Úradné správy ObFZ

Úradné správy ObFZ (116)

štvrtok, 25 október 2018 18:26

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 14/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 14/2018-2019

ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.

štvrtok, 18 október 2018 18:23

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 13/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 13/2018-2019

ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.

štvrtok, 11 október 2018 21:20

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 12/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 12/2018-2019

ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.
ŠTK schvaľuje výsledky 10. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/

štvrtok, 04 október 2018 20:10

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 11/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 11/2018-2019

SEKRETARIÁT VsFZ vyzýva kluby, aby do termínu 12.10.2018 podávali v elektronickej podobe návrhy na zmenu alebo doplnenie RaPP na mailovú adresu predmet: RaPP.
ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019.

štvrtok, 27 september 2018 23:06

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10/2018-2019

SEKRETARIÁT VsFZ vyzýva kluby, aby do termínu 12.10.2018 podávali v elektronickej podobe návrhy na zmenu alebo doplnenie RaPP na mailovú adresu predmet: RaPP.
ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT.

sobota, 22 september 2018 21:45

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 9/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 9/2018-2019

A skupina: Bemifo A, Rožňava B, Dlhá lúka,
B skupina: Bemifo B, Rožňava A, Kružná,
C skupina: Slavošovce, Honce, Dlhá Ves,

piatok, 14 september 2018 10:50

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 8/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 8/2018-2019
štvrtok, 06 september 2018 17:42

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 7/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 7/2018-2019
 • ŠTK schvaľuje výsledky 5. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/
 • ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola 7. ligy dospelých https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2501/
 • ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 3. kola 7. ligy dospelých G. Poloma – K. Teplica/Pašková 16. 09. 2018 o 15:00.
 • ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 1. kola 4. ligy dorast R. Bystré – G. Poloma 20. 10. 2018 o 14:00.
 • ŠTK oznamuje hracie časy mládežníckych družstiev:
piatok, 31 august 2018 14:50

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 6/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 6/2018-2019

VV oznamuje, že do 7. ligy dospelých bolo namiesto FK Sokol Bohúňovo zaradené družstvo FK Baník Štítnik, ktoré bude nastupovať pod názvom FK Kunová Teplica – Pašková.

6. ligy dospelých http://obfz - roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/

 • ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Plešivec zo súťaže 4. liga dorast. Do pozornosti DK.
 • ŠTK oznamuje klubom, že 4. liga dorast bola na základe odstúpenia družstva FK Plešivec prelosovaná.
 • ŠTK žiada všetkých delegátov, aby všetky závady a nedostatky na futbalových štadiónoch počas stretnutí podrobne popísali v správe delegáta (hracia plocha,šatne, sociálne zariadenia, striedačky, miesto na nahrávanie videa....)
piatok, 24 august 2018 18:17

Úradná správa ObF Rožňava č. 5/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObF Rožňava č. 5/2018-2019
 • ŠTK schvaľuje výsledky 3. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/
 • ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Sokol Bohúňovo zo súťaže 7. liga dospelí. Do pozornosti DK.
 • ŠTK oznamuje, že Futbalový klub FK Mladosť odohrá svoje domáce zápasy v 7. lige dospelých v sobotu UHČ na ihrisku v Lipovníku.
 • ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať dohrávku zápas 1. kola 6. ligy dospelí V. Slaná - Dobšiná 29. 08. 2018 o 16:00.
Strana 3 z 9