piatok, 02 december 2016 22:11

Stretnutie troch generácií pri pesničkách v Revúcej zaznamenalo dvanásty ročník

Napísal(a) Z. Homoliaková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Hostia sú ako boží poslovia, čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu. Nuž, keď Ťa menom Pána oslovia, treba ich poctiť pýchou letorastu. Takto to robievali otcovia, počastoval brat brata, gazda gazdu, bo tak sa zväzky rodov obnovia – nuž usmej sa a povedz: Vítam Vás tu!
Týmito slovami na pôde mesta privítal účastníkov Stretnutia troch generácií pri pesničkách

23.11.2016 v Revúcej v priestoroch Domu kultúry pri MsKS v Revúcej člen Predsedníctva OO JDS v Revúcej pán Igor Hock. Privítal poslancov BBSK - pani Evu Cireňovú, primátorku mesta, pána Júliusa Laššana a pána Petra Balogha, prednostu Okresného úradu v Revúcej. Zároveň privítal všetkých primátorov a starostov, zástupcov sponzorských spoločností, spoločenských organizácií a všetkých prítomných.
Toto krásne spoločenské podujatie organizuje OO JDS v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca a MsKS v Revúcej, ktorého garantom je RZMO – Stredného Gemera s finančnou podporou BBSK.
Tohtoročné „Stretnutie troch generácií pri pesničkách“ je už 12. ročníkom, ktorého sa zúčastnili seniorské súbory z okresu Revúca a Brezno, detské súbory a súbory dospelých. K prítomným seniorom sa prihovorili poslanci BBSK pani Eva Creňová a pán Július Laššan, pán Peter Balogh a predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková. Poslanci BBSK vyzdvihli význam podujatia na zachovanie kultúrnych tradícií a obdiv seniorom k ich zanietenosti a chuti venovať sa takejto prospešnej záujmovej činnosti. Vyslovili prísľub, že aj naďalej budú podporovať seniorské projekty podané na BBSK. Popriali pekný kultúrny zážitok a radostné prežitie Vianoc plné pokoja a rodinnej pohody. Prednosta OÚ vyslovil potešenie, že tohto podujatia sa zúčastňujú aj jeho krajania z okresu Brezno a poprial všetkým príjemné prežitie popoludnia pri našich slovenských pesničkách. Predsedníčka OO JDS Z. Homoliaková zdôraznila, že stretnutie troch generácií je stretnutím priateľov. Cieľom seniorov je byť vzorom v tolerancii, v úcte ku každému človeku, vedieť si vážiť priateľstvo a odovzdávať kultúrne tradície mladším. Vyslovila potešenie, že v okrese Revúca sa to darí. Dôkazom sú detské súbory zamerané na folklór i FS dospelých. V závere sa poďakovala funkcionárom RZMO - SG: predsedníčke pani Eve Cireňovej a podpredsedovi pánovi Milanovi Kolesárovi, ktorí boli garantami seniorských projektov podaných na BBSK a poslancom BBSK za ich schválenie.
Podujatie pokračovalo spomienkou na pána Jána Bendu, bývalého riaditeľa MsKS v Revúcej, člena predsedníctva OO JDS a člena výboru ZO JDS, ktorý nás navždy opustil 21.11.2015. Pri všetkých kultúrnych podujatiach sa aktívne podieľal na ich organizovaní. Spieval, hral a zabával seniorov na kultúrnych podujatiach s dychovkou Gemerčanka a s hudbou Rytmus 60. Pripomenuli sme si jeho účinkovanie videonahrávkami z jeho vystúpení a vystúpením spevokolu QUIRIN pri ZUŠ v Revúcej, ktorého bol členom.
Členka predsedníctva OR JDS pani Margita Mladšia uviedla ďalší kultúrny program slovami obdivu k našim ľudovým pesničkám, ktoré sú nenahraditeľným slovenským pokladom.
V kultúrnom programe vystúpili súbory: Deti z MŠ na Sládkovičovej ul. v Revúcej, DFS LYKOVČEK pri MsKS v Revúcej s gemerskými pesničkami i tancami. Seniorské spevácke súbory ZO JDS: Úsvit z Revúcej, LECHEM - cirkevný súbor ev. a. v. z Chyžného, Luna z Revúčky, Super babičky z Tornale, Chabenec z Jasenia, Seniorky z Jelšavy, Ľahota z Muránskej Lehoty, Nezábudka – Mix z Lubeníka, Nádeje zo Závadky nad Hronom, trojgeneračný FS Revúška z Revúčky, Poľan z Muránskej Dlhej Lúky, Levenda z Muráňa. Svojím vystúpením potešili a obveselili prítomných ľubozvučnými slovenskými ľudovými i tanečnými pesničkami, ktoré seniori spievali spolu so súbormi.
Vedúcim súborov boli odovzdané Ďakovné listy a kytičky. Podpredseda OO JDS z Brezna Mgr. Ján Dianiš odovzdal primátorke mesta Eve Cireňovej a predsedníčke Zuzane Homoliakovej za spoluprácu s OO JDS v Brezne kytice kvetov. Poprial prítomným pekné Vianoce a pevné zdravie do ďalších rokov. Vyvrcholením programu bola spoločne zaspievaná pieseň Zahučali hory...
Poďakovaním účinkujúcim súborom za krásne a príjemné prežitie popoludnia sa oficiálna časť podujatia ukončila.
Stretnutie seniorov pokračovalo v kaviarni ALFA, kde pekným prípitkom pozval a poprial dobrú chuť a pekné posedenie s priateľmi člen predsedníctva OR JDS pán Igor Hock.
Podujatia sa zúčastnilo 219 účinkujúcich, 27 pozvaných hostí a ďalších občanov mesta a okolia.
Z. Homoliaková
Fotografie Gejza Fabian

{oziogallery 658}

 

Čítať 1184 krát Naposledy zmenené pondelok, 05 december 2016 15:00

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.