streda, 03 máj 2017 09:50

Projekt „ROZPRÁVAJME SA SPOLU“ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

Napísal(a) Mgr. Veronika Malčeková
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Na základe grantovej výzvy Nadácie Volkswagen Slovakia – Budúcnosť aj s autizmom, sme sa v rámci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Rožňave zapojili do tejto výzvy s projektom „Rozprávajme sa spolu“. Projekt sme zamerali na diagnostiku a následný rozvoj komunikačného potenciálu podľa individuálnych potrieb jednotlivcov s diagnózou pervazívna vývinová porucha (ďalej len PVP). Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie bol náš projekt schválený

z pomedzi tridsiatich ako jeden z deviatich projektov, ktorým boli pridelené požadované finančné prostriedky.

rv ssi logoV priebehu mesiaca september sme uskutočnili prieskum trhu, v rámci ktorého sme sa zamerali na nájdenie takých druhov pomôcok a vybavenia, ktorými by sme prostredníctvom našej práce dokázali čo najefektívnejšie diagnostikovať a následne edukatívne pôsobiť na rozvoj komunikačného potenciálu klientov s diagnózou PVP. Zamerali sme sa na diagnostický materiál, výučbové CD programy, didaktické pomôcky a v neposlednom rade i najnovšiu odbornú literatúru, ktorá nám odborníkom poskytla najnovšie vedecko-výskumné zistenia a poznatky pri práci s jednotlivcami s PVP, ako aj nábytkové vybavenie a elektroniku, ktorými sme chceli vytvoriť a zariadiť terapeutickú a edukačnú miestnosť.

V priebehu mesiaca október 2016 sme zrealizovali objednávku nami vybraných pomôcok, ktorými sme postupne v novembri a decembri toho istého roku zariadili dve terapeutické miestnosti (edukačnú a relaxačnú) pre naše účely. Od mesiaca január 2017 až po máj 2017 prebiehala praktická stránka projektu, v rámci ktorej boli uskutočnené ďalej uvádzané aktivity.

rv nadacia vw 1V mesiaci január sme v spolupráci s rodičmi diagnostikovali komunikačné schopnosti detí s PVP, v rámci prvého ročníka autistickej triedy, ktorá je súčasťou Špeciálnej základnej školy v Rožňave, pri ktorej sídli i centrum. Na základe výsledkov diagnostiky sa v spolupráci s logopedičkou centra cielene v mesiaci február 2017 vytvárali také aktivity na rozvoj komunikácie u jednotlivých detí, ktoré rešpektovali ich individuálne potreby, ale predovšetkým stimulovali tie časti ich komunikačných schopností, ktoré bolo možné cielene rozvíjať. Počas pravidelných individuálnych sedení s deťmi s PVP si logopedička všímala a priebežne kvalitatívne vyhodnocovala komunikačný potenciál detí. Porovnávala predovšetkým prvé a posledné sedenie, ako i priebežné progresívne zmeny, ktoré v jednotlivých prípadoch u detí nastali. Po ukončení priebežných aktivít, sme venovali pozornosť poskytnutiu cieleného poradenstva rodičom detí s PVP, v rámci ktorého im boli prezentované zmeny, ktoré u detí nastali, prípadne nenastali, ako i odporúčania ako s deťmi na rozvoji ich komunikácie pracovať v domácom prostrední.

Projekt „Rozprávajme sa spolu“ bol pre nás v priebehu jeho realizácie primárne pilotnou verziou projektu, v rámci ktorého bolo našou prioritou cielene pomôcť jednotlivcom s diagnózou PVP v rámci ich individuálnych vyjadrovacích schopností. Ako to už býva, pri realizácií každého projektu sa vyskytnú i tzv. sekundárne zisky t. j. čosi, čo projekt prinesie, resp. poskytne svojmu autorovi bez toho, aby sa o to autor sám usiloval. V prípade nášho projektu je tým najpodstatnejším sekundárnym ziskom fakt, že rodičia o takúto formu pravidelnej intervencie majú záujem i do budúcna, čo znamená, že sa formálnym ukončením projektu jeho ďalšie pôsobenie v našom centre nezastaví úplne, ba čo viac bude fungovať i v nasledujúcich školských rokoch.
Mgr. Veronika Malčeková

 

 

Čítať 1236 krát Naposledy zmenené štvrtok, 04 máj 2017 09:46

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.