Základné školy

Základné školy (491)

O družbe, školskej kuchyni, modernej škole a skvelých učiteľoch v Muráni

Niektoré obce na Gemeri v uplynulých dňoch, najmä pri okrúhlych výročiach vo svojich obecných novinách spomínajú na niektoré dôležité okamihy z prostredia ich školy. Jeden z takýchto príkladov sme našli aj v Muránskych novinách č. 5, ktoré vyšli koncom roka 2020. Tam sme sa dozvedeli od autorky príspevku, uverejnenom pod značkou RS aj o tom, čo pretrváva v muránskej škole dodnes? Pre zaujímavosť si prečítajte čo uvereňujú ďalej: „… Po výstižnej odpovedi by sme asi museli dlhšie pátrať, ale v dejinách obce by sa pár faktov určite našlo. Napr. v máji 1955 naša škola nadviazala družbu s OSŠ vo Fryštáku (dnes okres Zlín). Okrem iného na školskom dvore postavili kuchyňu, kde brigádovali nielen dospelí pracovníci školy, ale aj starší žiaci.

Dnes už má škola modernú kuchyňu s jedálňou. Kedysi sa učebňa na prízemí v čase obeda menila na jedáleň. Každý deň: štvorcové stoly s bordovým povrchom a stoličky, hýbte sa! 

Krásna oslávenkyňa - Základná škola Jána Amosa Komenského v Revúcej

Vietor sa pohrával s pavučinkami. Bolo príjemne. Babie leto doprialo slnečné lúče všetkým. Vysoká breza sa usmievala, keď ju jeseň pomaly prebúdzala k životu. Zdalo by sa, že sa niekde stala chyba, veď práve príchod jesene predznamenával stíšenie. Ale v okolí brezy a oranžovej budovy uprostred ulice to bolo úplne inak. Tešili sa na ruch a krik, ale aj spev a rozhovory mnohých. Na hlasy, ktoré sa ozývali z každej miestnosti budovy.
Breza sa so svojimi konármi nakláňala k budove, dokonca aj listy sfarbené do žlta, hneda či bordova popierali zákon príťažlivosti, akoby jej chceli vtlačiť bozk na skryté líce. Cez noc sa kmeň brezy zvlnil, aby mohla skoro ráno príchodiacich privítať a voviesť ich do čarovnej siene. Každý, kto v to ráno prešiel vstupnými dverami budovy, mal pocit, že sa ocitol v akomsi rozprávkovom svete. Uprostred siene stáli stoly prestreté bielym obrusom, pripravené na slávnostný obed. Na každom stole bola vo vysokej váze umiestnená kytica jesenných listov. Vôkol stolov boli na maliarskych stojanoch pripevnené farebné plagáty.

Vianoce vo Veľkej Británii a u našich Zocháčov

Vianočné melódie hladia naše srdcia, oči tešia rozžiarené svetielka...

Áno, je predvianočný čas, a preto sme sa so štvrtákmi v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej rozhodli spríjemniť si naše učenie vianočným workshopom, aby sme sa dozvedeli niečo zaujímavé o vianočných zvykoch a tradíciách vo Veľkej Británii. 

Jazyk tejto krajiny sa učíme od prvého ročníka a vo vzdelávaní našich žiakov je veľmi dôležitý. Ide predsa o svetový jazyk a aj staré známe príslovie tvrdí: ,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ 

Počas workshopu sa žiaci dozvedeli, čo ich vrstovníci na ostrove robia pred príchodom najkrajších sviatkov v roku a ako ich slávia. Ako vyzerajú ich jednotlivé vianočné dni a aké koledy spievajú. Na záver pre svojich kamarátov vyrobili Christmas crackers, do ktorých vložili malé prekvapenia.

Banskobystrický Matboj obdaril revúckych zocháčov tretím miestom

Štvrtok 10.12. by sa dal nazvať matematickým štvrtkom. Okrem toho, že na celom Slovensku prebiehala Matematická pytagoriáda (prvýkrát online, prostredníctvom portálu EduPage), do ktorej sa z našej revúckej základnej školy I. B. Zocha zapojilo 39 žiakov, popoludní sa konal aj súboj slovenských matematických hlavičiek Banskobystrický Matboj. Zaujímavé úlohy, ktoré riešili družstvá z celého Slovenska v rôznych vekových kategóriách bolo treba vyriešiť nielen správne, ale aj v čo najkratšom časovom limite. Naši šiestaci v zložení Jan Theodore Beneš, Ria Mišuráková, Tomáš Olekšák a Kristína Tkáčiková si počínali výborne a v premiérovej účasti na takomto druhu súťaže získali veľmi pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

štvrtok, 10 december 2020 23:21

Dopravná výchova v zocháčskej škole

Napísal(a)
Dopravná výchova v zocháčskej škole

Dopravná výchova, ktorú máme pravidelne už niekoľko rokov v našej zocháčskej škole v Revúcej, je neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách, kde je potrebné využívať základné vedomosti, zručnosti i návyky. Počas niekoľkých hodín dopravnej výchovy sme sa so žiakmi 1. až 4. ročníka preniesli v rámci triedy do sveta dopravných situácií, pravidiel, dopravných značiek, ale nesmeli chýbať ako aj chodci, tak aj cyklisti. Deti spoznávali rôzne dopravné značky formou hry, pomocou omaľovánok, hádaniek, čo ich motivovalo stále sa pýtať na nové a nové dopravné situácie. Vyskúšali si taktiku bezpečného správania a jednania pri chôdzi, ako sa pohybovať po chodníku a prechádzať cez „Priechod pre chodcov“ a „Priechod pre cyklistov“. Čo je dôležité pre chodcov za zníženej viditeľnosti? Aj takéto dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ je dôležitou súčasťou každodenného života v cestnej premávke.
Rozprávali sme sa aj o negatívnych stránkach cestnej premávky, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody. Deti pozorne počúvali a snažili sa zapamätať si, ako správne majú reagovať v danej situácii. Veríme, že svoje nadobudnuté poznatky uplatnia ako chodci a cyklisti v reálnom živote. Už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny dopravnej výchovy, ktoré strávime spoločne.

štvrtok, 03 december 2020 14:59

Škola dobrých skutkov

Napísal(a)
Škola dobrých skutkov

Na adventnom venci nám už horí prvá svieca, čas prípravy na slávenie Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána, sa začal a my sa čoraz viac tešíme na chvíle strávené okolo vianočného stromčeka a pri jasličkách so svojimi najbližšími. 

Pozývame Vás, pridajte sa k nám a našim žiakom zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej a spoločne urobme aj tento rok niečo viac pre to, aby sme sa spolu cítili naozaj dobre a spokojne. Buďme na chvíľu ako deti, otvorme svoje srdcia a učme sa spoločne v Škole dobrých skutkov tomu, ako byť navzájom láskaví, srdeční, úprimní a čestní. Pokúsme sa urobiť každý deň aspoň jeden dobrý skutok, ktorým prejavíme svojim blízkym, že ich máme radi a že nám na nich naozaj záleží. Potom spolu budeme môcť opäť prežiť radostné Vianoce plné lásky.

Keďže sa v súčasnej náročnej situácii mnohí učia dištančnou formou a online aktivity sa stávajú hlavným spôsobom komunikácie, ponúkame vám adventný kalendár Školy dobrých skutkov v online podobe (otvoríte kliknutím na link), aby sme aj mimo školy ostali pri našich aktivitách v kontakte a spolu sa snažili vytvoriť okolo seba atmosféru pokoja, lásky a radosti.

Zocháči z Revúcej súťažili v medzinárodnej informatickej súťaži

iBobor je medzinárodná informatická súťaž, ktorá od roku 2004 prebieha postupne v čoraz väčšom množstve krajín (medzinárodná stránka súťaže je bebras.org). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie a algoritmické myslenie u všetkých žiakov. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Súťaž prebieha online, riešením úloh priamo na internete. Aj vďaka tomu sa jej mohli zúčastniť aj žiaci II. stupňa, ktorí sa v tomto období vzdelávajú dištančne.
Na Slovensku tohtoročného iBobra riešilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl. Z 58 súťažiacich žiakov ZŠ I. B. Zocha v Revúcej získalo status úspešného riešiteľa 17. Žiak V.A triedy Marek Brindzák získal plný počet bodov.

Ak si chcete vyskúšať súťažné úlohy online preriešiť (systém vás po odoslaní riešenia hneď ohodnotí), môžete tak urobiť na stránke http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

nedeľa, 22 november 2020 11:03

Výtvarná výchova u Zocháčov online

Napísal(a)
Výtvarná výchova u Zocháčov online

Corona opäť zavrela dvere na školách žiakom druhého stupňa. Pomaly si žiaci zvykli vzdelávať sa online z domu, písať online domáce úlohy a testy. Dôležitou súčasťou nášho života nie je len učenie, ale aj umenie. Napríklad umenie v podobe školského predmetu výtvarná výchova. Umenie a kreativita spolu súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. Robia náš život krajší. Možno, že sa niekto opýta: “Načo mi je umenie a kreativita?“ Na vysvetlenie použijem dva citáty. Ken Robinson povedal: „Kreativita je rovnako dôležitá ako schopnosť písať a čítať.“ Albert Einstein o kreativite hovoril ako „o inteligencii, ktorá sa zabáva.“ Žiaci šiesteho ročníka ZŠ I. B. Zocha v Revúcej sa zabávali. Dostali online kreatívnu úlohu, pretože sú veľmi kreatívni a vynaliezaví. Mali zhotoviť postavu z drôtu, papiera, látky alebo alobalu. Vznikla pestrá paleta postáv a postavičiek. Každá iná, originálna. Niektoré minimalistické – jednoduché, niektoré s premyslenými a prepracovanými detailami. Pri ich výrobe si žiaci precvičili svoju tvorivosť, trpezlivosť, ale aj zodpovednosť, pretože svoju úlohu, hoc je to "len taký predmet“ ako výtvarná výchova, bravúrne zvládli. Ďakujem im za ich krásne práce!

pondelok, 26 október 2020 16:04

Radosť z čítania vo veršoch básní

Napísal(a)
Radosť z čítania vo veršoch básní

Zocháči a učitelia našej Základnej školy I. B. Zocha v Revúcej sa aj tento rok zapojili do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy. 11. ročník tohto projektu niesol podtitul Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní, alebo v próze. Jeho cieľom bolo predovšetkým podporiť čítanie najznámejších básní i prózy, vytvorenie nových priateľstiev medzi žiakmi, ako aj poznávanie regionálnych zvykov, histórie, kultúry jednotlivých regiónov Slovenska.
Žiaci 3. až 8. ročníka našej školy sa na hodinách výtvarnej výchovy snažili využitím rôznych techník vymyslieť a vytvoriť záložku do knihy, ktorá by potešila alebo inšpirovala k čítaniu žiakov našej partnerskej školy. Na hodinách čítania a literatúry žiaci tvorili zaujímavé listy pre kamarátov o prečítaných knihách.

Mať v škole šikovných a zručných zamestnancov a rodičov je na nezaplatenie

Vďaka „Nadácii Tesco“ sa nášmu školskému tímu ZŠ I. B. Zocha podarilo vybudovať exteriérové sedenie, ktoré dodalo našej škole príjemný verejný priestor, ktorý bude slúžiť na realizáciu a prezentáciu rôznych kultúrnych, spoločenských podujatí školy, ale aj mesta Revúca. Naším cieľom boli lavičky, ktoré sa majú stať miestom odpočinku, nabratia nových síl a odreagovania od tempa moderného sveta, miestom pre stretnutie, rozprávanie, prezentovanie a uchovanie kultúrneho dedičstva. Podarilo sa nám vytvoriť exteriérové hľadisko, ktoré oživilo priestor pred exteriérovým pódiom. Týmto projektom chceme podporiť rozvoj komunitného života a aktivity občanov, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií, voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v meste spojené so zvykmi a miestnymi tradíciami. Touto cestou chceme ešte raz poďakovať „Nadácii Tesco“ za finančnú podporu, vďaka ktorej naši zamestnanci a rodinní príslušníci urobili skvelú prácu.

Strana 1 z 36