TIC

TIC (1)

Služby Turistického informačného centra v Revúcej využilo od začiatku roka 2017 viac ako 2 500 návštevníkov

Služby Turistického informačného centra v Revúcej využilo od začiatku roka 2017 už viac ako 2 500 návštevníkov. Išlo prevažne o klientov zo Slovenska, ale navštívili nás aj návštevníci z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka, ale i z Francúzska a Veľkej Británie. Turisti prejavovali najväčší záujem o lektorovaný vstup do Múzea Prvého slovenského gymnázia a prehliadku mesta. Z blízkeho okolia ich najviac zaujímal Národný park Muránska planina, Slavošovský tunel, Ochtinská aragonitová jaskyňa ako i informácie o zaujímavostiach na Prednej Hore a Muránskej Zdychave.