Nemocnice

Nemocnice (35)

V rimavsko-sobotskej i v rožňavskej nemocnici Svet zdravia už povolili návštevy

V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia ÚVZ SR sú pri dodržaní zásad v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota i v Rožňave návštevy od 3. júna 2020 povolené.

Zásady pre umožnenie návštev:

v rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta,
pri návšteve vo vnútornom prostredí je povinné nosiť rúško,

Nemocnice na Gemeri zvýšili hygienický štandard a volajú pacientov na prehliadku či plánovaný zákrok

Neodkladajte už viac návštevu lekára, plánovanú operáciu či preventívnu prehliadku. K tomuto vyzývajú svojich pacientov nemocnice Svet zdravia na Gemeri vrátane rimavskosobotskej i rožňavskej nemocnice. Pre bezpečnosť pacientov i zdravotníkov zvýšili svoje hygienické štandardy. Každý hospitalizovaný pacient dostane rúško, nájde na izbe dezinfekciu na ruky a priestory zdravotníckych zariadení prejdú počas dňa viacnásobným čistením. Nemocnice Svet zdravia a polikliniky ProCare sa dnes postupne chcú venovať všetkým pacientom, o ktorých sa pre koronavírus dočasne starať nemohli.

„Epidemiologická situácia na Slovensku je dnes veľmi dobrá a v našich zariadeniach sa preto postupne vraciame k plánovaným operáciám či preventívnym prehliadkam.

V rimavskosobotskej nemocnici platia výnimky zo zákazu návštev

Z vedenia Svet zdravia a ProCare sme prijali dôležitú informáciu, v ktorej sa hovorí, že návštevy v nemocniciach sú v niektorých prípadoch povolené, aby zmiernili psychosociálne dôsledky odlúčenia blízkych príbuzných v čase epidemického výskytu ochorenia Covid – 19. 

Vzhľadom na aktuálnu priaznivú epidemiologickú situáciu v SR v súvislosti s ochorením COVID-19 udeľujú v rimavskosobotskej nemocnici na základe usmernenia Hlavného hygienika SR výnimky zo zákazu návštev lôžkových oddelení za dodržiavania hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení v týchto prípadoch:

V rožňavskej nemocnici môže byť s budúcou mamičkou pri pôrode už aj otecko

Nemocnice siete Svet zdravia vrátane rožňavskej nemocnice sa postupne vracajú k plánovaným operačným výkonom. Pacient musí pred operáciou dodržať 14-dňovú domácu izoláciu, počas ktorej nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19. Predoperačné vyšetrenia je vhodné absolvovať v zariadení, v ktorom bude vykonaná aj samotná operácia. Nemocnica už začína oslovovať tých pacientov, ktorých plánované operácie boli odložené v marci z dôvodu epidémie.

V rámci uvoľňujúcich opatrení je opäť možné povoliť v rožňavskej nemocnici prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu, a to za prísnych hygienických podmienok. Sprevádzajúca osoba by počas uplynulých 14 dní nemala vykazovať symptómy ochorenia COVID-19, mala byť žiť s budúcou mamičkou v jednej domácnosti a počas celej doby pôrodu používať ochranné pomôcky (plášť, čiapku, rúško),

PhDr. Mária Ďurčíková, psychologička Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.

Aktuálne prežívame jedno z najzáťažovejších a najkrízovejších období za posledné desaťročia. Obdobie, kedy pociťujeme ohrozenie a stratu našich zdanlivých istôt. Obdobie, kedy si uvedomujeme, že čas, ktorý trávime so svojim blízkymi a činnosti, ktoré dennodenne vykonávame, vôbec nie sú také samozrejmé, ako sa nám doteraz zdalo.
„Lomcujú s nami rôzne emócie, cítime stres, strach, hnev, frustráciu, či beznádej. Všetky tieto emócie sú prirodzené, odzrkadľujú náš spôsob vyrovnávania sa so záťažovou situáciou. Po prvotnej fáze šoku a popierania, negatívnych emócií, depresívneho prežívania, či hľadania vinníka je dôležité, aby sme sa pohli vpred. Do fázy zmierenia, prijatia a adaptácie. Neexistuje žiadna zázračná metóda a liek, pomocou ktorých okamžite odstránime svoje psychické ťažkosti,“ vysvetľuje PhDr. Mária Ďurčíková, psychologička Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.

V rožňavskej nemocnici spájajú cez videohovory pacientov s rodinami

Pandémia koronavírusu priniesla so sebou prísne hygienické opatrenia a zatvorila nemocnice pred návštevníkmi. Pacienti tak zostali odlúčení od svojich rodín a najmä starší ľudia nevideli svojich blízkych už dlhé týždne. Rožňavská nemocnica sa preto v spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko rozhodla začať spájať pacientov s ich rodinami cez videohovory. Prvé dojímavé telefonáty už majú za sebou aj v niektorých ďalších nemocniciach siete Svet zdravia.
„Hospitalizácia je náročná azda pre každého z nás, pre starších ľudí, ktorí majú často okrem svojej diagnózy aj viaceré pridružené ochorenia a kontakt so svojimi blízkymi veľmi potrebujú, obzvlášť teraz. Bežne by ich počas hospitalizácie navštevovala rodina a v 13 našich nemocniciach im robia spoločnosť aj dobrovoľníci nášho projektu Krajší deň.

Rožňavská nemocnica preventívne uskutočnila testy na COVID-19. Piati zamestnanci sú pozitívni

Vo štvrtkovom večernom spravodajstve televízií na Slovensku sme sa mohli dozvedieť, že piati zamestnanci rožňavskej nemocnice Svet zdravia boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom.  Boli sme z toho najviac prekvapení nielen diváci na hornom Gemeri, ale všetci, ktorí máme aký-taký vzťah ku Gemeru vôbec. Nepotešilo nás ani potvrdenie hovorcu siete Svet zdravia Tomáša Kráľa, ktoré poskytol pre slovenskú tlačovú agentúru 16. apríla 2020. Z nej sme sa mohli ďalej dozvedieť, že „Rožňavská nemocnica proaktívne testuje svojich zdravotníckych pracovníkov na nový koronavírus. Z celkového počtu 28 otestovaných zdravotníkov oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) bol potvrdený koronavírus u piatich z nich... Ďalších 21 zdravotníkov malo negatívne výsledky, na výsledky dvoch ešte nemocnica čaká.

Rimavskosobotská nemocnica má mobilné odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19

Pred rimavskosobotskou nemocnicou je od 9. apríla 2020 v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote zriadené mobilné odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19. Zdravotníci rimavskosobotskej nemocnice realizujú výtery z hrdla a nosa indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie určí RÚVZ. Testovanie bude zatiaľ prebiehať v režime trikrát týždenne, a to v pondelky, stredy a piatky. Dnes zdravotníci mobilne otestovali prvých šiestich pacientov.

Nemocnica dosiaľ ošetrila či hospitalizovala 28 pacientov s podozrením na koronavírus. U 25 pacientov výsledky testov ochorenie nepotvrdili a u troch sa na výsledky čaká. U jedného pacienta bol prvý test pozitívny, no pri opakovanom testovaní sa pozitivita výsledku nepotvrdila a evidujeme ho ako falošne pozitívny výsledok.

O aktuálnej situácii s koronavírusom v rožňavskej nemocnici

Nemocnice siete Svet zdravia, vrátane rožňavskej nemocnice, po vyhlásení núdzového stavu pre lôžkové zdravotnícke zariadenia aktivovali svoje pandemické plány a reprofilizovali vybrané časti lôžkových oddelení na COVID oddelenia. 

„Ide o takzvané červené zóny lôžkových častí oddelení, ktoré slúžia na hospitalizáciu pacienta s podozrením na koronavírus. Pacient je v tejto izolovanej časti oddelenia hospitalizovaný do okamihu finálneho výsledku testovania. Keďže naše všeobecné nemocnice sa stále musia postarať aj o neinfekčných pacientov, napríklad po cievnej mozgovej príhode či úraze, v maximálne možnej miere ich musíme oddeliť od rizikových pacientov,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ siete nemocníc a siete polikliník ProCare Svet zdravia Róbert Hill.

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota začala po dopyte pacientov poskytovať psychologické služby cez telefón

Súčasná nepriaznivá situácia v šírení sa koronavírusu po celom svete zaberá mnoho miesta nielen v médiách na Slovensku. Prejavila sa aj v širokej pomoci ľudí navzájom v boji proti tejto nebezpečnej chorobe. Mnoho ľudí osobne čelí zdravotným i pracovným problémom a tak viacerí z nich sa obracajú i na odborníkom, ktorí sú pripravení pomôcť im po akejkoľvek stránke. Pani Janka Fedáková, komunikačný špecialista, nám poslala krátku informáciu o teraz najviac sledovnej službe pre pacientov s novou diagnózou, ale i ostatným, ktorí o tejto odbornej službe možu požiadať: "Ambulancia klinickej psychológie Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota začala po dopyte pacientov poskytovať psychologické služby cez telefón. Od 7.00 do 16.00 hod. počas pracovných dní je pacientom na telefonickej linke 047/56 166 12 k dispozícii klinický psychológ. Psychoterapiu cez telefón poskytne všetkým, ktorí v náročných časoch pandémie potrebujú pomoc.

Strana 1 z 3