streda, 23 január 2019 11:01

Základná organizácia SZPB v Poltári je životaschopná Doporučený

Napísal(a) Veronika Rízová
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 19.1.2019 od 14.00 hodiny sa konala v Kultúrnom dome v Poltári výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Malé okresné mesto s bohatou minulosťou aj tienistých období, ale predovšetkým v období po vyhlásení Slovenského národného povstania. V katastri okresu sa odohrávali kruté boje, jednak pri potláčaní SNP nemeckými divíziami Horst Wessel, za podpory nyillasiovských maďarských fašistov a po prekročení vtedy štátnej hranice pri Tomášovciach za aktívnej podpory kolaborantov a horlivcov z Hlinkovej gardy.
O spôsobe vypočúvania gardistov v Málinci svedčí aj osud Juraja Bystrianskeho z Myslín, ktorého mučili tak, že mu prikladali rozpálený „pigľajs“, (žehličku)

na chodidlá nôh, pichaním ihiel za nechty na rukách a nohách, o bitke a ponižovaní ani nehovoriac. V mučení hladom bola jeho spása. Keď „roduverní hlinkovskí gardisti“ videli, že dožíva, dali ho odviezť domov, kde skonal. A ktože bol vtedy veliteľ hlinkovej gardy v Málinci? O tom sa nesmelo hovoriť ani za „červených“ a nesmie sa ani teraz. Katovia nepíšu svoju kroniku, ale svoje stopy zahladzujú!

V duchu dnešnej doby proti „reštaurácii fašizmu“ aj na úrovni niektorých ústavných činiteľov sa niesla aj táto výročná členská schôdza. Schôdzu otvoril predseda ZO SZPB Ladislav Kamenský a schôdzu viedol podpredseda ZO SZPB Ján Iždinský.

Po formálnych aktoch privítania hostí: predsedu redačnej rady periodika Bojovník JUDr. Jozefa Pupalu, predsedu ObV SZPB v Lučenci RSDr. Jozefa Cerovského a podpredsedníčky ObV SZPB Lučenec pani Márie Švikruhovej, poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári pána Mgr. Jánošíka a Mgr. Sojkovej, predsedov ZO SZPB v Utekáči pani Gabriely Šustekovej, predsedu ZO SZPB Kokava nad Rimavicou Pavla Zdúta Šťastného a ďalších zástupcov spoločenských organizácií v meste Poltár a všetkých hostí a účastníkov VČS, predniesol výročnú správu pán Štefan Repka.

Vo svojej správe predniesol chronológiu vzniku SZPB v bývalom ČSFR, aj v meste Poltár. Vyzdvihol skutočnosť, že práve dnešný predseda ZO SZPB Ladislav Kamenský si pred 20 rokmi zaumienil, že obnoví činnosť ZO SZPB v meste Poltár. Osobne ho mrzelo, že organizácia vpodstate bola nefunkčná, a tak vzhľadom k skúsenostiam jeho a jeho rodiny z obdobia 2. svetovej vojny, SNP a oslobodenia, obnovil organizáciu v Poltári, vtedy ešte z priamych účastníkov protifašistického odboja, účastníkov SNP. Využijúc osobné skúsenosti z vojny a postoje jeho rodičov a celej rodiny sa mu podarilo obnoviť činnosť ZO SZPB v Poltári.

Po 20 rokoch predsedovania sa vzdal tohto postu s vedomím, že organizácia je životaschopná a ku dňu konania schôdze má 57 členov. Žiaľ, čas pohlcuje priamych účastníkov odboja aj súčasníkov týchto udalostí. Zdôraznil, že je potešiteľné, že napriek prirodzenému ubúdaniu členov, a nielen starších, v roku 2018 pribudlo 11 nových, takmer všetko mladých členov. Žiaľ, traja členovia (Anton Štuler 65-ročný, Júlia Szabová 85-ročná a Anna Turoňová 96-ročná) nás navždy opustili.

Za dnešný stav je možné poďakovať predovšetkým všetkým primátorom mesta Poltár za podporu činnosti SZPB - p. Jánovi Koršovi, Pavlovi Rončákovi a P. Gavalcovi. Žiaľ, nová primátorka pani Mgr. M. Brisudová sa napriek pozvaniu nášho zasadnutia nezúčastnila, ani neospravedlnila. 

V správe o činnosti ZO SZPB bolo zdôraznené, že okrem tradičnej činnosti ZO SZPB, ako účasť na celoštátnych oslavách SNP, výročia Dukly vo Svidníku, konca vojny v Európe na Slavíne, sa orientovali na pôsobenie na mládež.

V tejto oblasti nadviazali spoluprácu so ZO SZPB v Rimavskej Sobote (priamy účastník oslobodzovacích bojov Červenej armády v Rumunsku - Maďarsku - Slovensku plk. v. v. Ladislav Sládek), kde sa zúčastnilo besedy viac ako 60 žiakov a pedagógov z Klenovca a pán Mgr. Július Molitoris, ako člen študentského strážneho oddielu v Klenovci po vyhlásení SNP, ktorého doprevádzal člen Historicko - dokumentačnej komisie ÚR SZPB a predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku JUDr. Jozef Pupala, ako jedinej organizácii v SR, ktorá už 13 rokov organizuje KVAPKU KRVI SNP, ale aj domáci odbojári, napr. Elenka Gablasová, obetavá dievčina pôsobiaca ako spojka, napriek jej veku. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov nemohol byť prítomný 94 ročný pán Július Ďurian, účastník SNP, ako člen partizánskeho oddielu „Za slobodu Slovanov“.

Pán Štefan Repka vo svojej správe poďakoval aj dopisovateľom do periodika Bojovník, ktorí i príspevkami zviditeľňujú ZO SZPB Poltár, najmä Anne Turoňovej, Jánovi Iždinskému, predsedovi ZO SZ PB Ladislavovi Kamenskému, Márii Švikruhovej a JUDr. Jozefovi Pupalovi z Čierneho Potoka.

V diskusii vystúpil so svojím referátom k 100. výročiu vzniku ČSR JUDr. Jozef Pupala. Okrem ostatných diskusných príspevkov k dnešnému dianiu v našej spoločnosti mal  zaujímavý diskusný príspevok pán Juraj Lepiš. Okrem iných „nenormálnych neduhov“ v našej spoločnosti spomenul aj „šou“ „najväčší Slovák“! Nevieme, či tým myslí organizátor „najvyššieho“, alebo „najvýznamnejšieho“ Slováka. Nuž, ale ako uviedol, on považuje za najvýznamnejších Slovákov nasledovne:

1/ Že máme svoj jazyk spisovnú slovenčinu, vďačíme štúrovcom - takže Ľ. Štúr
2/ Že máme vlastnú štátnosť, vďačíme M. R. Štefánikovi - takže Štefánik
3/ Že naša štátnosť nezanikla počas 2. sv.vojny, vďačíme husákovcom - takže tretí je G. Husák

V správe uviedol aj ďalšie aktivity, ktoré organizovala ZO SZPB aj s inými organizáciami, napr. návštevu Múzea holokaustu v Seredi, ale aj kúpanie v Podhájskej, Rapovciach a ďalšie akcie.

Po diskusii bol zvolený nový výbor ZO SZPB a ten zvolil za svojho predseda pána Jána Iždinského. Doterajší predseda po abdikácii súhlasil, aby bol volený za člena výboru ZO SZPB.

Za dlhoročnú činnosť boli vyznamenaní pán Ján Brezina, pani Zita Hricová, Anna Pachotová, Elena Paprnáková, Jolana Šuleková, Darina Kapcová.

Odstúpujúceho predsedu p. Ladislava Kamenského ocenila vyznamenaním ÚR SZPB "Radom M.R.Štefánika I.stupňa“.
Po skončení oficiálneho rokovania VČS ZO SZPB pozval pán Kamenský všetkých účastníkov na večeru pri príležitosti jeho 80. narodenín. Po večeri akoby symbolicky vyzval do tanca oslávenec asi najmladšiu členku SZPB na Slovensku Alžbetku Pupalovú, vpodstate z družobnej ZO SZPB v Čiernom Potoku.

Foto: Archív autorky príspevku.
Veronika Rízová

 

Čítať 2313 krát Naposledy zmenené sobota, 26 január 2019 11:49

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!