nedeľa, 12 február 2023 14:49

Prehľad dostupných uverejnených písomných dokladov o banskom meste Dobšiná Doporučený

Napísal(a) M a O Rozložníkovci
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mesto Dobšiná a jeho okolie sa stalo svetoznámym predovšetkým svojou prírodnou danosťou, a to jednak neďalekou ojedinelou ľadovou jaskyňou, ale aj výskytom rozličných nerastov či  nerastných surovín. Vhodné využívanie prírodných daností umožnilo rozvoj baníctva a s ním súvisiacich činností. Predmetné územie sa zásluhou toho stalo nielen záujmom širokej verejnosti, ale aj odborníkov rôznych odvetví, ako predmetom ich výskumov, výsledkom ktorých bolo množstvo uverejnených prác. V priebehu času tak vzniklo množstvo písomných dokladov o území.
Účelom tohto príspevku je poskytnúť prehľad o dostupných uverejnených písomných dokladoch. Pod pojmom publikácia, ktorý sme uviedli v nadpise nášho textu, rozumieme práce, uverejnené tlačou, prípadne v ostatnej dobe aj  elektronicky, ako sú knihy, monografie, brožúry, vedecké state a iné. Iba pre informovanosť, v tejto súvislosti uvádzame, že o publikáciách bola 1. 8. 2022 schválená nová legislatíva – zákon č. 265/2022. 
 
Predkladaný príspevok zhrňuje doteraz nám prístupné publikácie, uverejnené ako zobrazenia titulných strán práce so stručnými údajmi (autor, vydavateľ, rok vydania), pričom sme si vedomí, že ich vymenovanie nebude dokonale úplné. Možno ale aj tak konštatovať, že počet publikácií o Dobšinej a okolí, je prinajmenšom udivujúci. 
 
Je však potrebné uviesť, že okrem uvedených prác, existuje aj množstvo vedeckých pojednaní, predovšetkým o geológii územia a nerastnom bohatstve, ktorých zoznam uvádzame v závere tohto príspevku.
 
Nemožno si však aj tak robiť nárok na jeho úplnosť, pretože okrem prác, ktoré majú v názve uvedené Dobšiná, existuje aj množstvo takých, kde sa o nej pojednáva bez toho aby sa to z titulu dalo zistiť. 
 
Na napísanie nasledujúceho článku nás priviedla skutočnosť, že o máloktorom banskom meste na Slovensku, ale možno i v zahraničí, bolo napísaných také množstvo kníh a informačných článkov, ako o bývalom banskom meste Dobšiná a jeho okolí.
 
Banské mesto Dobšiná, situované v atraktívnom turistickom regióne, možno ho svojou históriou, významnou ťažbou  rôznych nerastných surovín a ich úpravou, zaradiť medzi popredné európske banské mestá.  Často sa stretávame  aj s  označením Dobšinej  ako „Malá Banská Štiavnica“. Tu tiež bol v roku 1683  založený  banícky spolok Bratstvo (Brüderschaft), asi prvý v Európe. Uvedené dokumentujú  i vydané knihy, ktoré túto skutočnosť opisujú.  
 
Písomné dokumenty a tlačou vydané publikácie sú však iba jednou stránkou poznávania skutočnosti. Jeho druhou stránkou je poznávanie prostredníctvom osobnej návštevy záujemcov o túto históriu. Otázkou je, či to vieme v Dobšinej prezentovať tak, ako je to v mnohých mestách na Slovensku, či aj v regióne Gemer a Spiš? Žiaľ, nateraz, v meste tomu tak nie je. I keď je pochopiteľné, že každá zvolená samospráva má zložité podmienky s riadením mesta, bolo by žiadúce vyvinúť väčšiu aktivitu. „Slovná“ snaha síce existuje, ale chýbajú projekty a ich realizácia, ktoré by podporili  historickú výnimočnosť tohto mesta.
 

Množstvo informácií o Dobšinej uvádzajú aj webové stránky autora Rudolfa Pellionisa „Dobšiná od Dobšinčana“  (https“//dobsincan.estranky.sk) a Ondreja Doboša „Maj Gemer“ (https://majgemer.sk) v časti „Baníctvo“.

Mnohé údaje o Dobšinej, ako i iné rôznorodé informácie o geológii, úprave, geologickom prieskume a pod., sú uložené v Geofonde organizácie „Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava“.

Historické doklady o Dobšinej uchovávajú aj archívy. Ide predovšetkým o „Slovenský banský archív – Verejná správa“ v Banskej Štiavnici a  MV SR  – štátny archív, pobočka Rožňava, a s prihliadnutím na historický vývoj aj maďarské archívy a stránky ako sú: Magyar Nemzeti Levéltár, Bp. (https://mnl.gov.hu), a ďalšie stránky  https://ombke.hu/index.php/bk-archívum, https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1635, https://www.rfmlib.hu/hu/page/rudabanyai-muzeum-digitalizalt-anyagaiwww.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar   

 

Zostavil: RNDr. Ondrej Rozložník a Ing. Mikuláš Rozložník, Rožňava-Košice, 2023 

 

 

Čítať 534 krát Naposledy zmenené pondelok, 13 február 2023 14:26

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!