štvrtok, 11 jún 2015 10:42

Úradná správa ObFZ Rožňava č.29 / 2014-2015

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

usobfzrv 29Zo zasadnutia ŠTK dňa 10.6.2015: 
ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy /24. kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015: Rudná - Vyšná Slaná 2:5, Rožň. Bystré - Bohúňovo 4:1, Drnava – Jablonov 3:1, Vlachovo – Hrhov 7:2, Krh. Dlhá Lúka – Dlhá Ves 3:1. 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. /20.kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015: Krh. Dlhá Lúka B - Rakovnica 4:2, Plešivec - Jovice 7:2, Nižná Slaná - Ml. Brzotín 6:0, Pača – Gem. Hôrka B 7:2, Kružná – Čoltovo 12:3. 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu /14 kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015: Gem. Hôrka - Rožňava 0:5, Plešivec - Krh. Dlhá Lúka 6:2, Dobšiná – Rožň. Bystré 1:1, Gem. Poloma – Jablonov n/T 6:1. 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov /14 kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015: Betliar - Plešivec 0:3 kont., Drnava - Slavošovce 4:1. 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek /skupina A/: Pača - Rudná 3:0, Pača - Krh. Podhradie 2:2, Krh. Podhradie - Rudná 3:0.

Organizácia turnaja prípraviek: 
Skupina A: 13.6.2015 o 13.00 hod. na ihrisku v Krh.Podhradí. 

ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Baník Rakovnica. Zo strany Krh. Dlhá Lúka nebol porušený SP ohľadom počtu štartov hráčov z „A“ mužstva za „B“ mužstvo.

ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky na nový súť. roč. 2015-2016 je potrebné zaslať najneskoršie do 22.6.2015. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF a vyplnené zaslať na ŠTK ObFZ.

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom /26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ /I.trieda - dospelí a st. žiaci - mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ - dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

Sekretariát ObFZ oznamuje FK v kategórii mládeže, že na základe rozhodnutia VV ObFZ a konferencie ObFZ si môžu od 11.5.2015 prevziať na sekretariáte ObFZ futbalové lopty pre mládežnícke družstvo.

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ /čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF /súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :
a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac
b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ
c/ prestupy - hosťovania /elektronická podateľňa/
d/ prihláška k registrácii hráča /elektronická podateľňa/
e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.
f/ podania na komisie

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

Zo zasadnutia DK dňa 10.6.2015:

Hráči vylúčení /I. - II. trieda/:
DK č. 92/ 2014-2015: Lórant Zajdó - ŠK Jablonov n/T /1247599/ - ČK = 1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro.

Zastavená činnosť:
DK č.93/2014-2015: Patrik Luspai - Krh. Dlhá Lúka /1210484/ - 5 ŽK = 1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro.

DK č. 94/2014-2015: Roman Bubenčík - Pača /1148709/ - 5 ŽK = 1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

DK č. 95/2014- 2015: Patrik Kubík - FK Plešivec /1241263/ - 5 ŽK = 1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro.

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II.tr. Niž. Slaná - Kečovo /18. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná - Ml. Brzotín /18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín - Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica - Ml. Brzotín /16. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov n/T za nenastúpenie na zápas dorastu /13. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk – www.obfzroznava.yw.sk
V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer - výchovné - odstupné - registračné obdobie - štart hráčov.

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na výberový zraz ObFZ. Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001. Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní hráčov je potrebné uviesť = meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.
Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.
Kontaktná osoba: Dušan Pollák /0903 602 946/ -
V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.

ObFZ Rožňava

 

Čítať 1784 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:55

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!