Seniori

Seniori (202)

Pripravili prehliadku ručných prác, umeleckých a remeselníckych výrobkov seniorov z okresu Rožňava

Predsedníctvo Okresnej rady JDS v Rožňave v spolupráci so ZO JDS v okrese uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Rožňave dňa 5.4.2019 od 09.00 hod. do 15.00 hod. okresnú prehliadku ručných prác, umeleckých a remeselníckych výrobkov seniorov z okresu Rožňava. A veru bolo čo pozerať.
Výšivky, dekoračné predmety, maľované vajíčka, maľované kvety a sklo, háčkované záclony, krojované bábiky, rôzne výrobky z papiera, úžitkové predmety, obrazy, pletené ponožky, výrobky z dreva, zimná a veľkonočná výzdoba atď. Na výstavných paneloch a stoloch sa objavila krása a zručnosť našich matiek, babičiek, prababičiek a remeselníkov v akejkoľvek podobe.

Revúcka Lehota privítala účastníkov 3. ročníka okresnej seniorskej súťaže v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby - KUKUČÍNOVA REVÚCA

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúckej Lehote, obec Revúcka Lehota a OO JDS v Revúcej zorganizovali 27.3.2019 3. ročník súťaže v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov okresu Revúca - KUKUČÍNOVA REVÚCA. Umelecké slovo znelo z prednesu 22 účinkujúcich, ktorí svojím vystúpením potešili obecenstvo v sále miestneho kultúrneho domu.
Porota mala veru neľahkú úlohu, keď konštatovala, že úroveň je o 100% vyššia ako vlani. Obec Revúcku Lehotu reprezentovali traja seniori, a to L. Gažúrová v poézii, Mgr. O. Belica v próze, J. Rečníková svojou vlastnou tvorbou.

Podpisali Memorandum o spolupráci medzi KSK a Krajskou organizáciou JDS

Začiatkom tohto týždňa sa v spoločenských priestoroch VÚC v Košiciach stretli zástupcovia okresných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Košického kraja. Pozval ich predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, aby boli pritomní pri akte podpísania Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou JDS, ktorú zastupoval jej predseda Ján Matuško.
Seniori ocenili záujem predsedu KSK o vzájomnú spoluprácu. Viacerí vyzdvihli fakt, že župan, napriek krátkosti pôsobenia v tejto funkcii, chodí medzi seniorov a mapuje ich problémy. Základy ďalšej hlbšej spolupráce sú ukotvené aj v Memorande.

štvrtok, 14 marec 2019 14:40

Seniori zo Starne bilancovali uplynulý rok

Napísal(a)
Seniori zo Starne bilancovali uplynulý rok

Výročná členská schôdza ZO JDS v Starni, mestskej časti Tornale v okrese Revúca sa konala dňa 3.3.2019. Schôdze sa zúčastnilo vyše 40 členov z celkového počtu 60 členov. Za okresnú organizáciu JDS v Revúcej svojou prítomnosťou i vystúpením rokovanie seniorov obohatil jej predseda Ing. Igor Hock a člen P OO Ing. Gejza Fabián.
Predsedníčka ZO pani Zdenka Antalová na schôdzi vyhodnotila činnosť ZO za rok 2018, ako aj hospodárenie za uplynulý rok. Okrem iného pripomenula: "V minulom roku sme zorganizovali zájazdy na termálne kúpaliská v Tiszaújvárosi, v Egri a v Bogácsi.
V októbri sme pripravili pre našich členov oslavy mesiaca úcty k starším.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúckej Lehote jubiluje

Pred 20 rokmi seniori v Revúckej Lehote sa rozhodli za pomoci vtedajších funkcionárov OO JDS v Revucej (Mgr. J. Galoviča a starostu obce Mgr. O. Belicu), založiť organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku. Predsedníčkou bola p. Perla Mladšia a ďalšími členmi výboru a RK boli: K. Belicová, L. Gažurová, G. Stanková, A. Stanková, Z. Lučanská. Menované boli členkami výboru 13 rokov, ich práca bola veľmi činorodá, už do konca roku založená organizácia mala 51 členov. Usporadúvali mnoho zaujímavých akcií, na ktoré radi spomínajú. Tešíme sa, že práve na oslave v stredu 27.2.2019, sme sa so všetkými zakladajúcimi členmi stretli v primeranom zdraví. Za 20-ročnej činnosti mala ZO celkom 93 evidovaných členov, z nich dvaja sa odsťahovali, 43 členov už nie je nažive, tak t. č. má 48 členov.

sobota, 12 január 2019 14:13

Seniorské nahliadnutie k susedom na Zemplíne

Napísal(a)
Seniorské nahliadnutie k susedom na Zemplíne

Aj napriek tomu, že naša generácia seniorov na Gemeri žije aktívnym životom, nebude na škodu, keď sa pozrieme do susedov, ktorí tiež nezaháľajú. Predseda OO JDS v Rožňave pán Ladislav Fabián nás prostredníctvom príspevku pani Heleny Olejárovej zaviedol do okresu Trebišov. Okresná organizácia JDS v Trebišove pracuje šiesty rok, no môže sa pochváliť bohatou a pestrou činnosťou. V rámci okresu už majú pravidelné miesto pre akcie z oblasti športu, kultúrnej a spoločenskej činnosti. Jednou z nich je aj Vianočné pastorále, ktorého ústredným mottom je „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“. V predvianočnom čase vo veľkom predstihu počuť z každej strany hlučnú hudbu, lesk a ostatné komerčné črty Vianoc. Je povinnosťou nás seniorov pripomenúť čaro a krásu Vianoc cez adventné zamyslenie, lásku, krásu adventnej piesne, koledy či vinše tak, ako si ich pamätáme my, či generácie pred nami.

Aj seniori ZO JDS v Revúckej Lehote chceli "zadržať" vianočný čas...

...keď sa v stredu 12.12.2018 popoludní zišli v sále kultúrneho domu, aby prežili jedno príjemné predsviatočné popoludnie blížiacich sa Vianoc. Vítala ich krásne vyzdobená sála, sviatočný stôl a vôňa vianočnej kapustnice či pečených klobás. Vianočnú atmosféru navodili aj verše básne pani L. Gažúrovej, ktoré si na tento deň sama pripravila. Príhovorom vystúpila pani Gita Mladšia, predsedníčka ZO JDS, ktorá sa poďakovala starostovi obce pánovi Jánovi Šeševičkovi a obecnému zastupiteľstvu za dobrú spoluprácu počas celého roku. Poďakovala sa tiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým bolo bohaté občerstvenie.

Rožňavský veľtrh pre seniorov napísal tretí ročník

V Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave sa 28.11.2018 uskutočnil tretí ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Cieľom podujatia bolo vytvorenie priestoru pre samotných seniorov, kde by získali aktuálne informácie z bio-psycho-sociálno-spirituálnej oblasti a tiež aj vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú. Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Už tradične boli program a sprievodné aktivity veľtrhu koncipované tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali informácie

nedeľa, 11 november 2018 00:30

V Rimavskej Sobote poďakovali seniorom

Napísal(a)
V Rimavskej Sobote poďakovali seniorom

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote sa 29.10.2018 o 15.00 hod. konalo stretnutie dôchodcov v rámci „Mesiaca úcty k starším“, ktoré zvolalo Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska. V otváracom príhovore predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska poďakovala primátorovi mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefovi Šimkovi a zastupiteľstvu mesta za ústretovosť v príprave a organizácii tohto stretnutia. Zdôraznila, že sa stretáva generácia, ktorá v jubileu 100-ročnice vzniku ČSR vytvárala minimálne po dobu posledných 70 - 80 rokov našu spoločnosť. Pripomenula, že sú medzi prítomnými aj 90-tnici, ktorí boli súčasťou zakladania spoločného štátu Slovákov a Čechov. 

Seniorská turistika lákala trasou Stratenský kaňon - Stratenská píla - Dedinky

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Rožňava zorganizovala dňa 9.10.2018 seniorskú turistiku s názvom „Potulky – Stratenský kaňon - Stratenská píla - Dedinky". Ráno o 8,30 z rožňavskej autobusovej stanice tri autobusy prepravili 145 účastníkov do Stratenej na parkovisko pri cestnom tuneli. Ďalší 14 účastníci prišli osobnými autami. Účastníkov privítal predseda OO JDS Rožňava Mgr. Ladislav Fabián. Informáciu o trasách a časovom rozpise turistiky podal Ing. Martin Markušovský, organizátor podujatia spolu s Jánom Gallom. Turisti prešli "Náučným chodníkom Stratenský kaňon“. Dĺžka trasy 1,1 km, počet zastávok 8, prevýšenie do 2 m, čas prechodu 15-30 min. Nenáročný chodník po spevnenej ceste prechádza kaňonovitým úsekom horného toku riečky Hnilec.

Strana 1 z 15