streda, 16 január 2019 11:18

Dobšinské banícke združenie Dobšiná „Bruderschaft“ si pripomenulo 335. výročie založenia Doporučený

Napísal(a) Ondrej Rozložník, Mikuláš Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Koncom minulého roku 2018 si Dobšinské banícke združenie slávnostne pripomenulo 335. výročie založenia spolku, čo je ojedinelá udalosť nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Svoje historické i súčasné aktivity vykonáva vo veľmi dobrej a podpornej spolupráci so samosprávou mesta, ako i so spoločnosťou Mestské lesy Dobšiná. Nemalou mierou sa svojou činnosťou podieľa na dodržiavaní v minulosti prijatých pravidiel a tradícií, najmä Turíčnych sviatkov, dôstojných pohrebov baníkov a iných baníckych tradícií. Má svoj „Banícky dom“ na Zimnej ulici, s bohatou zbierkou dokumentácie histórie baníctva Dobšinej. Do bezplatného prenájmu ho poskytla evanjelická farnosť Dobšinej. Baníci dom udržujú a v prípade potreby aj opravujú. Členom bratstva môže byť každý obyvateľ Dobšinej, aj keď nie je baník a členom sa môže stať i žena.

dobs banicky domPríjmanie do baníckeho stavu sa vykonáva pokľaknutím a prehnutím prijímaného cez tradičnú „Brüderladu“. Prijímaný dostane, k tomu účelu vyhotovenou drevenou a baníckymi kladivami ozdobenou „lopatkou“, tri údery na zadok. Zástupca združenia – prijímateľ, prevažne Brudervater vyslovuje pritom tradičnú formulu: "V mene Otca i Syna (dva údery) i Ducha svätého, amen!" (tretí úder), nemecky: "Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist!". Povinnosťou príjmaného je poďakovať sa a prispieť do Bratskej pokladnice. Keď tak neurobí, ceremoniál sa i s údermi väčšej sily a ešte inými sankciami zopakuje.

Úvodná a záverečná strana žiadosti o založenie baníckeho spolku z roku 1683

Vtedajšie okolnosti vzniku bratského spolku, ako aj dôvody a jeho opodstatnenie, najlepšie vyplýva z úvodu časti zakladajúceho dokumentu, ktorého preklad v ďalšom uvádzame. Je potrebné poznamenať, že v nasledujúcom slovenskom texte sú úmyselne používané niektoré archaické výrazy, ako aj slovosled, a to v snahe dodržať aspoň z časti jeho historický charakter.
dobs žiadosti  

My, sudcovia, banskí majstri a rada váženého banského mesta Topschau (Dobšiná), ležiaceho v hornom Uhorsku, v Gemerskej župe, oznamujeme a dávame na vedomie každému koho sa to týka, že pred náš cnostný Mestský súd úctivo predstúpilo niekoľko starších baníkov a hámorníkov, a to menovite H. Andreas Stempel, Michael Klein, Jacobus Klausmann a Blasius Hanko a takto predniesli dôvod svojho príchodu: “Boh ako Pán nášho slávneho baníckeho mesta dal vznik nielen požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povyrazia, oddajú sa lenivosti a nedbanlivosti tak, že ich samopašnosť nemôžu trpieť ani páni obchodníci, a tým menej ostatní robotníci. Niet teda iného lepšieho spôsobu na udržanie úzkostlivej a dobrej výchovy tejto mladej bezočivej mládeže, spolu s niekoľkými staršími, ako svedomité dodržiavanie nariadení. Preto vyššie menované osoby, v mene ostatných, banských a železiarenských robotníkov s hlbokou pokorou a slušnosťou, ako sa to patrí, poprosili, aby dobs truhlica 1884im múdry Mestský súd čestné bratské združenie pod názvom “Bratstvo“ (Brüderschaft) založiť doprial, poriadok a usmernenie písomne predpísať umožnil, podľa ktorého by každý, od najstaršieho po najmladšieho, si zariadil svoj život. Ak našu žiadosť nadchádzajúce zasadnutie mestskej rady uzná za dobrú a spravodlivú, sme si vedomí, že ústami kráľovského proroka Dávida nám Duch Boží, nielen jeden ľúbezný, ale aj charakterný, ucelený Bratský spolok (Brüderschaft) schváli a to slovami: “Pozri sa aké je pekné a milé, keď bratia svorne spolunažívajú a keď sa dobrým poriadkom riadia krajiny, mestá a ľudia. Keď im tieto chýbajú, vyjdú navnivoč a je lepšie potom sa oprieť o písmo sväté ako o ľudské. Preto my, nositelia úradných povinností hore menovaných baníkov a hámorníkov, máme povinnosť nebrániť tomuto úmyslu, ale tento ešte dôslednejšie podporiť. Udeľujeme teda spomenutým baníckym a hámorníckým ľuďom, podľa plného práva, moci a slobody nášho úradu, nielen zriadenie cnostného spolku “Bratstvo”, ale si aj cechmajstra ročne zvoliť, ako aj banícky znak, “želiezko a kladivo“ (Schläger und Eisen), vo svojom Bratstve, ako znak slobody používať, tak ako to bolo nášmu váženému banskému mestu Dobšiná (Topschau), v roku 1326, z dobrotivej kráľovskej milosti, od vtedajšieho kráľa Karola (Carola) dané a až do dnes využívané, čo je viac, ako štyri a polstoročia. Popri tom sme im, so súhlasom a uznaním pánov majiteľov baní a hámrov, predpísali niektoré nariadenia, aby sa všetci, ktorí sa do váženého Bratstva prihlásili, sa v ňom ako v zrkadle vidieť mohli a čo by im špatné a protivné bolo, čo Bohu a človeku protivné je, všetko zo seba zotreli a všetky cnosti si osvojili. Chceme, aby všetky nariadenia, vo všetkých bodoch, podľa rozumu a písma, ako sú predpísané, nezmenené a nefalšované, dodržali. Nech ich každý brat Bratstva správne praktizuje. Všetkých, ktorí opovrhujú týmto poriadkom, alebo sa mu vysmievajú, mestská rada potrestá. Priestupky proti jednotlivým ustanoveniam bude posudzovať a trestať Bratstvo. Prijatý poriadok sa má v nasledovnej forme chápať. Celý poriadok „Bratstva“ má okrem úvodu a záverečnej časti 31 ustanovení, v ktorých sú zakotvené jednotlivé nariadenia. Poriadok podpísali: Daniel Stempel - Judex, Andreas Lux - dobs hlavica vlajkyPergmeister a Johannes Antoni - Alster.

Ako príklad dodržiavania prijatého poriadku z roku 1683 uvádzame oslavu baníctva v Dobšinej počas Turíčnych sviatkov. Turíčne sviatky boli a i sú najväčšou udalosťou roka v baníckom meste Dobšiná, ale sú už i stovky rokov spájané s oslavou ťažkej baníckej práce. Banícka oslava sviatkov súvisí so založením Baníckeho združenia - Bruderschaft, ktoré bolo založené prijatím ustanovenia mestskej rady Dobšinej, ktorá 21. septembra 1683 schválila „Poriadok pre prevádzku baní a hámrov“. V tomto poriadku sa v ustanovení číslo dva nabádalo i k prejavom pobožnosti, k účasti na bohoslužbách, k prijímaniu oltárnej sviatosti. V nich sa uvádza, že každý baník, hutník a uhliar je povinný na veľké sviatky, a teda i na Turíce poskytnúť podľa svojich možností primeranú sumu na oferu. Tu treba hľadať myšlienku spojenia týchto kresťanských sviatkov v Dobšinej i s oslavou baníckeho stavu a baníckej práce. Tento kresťanský sviatok je i sviatkom všetkých, ktorí pracovali a pracujú v banskej činnosti. Účasťou na bohoslužbách v kresťanskom duchu a  na následnej oslave sa vzdáva úcta baníkom a ich nebezpečnej a ťažkej práci. Po roku 1945, v čase, keď tu ešte banská činnosť pretrvávala, sa oslavy konali 9. septembra, známeho ako „Deň baníkov“.

dobs turice 1936 Turíce v roku 1936

dobs turice 20 st

Turíce v 20. storočí

dobs Na Námestí baníkov Turíce 2010
Na Námestí baníkov - Turíce 2010

dobs v kostole2010

Bohoslužba v katolíckom kostole, Turíce 2010 * Bohoslužba v ev. a. v. kostole, Turíce 2009

dobs turice 2010

Turíce 2010

dobs turice 2017

Turíce 2017

dobs zdruzenie kniha

História baníckeho spolku bola v roku 2013 spracovaná v knižnom vydaní. Záujemci si ju môžu zakúpiť resp. objednať na adrese: Turistické informačné centrum Dobšiná

Autori: Ondrej Rozložník, Mikuláš Rozložník

 

Čítať 2792 krát Naposledy zmenené streda, 16 január 2019 20:27

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!