní hasiči z Muráňa. Hlavnou témou konferencie bolo „vyhlásenie poplachu, výjazd a doprava na miesto zásahu“.

Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z Tisovca, ktorý v týchto dňoch oslavuje 140. výročie svojho vzniku, patrí medzi najstaršie spevokoly na Slovensku, ak nie je vôbec najstarší tohto druhu, existujúci nepretržite od svojho založenia až dodnes a kontinuita bola zachovaná počas celej jeho histórie.

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Jelšave v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) a Obvodným oddelením Policajného zboru v Jelšave zorganizovali v piatok 29. septembra 2017 účelové cvičenie pre žiakov Základnej školy. Na úvod cvičenia bol školským rozhlasom vyhlásený požiarny poplach vo všetkých pavilónoch ZŠ v Jelšave, lebo bol spozorovaný požiar v jednom z pavilónov, kde boli triedy. Takmer 500 žiakov a učiteľov bolo evakuovaných na školský dvor za 2 minúty a 10 sekúnd. Evakuáciu koordinovali dobrovoľní hasiči spolu s policajtmi.

Európsky deň jazykov sa v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej niesol v znamení rôznorodých aktivít, ktorými sme si pripomenuli interkultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy, ale hlavne chceli motivovať žiakov k osvojovaniu si cudzích jazykov. Hneď ráno smerovali kroky prvostupniarov do knižnice, kde im malí herci z 3. B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej zahrali anglické divadielko Little Red Riding Hood. Spoločne si tiež zaspievali pesničku v piatich svetových jazykoch. Žiaci 2. stupňa si vylosovali jednu krajinu Európskej únie, aby zistili zaujímavosti o jazyku,

Strana 10 z 1064

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Veľkonočné (60 videos)
Loading Player...
Top