streda, 24 november 2021 10:49

Záložka do knihy spája školy v Čechách i na Slovensku

Napísal(a)
Záložka do knihy spája školy v Čechách i na Slovensku

Kúzlo knihy v ruke môže byť umocnené darovanou záložkou vyrobenou kamarátmi z inej školy... Možno aj tieto očakávania má projekt, ktorý každoročne osloví množstvo čitateľov z rôznych škôl a miest. V školskom roku 2021/2022 sa do 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy prihlásilo 928 škôl s celkovým počtom 106 074 žiakov. Z Českej republiky 224 škôl s celkovým počtom 22 816 žiakov a zo Slovenskej republiky 704 škôl s celkovým počtom 83 258 žiakov. Základná škola J. A. Komenského v Revúcej získala partnerskú školu z Ostravy. Zaujímavosťou bolo, že u nás sa do projektu zapojili tretiaci a v Ostrave ôsmaci a deviataci. Od kamarátov z Čiech prišli tretiakom krásne záložky inšpirované českými rozprávkami ako: Rákosníček, Víla Amálka, Bob a Bobek, Rumcajs, Spejbl a Hurvínek, Večerníček a mnohé iné. Každá bola iná, každá bola originál. Darované záložky budú čitateľom v Ostrave aj v Revúcej spoľahlivo strážiť aj tú poslednú prečítanú stránku ich obľúbenej knihy.

piatok, 09 júl 2021 17:44

Letné dobrodružstvá s Amoskom

Napísal(a)
Letné dobrodružstvá s Amoskom

SUPER úžasný tábor. Vďaka podpore BBSK sa nám v Základnej škole Jana Amosa Komenského v Revúcej už druhýkrát podarilo pripraviť pre deti denný tábor plný letných zážitkov a aj ho úspešne zrealizovať v dňoch 5. až 8. júla 2021.
Zameraný bol na aktívne vyplnenie voľného času pre 45 detí počas prázdnin kultúrno – poznávacími a športovými aktivitami detí. Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť deťom kvalitnú starostlivosť, rozvoj osobnosti detí zaujímavým programom s rôznorodým zameraním, posilniť zdravie detí pobytom v prírode a fyzickou aktivitou. Dôležitým momentom bola aj socializácia detí, tak narušená počas obdobia prerušeného vyučovania.

Outdoorové vyučovanie, čiže vyučovanie vonku v Základnej škole Jelšava

ZŠ s MŠ Jelšava – Keďže keltský stromový kalendár, okrasné jazierko i jabloňový sad v našej školskej záhrade plnia hlavne didaktickú funkciu, tentokrát sme ich využili na outdoorové vyučovanie slovenského jazyka i biológie.
Prvou úlohou žiakov na hodine slovenského jazyka bolo nájsť podľa dátumu svojho narodenia strom, ktorý im je priradený v zhode s keltským kalendárom. Stromokruh tvorí 21 druhov rôznych ihličnatých i listnatých stromov, čiže toto poznanie plnilo i motivačnú funkciu a vyvolalo záujem žiakov dozvedieť sa, aké ich vlastnosti sú spojené s daným stromom. Dočítali sa to, keď splnili druhú úlohu, ktorou bolo poskladať pripravené texty rozstrihnuté na niekoľko častí. Žiaci pracovali v skupinách vytvorených podľa toho, ktorý strom im bol priradený podľa dátumu narodenia.

O družbe, školskej kuchyni, modernej škole a skvelých učiteľoch v Muráni

Niektoré obce na Gemeri v uplynulých dňoch, najmä pri okrúhlych výročiach vo svojich obecných novinách spomínajú na niektoré dôležité okamihy z prostredia ich školy. Jeden z takýchto príkladov sme našli aj v Muránskych novinách č. 5, ktoré vyšli koncom roka 2020. Tam sme sa dozvedeli od autorky príspevku, uverejnenom pod značkou RS aj o tom, čo pretrváva v muránskej škole dodnes? Pre zaujímavosť si prečítajte čo uvereňujú ďalej: „… Po výstižnej odpovedi by sme asi museli dlhšie pátrať, ale v dejinách obce by sa pár faktov určite našlo. Napr. v máji 1955 naša škola nadviazala družbu s OSŠ vo Fryštáku (dnes okres Zlín). Okrem iného na školskom dvore postavili kuchyňu, kde brigádovali nielen dospelí pracovníci školy, ale aj starší žiaci.

Dnes už má škola modernú kuchyňu s jedálňou. Kedysi sa učebňa na prízemí v čase obeda menila na jedáleň. Každý deň: štvorcové stoly s bordovým povrchom a stoličky, hýbte sa! 

Krásna oslávenkyňa - Základná škola Jána Amosa Komenského v Revúcej

Vietor sa pohrával s pavučinkami. Bolo príjemne. Babie leto doprialo slnečné lúče všetkým. Vysoká breza sa usmievala, keď ju jeseň pomaly prebúdzala k životu. Zdalo by sa, že sa niekde stala chyba, veď práve príchod jesene predznamenával stíšenie. Ale v okolí brezy a oranžovej budovy uprostred ulice to bolo úplne inak. Tešili sa na ruch a krik, ale aj spev a rozhovory mnohých. Na hlasy, ktoré sa ozývali z každej miestnosti budovy.
Breza sa so svojimi konármi nakláňala k budove, dokonca aj listy sfarbené do žlta, hneda či bordova popierali zákon príťažlivosti, akoby jej chceli vtlačiť bozk na skryté líce. Cez noc sa kmeň brezy zvlnil, aby mohla skoro ráno príchodiacich privítať a voviesť ich do čarovnej siene. Každý, kto v to ráno prešiel vstupnými dverami budovy, mal pocit, že sa ocitol v akomsi rozprávkovom svete. Uprostred siene stáli stoly prestreté bielym obrusom, pripravené na slávnostný obed. Na každom stole bola vo vysokej váze umiestnená kytica jesenných listov. Vôkol stolov boli na maliarskych stojanoch pripevnené farebné plagáty.

Vianoce vo Veľkej Británii a u našich Zocháčov

Vianočné melódie hladia naše srdcia, oči tešia rozžiarené svetielka...

Áno, je predvianočný čas, a preto sme sa so štvrtákmi v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej rozhodli spríjemniť si naše učenie vianočným workshopom, aby sme sa dozvedeli niečo zaujímavé o vianočných zvykoch a tradíciách vo Veľkej Británii. 

Jazyk tejto krajiny sa učíme od prvého ročníka a vo vzdelávaní našich žiakov je veľmi dôležitý. Ide predsa o svetový jazyk a aj staré známe príslovie tvrdí: ,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ 

Počas workshopu sa žiaci dozvedeli, čo ich vrstovníci na ostrove robia pred príchodom najkrajších sviatkov v roku a ako ich slávia. Ako vyzerajú ich jednotlivé vianočné dni a aké koledy spievajú. Na záver pre svojich kamarátov vyrobili Christmas crackers, do ktorých vložili malé prekvapenia.

Banskobystrický Matboj obdaril revúckych zocháčov tretím miestom

Štvrtok 10.12. by sa dal nazvať matematickým štvrtkom. Okrem toho, že na celom Slovensku prebiehala Matematická pytagoriáda (prvýkrát online, prostredníctvom portálu EduPage), do ktorej sa z našej revúckej základnej školy I. B. Zocha zapojilo 39 žiakov, popoludní sa konal aj súboj slovenských matematických hlavičiek Banskobystrický Matboj. Zaujímavé úlohy, ktoré riešili družstvá z celého Slovenska v rôznych vekových kategóriách bolo treba vyriešiť nielen správne, ale aj v čo najkratšom časovom limite. Naši šiestaci v zložení Jan Theodore Beneš, Ria Mišuráková, Tomáš Olekšák a Kristína Tkáčiková si počínali výborne a v premiérovej účasti na takomto druhu súťaže získali veľmi pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

štvrtok, 10 december 2020 23:21

Dopravná výchova v zocháčskej škole

Napísal(a)
Dopravná výchova v zocháčskej škole

Dopravná výchova, ktorú máme pravidelne už niekoľko rokov v našej zocháčskej škole v Revúcej, je neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách, kde je potrebné využívať základné vedomosti, zručnosti i návyky. Počas niekoľkých hodín dopravnej výchovy sme sa so žiakmi 1. až 4. ročníka preniesli v rámci triedy do sveta dopravných situácií, pravidiel, dopravných značiek, ale nesmeli chýbať ako aj chodci, tak aj cyklisti. Deti spoznávali rôzne dopravné značky formou hry, pomocou omaľovánok, hádaniek, čo ich motivovalo stále sa pýtať na nové a nové dopravné situácie. Vyskúšali si taktiku bezpečného správania a jednania pri chôdzi, ako sa pohybovať po chodníku a prechádzať cez „Priechod pre chodcov“ a „Priechod pre cyklistov“. Čo je dôležité pre chodcov za zníženej viditeľnosti? Aj takéto dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ je dôležitou súčasťou každodenného života v cestnej premávke.
Rozprávali sme sa aj o negatívnych stránkach cestnej premávky, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody. Deti pozorne počúvali a snažili sa zapamätať si, ako správne majú reagovať v danej situácii. Veríme, že svoje nadobudnuté poznatky uplatnia ako chodci a cyklisti v reálnom živote. Už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny dopravnej výchovy, ktoré strávime spoločne.

štvrtok, 03 december 2020 14:59

Škola dobrých skutkov

Napísal(a)
Škola dobrých skutkov

Na adventnom venci nám už horí prvá svieca, čas prípravy na slávenie Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána, sa začal a my sa čoraz viac tešíme na chvíle strávené okolo vianočného stromčeka a pri jasličkách so svojimi najbližšími. 

Pozývame Vás, pridajte sa k nám a našim žiakom zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej a spoločne urobme aj tento rok niečo viac pre to, aby sme sa spolu cítili naozaj dobre a spokojne. Buďme na chvíľu ako deti, otvorme svoje srdcia a učme sa spoločne v Škole dobrých skutkov tomu, ako byť navzájom láskaví, srdeční, úprimní a čestní. Pokúsme sa urobiť každý deň aspoň jeden dobrý skutok, ktorým prejavíme svojim blízkym, že ich máme radi a že nám na nich naozaj záleží. Potom spolu budeme môcť opäť prežiť radostné Vianoce plné lásky.

Keďže sa v súčasnej náročnej situácii mnohí učia dištančnou formou a online aktivity sa stávajú hlavným spôsobom komunikácie, ponúkame vám adventný kalendár Školy dobrých skutkov v online podobe (otvoríte kliknutím na link), aby sme aj mimo školy ostali pri našich aktivitách v kontakte a spolu sa snažili vytvoriť okolo seba atmosféru pokoja, lásky a radosti.

Zocháči z Revúcej súťažili v medzinárodnej informatickej súťaži

iBobor je medzinárodná informatická súťaž, ktorá od roku 2004 prebieha postupne v čoraz väčšom množstve krajín (medzinárodná stránka súťaže je bebras.org). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie a algoritmické myslenie u všetkých žiakov. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Súťaž prebieha online, riešením úloh priamo na internete. Aj vďaka tomu sa jej mohli zúčastniť aj žiaci II. stupňa, ktorí sa v tomto období vzdelávajú dištančne.
Na Slovensku tohtoročného iBobra riešilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl. Z 58 súťažiacich žiakov ZŠ I. B. Zocha v Revúcej získalo status úspešného riešiteľa 17. Žiak V.A triedy Marek Brindzák získal plný počet bodov.

Ak si chcete vyskúšať súťažné úlohy online preriešiť (systém vás po odoslaní riešenia hneď ohodnotí), môžete tak urobiť na stránke http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

Strana 1 z 41