streda, 14 október 2020 13:53

Úcta k starším Doporučený

Napísal(a) M. Kotian
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví.
Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Veľký význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné činnosti. Práve odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb a tak potreba pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný.

Priemerný vek dožitia Slovákov za posledných 10 rokov sa zvýšil o 2,5 roka, keď sa muži dožívajú v priemere 73,8 roka a ženy takmer o sedem rokov viac, teda 80,3 roka.

Prečo práve október sa stal mesiacom úcty k starším?

Kofy Anan ako vrchný predstaviteľ OSN 1.10.1990 vyhlásil rok 1994 za rok úcty k starším a na tomto základe OSN rozhodla i o tomto dni a mesiaci. Mesiac úcty k starším nie je výmysel nás skôr narodených, ale je to poznaná nutnosť pre ostatných obyvateľov našej planéty. Vlády SR by mali vychádzať z Uznesenia OSN č. 47/5 zo 16.10.1992 – Vyhlásenie o starnutí, ktorým sa Valné zhromaždenie OSN zaoberalo.

OSN vyzvala všetky členské štáty, aby prijali primeranú stratégiu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme uspokojenia zvyšujúcej sa potreby starostlivosti a podpory starších ľudí. Rozhodnutím EUROGRADU č. 91/544 a 93/417, ktorý sa pripojil k tejto stratégii, sa 1. október a neskôr mesiac október vyhlásil za mesiac úcty k starším ľuďom.

Princípy, ktoré majú vlády zachovať:

1. nezávislosť starších osôb, 2. zúčastnenosť na dianí
3. starostlivosť, 4. sebaurčenie, 5. dôstojnosť.

JDS významne prispieva k napĺňaniu týchto princípov v každodennom živote a najmä ZO JDS prispievajú ku kvalite života nás dôchodcov, udržuje sociálne kontakty medzi ľuďmi a poskytuje možnosti, aby človek v treťom veku nebol bez aktivít a zatrpknutý sedel doma.
Smerom k dnešným opatreniam ku covidu-19, chcem len povedať, že je treba sa správať zodpovedne, aj keď môžete mať celý rad výhrad, verím, že to chápete. Ja dám výzvu k štátnym orgánom a politickým stranám v parlamente, aby bolo spresnené, čo sa môže a čo nie, lebo je tam veľa rozporov. Prajem všetkým, aby sme túto pandémiu zvládli a aby sme napokon úspešne prežili i túto skúšku v našom živote.

Čo povedať na záver?
Pozornosť spoločnosti o nás skôr narodených sa postupne zvyšuje. Chcem veriť, že sa to odrazí v našom živote, teda v živote tých skôr narodených, hlavne po materiálnej stránke.
Preto sa pripájam aj ja ako predseda OO JDS k blahoželaniu Vám všetkým a prajem nám spoločne, milí seniori, pri príležitosti mesiaca úcty k starším veľa, veľa zdravia, šťastia, eúr, lásky najmä vo svojich rodinách a vďačnosť celej rodiny a spoločnosti za vašu lásku a starostlivosť v produktívnom veku.

Predseda KO JDS Žilina
Dr. Michal Kotian

 

Čítať 1060 krát Naposledy zmenené streda, 14 október 2020 17:11

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!