* Príďte nás podporiť aj s deťmi! * Seniori R-4ky (ZO JDS Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná, Honce) v spolupráci s HM Tesco Rožňava organizujú dňa 13.12.2017 - streda - od 15.00 - 17.00 hodiny v HM Tesco RV veľkú vianočnú charitatívnu nealkoholickú PUNČ PARTY - s programom. A možno príde aj Lucia. V programe vystúpia folkloristi z Rožňavského Bystrého a Modré fialky z Rudnej. Info: 0903 655 925. *

Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v poslednom tohtoročnom medailóne 15. decembra 2017 o 17-tej hodine predstaví osobnosť Gemera - fotografa, filmára, dokumentaristu Petra Pobočeka. Amatérsky filmár, ktorý pochádza a žije v Revúcej, kde s filmovou tvorbou začíal v 70-tych rokoch vo filmovom klube Revúčan a patrí k zakladajúcim členom filmového klubu Gemerfilm v Rožňave.

V sobotu 9.12.2017 v Evanjelickom kostole v Rochovciach sa uskutočnil už 16-ty ročník vianočného programu Vianočné pastorále, v ktorom na Štítnickej doline sa pravidelne striedajú obce a cirkevné zbory ECAV a preberajú štafetu pre organizovanie tohto programu. Tohtoročné boli výborné, znova príjemní ľudia, bratia a sestry v Pánovi, ktorí si pripravili piesne a skladby, ktorými spievali na slávu a chválu mena Pánovho. Tento rok si moderátorka programu Nikoleta Tomesová pozvala aj hosťa Ing. Ivana Nemčoka, s ktorým zaspievali dve skladby, ktoré dali bodku za celým programom.

Advent s Jírovci, taký mal názov koncert speváckeho zboru z, ktorý sa uskutočnil v rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej 9. decembra 2014 vo večerných hodinách. Koncert pripravilo Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca. Na koncerte sa predstavil spevácky zbor z Litovle v Čechách niekoľkými vstupmi s viacerými adventnými skladbami. Publikum si vypočulo tieto skladby: Andělové, andělové - stará česká koleda, upravil Zdeněk Šimůnek;

Na sobotu 9. decembra 2017 určite tak skoro nezabudneme. Družstvo zmiešanej štafety Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej v zložení Nina Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Martin Siman a Milan Smolko sa zúčastnilo celoslovenského finále v Detskom cezpoľnom behu v Šamoríne v úžasnom športovom areáli X-bionic® sphere po postupe v krajskom kole.

Koniec týždňa v Revúcej zavŕšil piatkový večer s vernisážou výstavy Revúckych fotografov. Ako každý rok, tak aj pominulé ročníky sme sa stretli s inšpiratívnymi fotografiami známych i začínajúcich fotografov. Večerom a úvodným slovom nás previedla Ing. Karin Killíková a Bc. Barbora Vrabcová. Zvedaví návštevníci výstavy, si mali možnosť pohladiť oko aj dušu pohľadom na prírodu, folklór, tanec, deti, štipku Vianoc a krásnych ľudí.

Strana 1 z 1085

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (76 videos)
Loading Player...
Top