Seniori

Seniori (226)

streda, 14 október 2020 13:53

Úcta k starším

Napísal(a)
Úcta k starším

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví.
Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Veľký význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné činnosti. Práve odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb a tak potreba pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný.

nedeľa, 04 október 2020 23:37

V Rožňave sa predsa spievalo

Napísal(a)
V Rožňave sa predsa spievalo

Kto spočíta množstvo telefonátov a mailových správ, ktoré sa od začiatku septembra rozbehli medzi členmi predsedníctva JDS v podstate s rovnakou témou: „Budeme môcť ísť do Rožňavy? Bude 21. ročník alebo nie? Za akých podmienok?...“ Každý z predsedov v ôsmich KO JDS a rovnako aj členovia ústredia JDS totiž veľmi dobre vedia, koľko príprav, námahy, osobného nasadenia mnohých členov aj funkcionárov JDS obnáša príprava celoslovenských podujatí. A práve v Rožňave, teda aj v KO JDS Košice, sa už viacero mesiacov intenzívne pripravovala tradičná Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov. Podľa stupňujúcich sa karanténnych opatrení sa neustále upravoval jej scenár aj organizačné podmienky, lebo s nákazou COVID 19 naozaj nemožno žartovať.

Nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šíriaceho sa vírusu COVID-19 a nekalému konaniu podvodníkov

Nielen náš Gemer, ale aj celé Slovensko, vlastne celý svet sa momentálne nachádza v situácii, ktorú si nikto z nás ešte pred pár mesiacmi nevedel predstaviť. Zo dňa na deň sa mení situácia s bojom najmä proti koronavirusu na rôznych úsekoch nášho života a všetci pociťujeme aj rôzne opatrenia, ktoré prijíma tak vláda SR, ako aj úrady, podniky, školy i miestne samosprávy.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme týmto príspevkom upozorniť na to, že aj pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR boli nútení prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šíriaceho sa vírusu COVID-19 a osobné stretnutia s občanmi a spolupracovníkmi presunúť do „on-line sveta“.

Príklad Rožňavy ako v krízovej situácii pomôcť seniorom či inak odkázaným spoluobčanom

Mesto Rožňava zriadilo linku pomoci na telefónnom čísle 0915038305, ktorá je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. Uvádza sa to na oficiálnej webstránke mesta roznava.sk. Z informácie sa dozvedáme, že telefónna linka je prioritne určená najmä pre osamelo žijúcich seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemajú v meste blízku rodinu alebo príbuzných. Slúži najmä na sprostredkovanie a zabezpečenie nákupu základných potravín – hygienicky balených, drogérie alebo liekov v najbližšie dostupnom obchode, resp. lekárni.

Pripomína sa, že kto chce zo spomínanej kategórie občanov využiť uvedenú telefónnu linku musí uviesť svoje meno, adresu, poschodie ale najmä to, či je dotyčný v karanténe. Ešte predtým je odporúčané pripraviť si zoznam potravín – (len hygienicky balené, drogériu, lieky), ktoré potrebujete nakúpiť.

Odporúčania jelšavským seniorom v čase boja proti koronavírusu

Mesto Jelšava prijalo v uplynulých dňoch  niekoľko opatrení v rámci mimoriadnej situácie súvisiacej s koronavirusom (COVID 19). Na jeho oficiálnej mestskej stránke sme objavili informáciu, ktorou v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR žiada najmä jelšavských seniorov, nakoľko sú najviac ohrozenou skupinou, aby sa dobrovoľne zdržiavali doma v domácej karanténe a využili službu, ktorú im ponúkajú, alebo požiadali o pomoc rodinu, známych, chránili seba a svojich blízkych používaním ochranných rúšok, v obchodoch nakupovali v čase určenom len pre seniorov, a to pondelok až sobota od 09.00 hod do 12.00 hod. 

Okrem toho Mesto Jelšava ponúka seniorom možnosť donášky:

Ďakovné listy ženám za ich vynikajúcu prácu v prospech seniorských organizácií

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien sa uskutočnili vo Zvolene krajské oslavy, ktoré zorganizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Banskej Bystrici. K prítomným sa prihovoril podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. art. Roman Malatinec a predseda KO JDS v Banskej Bystrici Ján Hlaváč. Delegáciu žien z okresu Revúca viedla zastupujúca predsedníčka OO JDS Mgr. Zuzana Homoliaková.
Na základe návrhov okresných organizácií JDS na slávnosti odovzdali ženám ďakovné listy krajskej organizácie JDS, ktoré obdržali za vynikajúcu prácu v prospech seniorských organizácií. Ocenenými ženami z revúckeho okresu boli nasledovné:

Seniori ZO JDS v Revúckej Lehote kladne hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok

Za účasti zástupcov Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej, starostu obce a 41 členov základnej organizácie sa dňa 12.2.2020 konala Výročná členská schôdza dôchodcov v obci Revúcka Lehota na strednom Gemeri. Hodnotiacu správu predložila predsedkyňa ZO JDS. Činnosť hodnotila veľmi kladne, keď za dobrej spolupráce s OO JDS, OcÚ a sponzorov, mohlo sa celkom 49 členov organizácie zúčastniť rôznych aktivít, podľa vlastného záujmu a zdravotných možností. Stretnutie obohatil svojím vystúpením Mgr. Ondrej Belica, ktorý predniesol úryvok v lehvatskom nárečí, ktorým reprezentoval ZO aj OO JDS na krajskej prehliadke v Modrom Kameni.

Prichádzajúce Vianoce si v Revúckej Lehote radostne pripomenuli

aj členovia ZO JDS v stredu 11.12.2019, keď sa stretli, aby pokračovali v radostnej atmosfére, ktorá bola v obci v sobotu, keď sa mnohí občania zišli pri rozsvietení vianočného stromčeka v obci, pookriali na duši pri vystúpení speváckého zboru Bratskej jednoty baptistov, posedeli pri dobrom občerstvení, ktoré pripravilo obecné zastupiteľstvo.
V pohode a s úsmevom na tvári sa stretlo celkom 46 zo 48 členov JDS. Už vtedy prítomní v sále potleskom privítali najstaršiu členku a zároven najstaršiu obyvatelku obce – pani Zuzanu Machavovú, ktorá sa v nedávnych dňoch dožila 90 rokov. Po prednesení vlastnej básne, Lidkou Gažúrovou, prítomných pozdravil starosta obce MVDr. J. Šeševička a Mgr. M. Mladšia, predsedníčka ZO JDS,

Reprezentovali nás na Festivale ľudí ctihodného veku „Zlaté roky„ v ukrajinskom Ľvove

V dňoch 22 – 25.09.2019 sa uskutočnil 3. ročník Festivalu ľudí ctihodného veku „Zlaté roky„ v ukrajinskom Ľvove pod vedením vedúcej mimovládnej organizácie p. Ľudmily Grishko. Festivalu sa zúčastnilo 42 speváckych súborov z 8 krajín. Účinkujúcich bolo vyše 600. Členovia OO JDS z okresu Michalovce pod vedením p. Jána Butalu a spevácka skupina Rozmarija z Vinného úspešne reprezentovali náš Zemplínsky región a obec Vinné, ako jediný zástupca Slovenska. Členky speváckeho súboru zožali obrovský úspech svojím vystúpením na námestí T. Ševčenku a na prehliadke súborov v kultúrnom paláci G. Hotkievicha.

Mesiac úcty k starším oslávili aj seniori v Dobšinej

Zlatá farba listov nám oznamuje, že prichádza jeseň. Jeden z jej mesiacov – október – je venovaný aj nám starším.Tak ako každý rok, aj v tomto roku organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dobšinej usporiadala slávnostnú schôdzu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 16. októbra 2019 sme sa stretli v Kultúrnom dome, kde sme si pripravili bohatý program. Uvítací prejav mala pani predsedníčka Anna Novotná, ktorá všetkých pozdravila a privítala vzácnych hostí – pána Pavla Burdigu a pani Teréziu Balážikovú za Mestský úrad a pána Jána Galla za okresnú organizáciu JDS. Veľmi nás potešil a mnohým aj slzičku z oka vytlačil kultúrny program, ktorý si pripravili deti z materskej škôlky a z Centra voľného času, členky nášho speváckeho zboru nás pozdravili peknými piesňami. Pri tejto príležitosti každý rok oceňujeme jubilantov a najaktívnejších členov.

Strana 1 z 17