Finále slávnostného koncertu k 65. výročiu ZUŠ v Revúcej vlani v novembri.

Základná umelecká škola v Revúcej nadväzuje na najlepšie tradície miestnej Hudobnej školy, ktorá bola založená už v roku 1952. Vo svojom prvom desaťročí bola v meste jedinou kultúrnou inštitúciou a jej učitelia mali hlavný podiel na organizovaní a rozvoji kultúrnoosvetovej činnosti. Získavali pre to i svojich žiakov aj ďalších nadšencov z radov amatérskych hudobníkov a ochotníkov. Prvý riaditeľ školy založil sláčikový orchester a na scéne ochotníckeho divadla v mestskom dome Kohút uviedli dokonca operety Gejzu Dusíka či Mamzelle Nitouche. V ďalších dekádach rokov postupne pribudlo k hudobnému odboru vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom odbore. Počas celého účinkovania školy pedagógovia viedli žiakov

Zlaté jubileum Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí

Riaditeľ ZŠ Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula nám poslal síce krátku, ale veľmi výstížnú informáciu o polstoročnom výročí tejto školy. Pripojil k nej i niekoľko obrázkov, ktoré dokumentujú, že osláv sa zúčastnilo viacero hostí, bývalých pedgógov školy, ako aj niekoľko dnes už významných osobností, absolventov  Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí. Informácia z osláv:  Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Krásnohorskom Podhradí 12.10.2018 - Andrássyho obrazáreň. Máme za sebou krásne oslavy 50. výročia našej základnej školy. Charakterizovali ich pozitívne naladení ľudia, bývalí učitelia, zamestnanci školy. Sála obrazárne bola nabitá výnimočnou energiou, vzácnymi hosťami

Prvé kolo atletickej štafety materských škôl Revúcej

Máme tu jeseň a s ňou znovu atletickú štafetu našich materských škôl O pohár riaditeľa ZŠ. Dňa 9. októbra 2018 sa v telocvični Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej stretli atletické družstvá z našich troch materských škôl - MŠ Sladkovičova, Katolícka MŠ a MŠ Clementisova. Prvým kolom sa začal už 2. ročník atletickej štafety materských škôl nášho mesta. Každú materskú školu zastupovalo družstvo športovcov. Privítať ich prišiel aj maskot Slovenského atletického zväzu - SPAJKY a maskot domácej základnej školy AMOSKO. Darilo sa maskotom, ale hlavne darilo sa malým športovcom. Nakoniec po urputnom, zábavnom súťažení vyhralo družstvo Katolíckej MŠ.

streda, 10 október 2018 18:21

„Vysokoškoláci" zo ZŠ J. A. Komenského programovali

Napísal(a)
„Vysokoškoláci" zo ZŠ J. A. Komenského programovali

V rámci Európskeho týždňa programovania sa piataci a šiestaci zo Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej zúčastnili exkurzie v Technickej univerzite, vo Výskumnom a výučbovom laboratóriu robotiky, vo Zvolene. Exkurzia sa niesla v duchu workshopu, ktorý pre žiakov pripravila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. Pani docentka oboznámila žiakov s robotickou stavebnicou, z ktorej mali zostrojiť podľa návodu vlastného robota a naučiť sa ho ovládať pomocou aplikácie v mobile. Žiaci pracovali v trojčlenných tímoch. Po oživení robotov prebehla súťaž o najrýchlejšieho robota. Úlohou tímu bolo zostaviť robota tak, aby ovládaním pomocou mobilu prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu. V súťaži sa najviac darilo tímu piatakov, ktorí získali sladkú odmenu.

„Syseľ je náš učiteľ“ - II. časť alebo „počasie nás neodradí“

Aj keď nám počasie nedoprialo, nenechali sme sa znechutiť. Z času na čas to tak vyjde. Po pekných slnečných dňoch príde daždivý utorok. Pokračujeme aj napriek tomu a nedáme sa odradiť. 2.10. 2018: „Syseľ je náš učiteľ“ - druhá časť. S takmer 100-percentnou účasťou Zocháčov sme začali na Bielych vodách, kde sme mali krátku prednášku o netopierích búdkach, ktoré sú tu už osadené a pripravené, ale aj o tom, kto ich okrem netopierov obýva. Je to plch lesný, s ktorým sme sa v tento deň zoznámili a ochranári nám ukázali aj jeho nové obydlie. Škoda len, že sme nemohli pokračovať ďalej a ďalšia časť nášho programu bola zameraná na projektovú činnosť v škole. Cieľom bolo spracovať dokumentáciu o tom, čo Zocháči počas trvania projektu zažili a videli.

Horehronské hry aj cezpoľný beh v réžii športovcov ZŠ J. A. Komenského

V minulých dňoch sa konali významné športové podujatia na úrovni banskobystrického kraja a nášho mesta Revúca. Už 58. ročník Horehronských hier priniesol športovcom Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej 4 zlaté, 2 strieborné, 3 bronzové medaily a tiež pár smoliarskych "zemiakových". Naši športovci si zmerali sily v atletike so žiakmi a žiačkami z celej horehronskej oblasti. Družstvo mladších žiačok sa umiestnilo na prvom mieste spolu so športovkyňami Športového gymnázia Banská Bystrica, na čo sme nesmierne hrdí. Celkovo reprezentanti našej školy skončili tretí z vyše 30 zúčastnených škôl.

Dievčatá zo ZŠ J. A. Komenského si vybojovali titul Majsteriek VsAZ

A je to tu! Sen dievčat zo Základnej školy Jana Amosa Komenského v Revúcej sa stal skutočnosťou. Po štyroch náročných kolách, ktorých sa naše revúcke atlétky zúčastnili, si vybojovali veľmi vzácny titul Majsteriek VsAZ. V jednotlivých kolách sa im darilo, priniesli celý rad medailí. Ako to všetko prebiehalo, ukazujú výsledky medailových umiestnení v jednotlivých kolách:

Zaujímavý september v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

Vždy, keď sa nám ozvú s príspevkom naši mladí návštevníci stránky, vždy nás to aj veľmi poteší. Máme potom akýsi lepší pocit z toho, že sa takýmto spôsobom mladá generácia chce nielen podeliť so svojimi názormi na to, čo sa v ich kolektíve deje, ale aktívne sa aj chce podieľať na tvorbe stránky Maj Gemer. Tentoraz sa naostro pokúsili o to študenti z Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej a oslovili nás prostredníctvom Katky Hviščovej s prosbou o uverejnenie niekoľkých článkov. Nezabudla pripojiť niekoľko fotografií, aby texty k nim boli zaujímavejšie. Pridáte sa k takémuto počinu aj vy? Potešíte nielen nás. 

pondelok, 01 október 2018 13:08

Jazykový veľtrh v ZŠ J. A. Komenského

Napísal(a)
Jazykový veľtrh v ZŠ J. A. Komenského

Európsky deň jazykov sme si tento rok v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej pripomenuli naozaj netradične a vo veľkom štýle. Vestibul školy sa premenil na pestrofarebnú zmes stánkov, poskytujúcich zaujímavé fakty a informácie o 6 jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole a ktorými hovoria naši priatelia z partnerských európskych škôl. V úvodnej scénke žiaci 6. B triedy poukázali na príbuznosť a niektoré odlišnosti slovenčiny a češtiny. Každý stánok zároveň prezentoval kultúru a kulinárske špeciality tej-ktorej krajiny, ako aj slávne osobnosti, ktoré formovali jej dejiny. A tak mohli žiaci našej školy ochutnať v slovenskom stánku pirohy, bryndzové halušky či syrové korbáčiky, v stánku s nemeckým jazykom sa im zbiehali slinky na Sacherovu tortu,

štvrtok, 27 september 2018 11:11

Týždeň mobility – týždeň v pohybe v ZŠ J. A. Komenského

Napísal(a)
Týždeň mobility – týždeň v pohybe v ZŠ J. A. Komenského

Týždeň mobility v dňoch od 16. do 22. septembra 2018 sa v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej niesol v pohybe – atletika, florbal, futbal... Začal 1. kolom FLORBALL SK LIGY v športovom areáli základnej školy – projektom podporovaným Nadáciou TV JOJ. Turnaja sa zúčastnili družstvá chlapcov a dievčat všetkých troch miestnych základných škôl a Gymnázia M. Kukučína. Turnaj vyhrali chlapci a dievčatá z hosťujúcej ZŠ J. A. Komenského. Pred postupom do krajských kôl nás čaká 2. kolo v novembri v gymnáziu. Pokračoval 1. ročníkom Jesenného florbalového turnaja ZŠ, ktorého sa zúčastnili športuchtiví chlapci a dievčatá prvého aj druhého stupňa ZŠ. Nebolo dôležité, kto vyhral, bolo dôležité, že chceli počas krásneho jesenného dňa športovať a súťažiť. Otvorili sme tak športovú sezónu v tomto školskom roku.

Strana 1 z 31