streda, 18 január 2023 10:40

Súpis nálezísk nerastných surovín Gemera-Malohontu v ťažbe a otvárke ku koncu 19. storočia Doporučený

Napísal(a) M. Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Surovinová základňa Gemera-Malohontu sa vyznačuje veľkým počtom výskytov najrozmanitejších ložísk prevažne kovov, ktoré určovali hospodársky význam baníctva v rôznych historických  obdobiach. Táto oblasť bola po dlhé obdobie na poprednom mieste ako surovinová základňa celej krajiny.
O histórii baníctva kompletné a spoľahlivé údaje jestvujú od 19. storočia. Menej sa však vie o dobývaní v predchádzajúcich storočiach, ba existujú aj také opustené banské revíry, o existencii 
ktorých sa zachovali iba informácie tradované medzi obyvateľstvom, alebo miestne názvy pripomínajúce súvis s baníctvom, či stopy po kutaní a po banských a hutníckych odvaloch.

V historických dokladoch a mapách sa územie Gemera-Malohontu uvádza ako jedno z najväčších nálezísk nerastných surovín vtedajšieho štátu. Údaje a grafické znázornenia z tohto územia nachádzame vo všetkých známych historických podkladoch, ktorých obsahom boli nerastné suroviny a s tým aj súvisiaca banská činnosť.

V snahe doplniť existujúce historické podklady o nerastných surovinách, sa autori J. Böck a A. Gesell rozhodli, na základe najdôveryhodnejších údajov vtedajších banských kapitanátov, zostaviť a v roku 1898 uverejniť prehľadnú mapu nálezísk drahých kovov, rudných surovín, uhlia, kamennej soli a iných využiteľných nerastov, ktoré z hľadiska banskej činnosti sú dobývané a otvorené na území vtedajšieho Uhorska.

Táto kartografická práca, vydanie ktorej podporovalo ministerstvo hospodárstva, predstavuje kolorovanú mapu v mierke 1:900 000 s použitím najnovších hydrologických podkladov. Zobrazené územie je členené na oblasti pôsobenia jednotlivých banských kapitanátov, pričom rozsah ich pôsobnosti je uvedený v texte na mape a graficky zobrazený. Územie Gemera-Malohontu spadá do oblasti pôsobnosti vtedajšieho banského kapitanátu v Spišskej Novej Vsi (hranice jeho pôsobnosti sú v mape vyznačené žltou farbou).

V textovej časti tejto práce sa podľa druhu nerastnej suroviny uvádzajú základné údaje o jednotlivých banských prevádzkach, rozdelené podľa oblasti pôsobnosti jednotlivých kapitanátov,

alebo im podriadeným komisariátov (určitá časť nálezísk záujmovej oblasti patrila rožňavskému komisariátu), ako aj s udaním názvu príslušnej župy, kde sa nachádzali. Tento údaj, ktorý má význam iba z celkového hľadiska, v preklade neuvádzame, pretože všetky udávané náleziska sa nachádzajú iba v gemersko-malohontskej župe. Štruktúru textu (poradie a názvy surovín) v preklade zachovávame a pôvodné názvy nálezísk uvádzame v zátvorke.

(Pokračovanie v prílohe nižšie)

 

NÁLEZISKÁ NERASTNÝCH SUROVÍN GEMERA

 

Čítať 622 krát Naposledy zmenené streda, 25 január 2023 17:20

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!