streda, 20 január 2021 15:19

Československé štátne reálne gymnázium vo Veľkej Revúcej v rožňavskom Archíve Doporučený

Napísal(a) Archív Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Československé štátne reálne gymnázium vo Veľkej Revúcej bolo založené rozhodnutím ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 19. septembra 1919 namiesto bývalej maďarskej štátnej meštianskej a vyššej obchodnej školy. Založenie gymnázia bolo zadosťučinením za zrušené slovenské evanjelické gymnázium, ktoré bolo v roku 1874 zrušené aj napriek tomu, že bolo v rokoch 1862 – 1874 jediným úplným slovenským gymnáziom na Slovensku.
Prvý zápis žiakov do reálneho gymnázia vykonal dňa 14. februára 1920 dočasný správca Ján Kardoš. Do I. triedy sa zapísalo 27 žiakov. Otvorenie školy sa oslávilo cirkevnými bohoslužbami. Vyučovanie začalo 16. februára 1920 a skončilo 30. júna 1920.
Vyučovalo sa v slovenskom jazyku 30 hodín týždenne, podľa osnov platných pre všetky reálne gymnáziá. V nasledujúcich rokoch sa gymnázium rozširovalo postupne o jednu triedu, takže v šk. roku 1922/23 malo I. až IV. triedu.

archiv roznava 6aPrerušenie vývoja nastalo v šk. roku 1923/24 a 1926/27, kedy nebola otvorená piata trieda z dôvodu nedostatočného počtu žiakov v piatej triede, ktoré bolo podmienené počtom 25 žiakov. Ak by sa každý rok otvorila postupne vždy vyššia trieda, tak by sa vybudovanie gymnázia ukončilo v šk. roku 1927/28 na úplné osemtriedne reálne gymnázium. Ministerstvo školstva a národnej osvety dňa 25. februára 1927 nariadilo, aby sa gymnázium v rokoch 1927 až 1929 postupne zrušilo a nižšie triedy sa premenili na štátnu meštiansku školu. V dôsledku toho malo gymnázium v šk. roku 1927/28 triedy II. až IV., VII. a VIII. a v šk. roku 1928/29 triedy III., IV. a VIII. Prvé písomné maturity sa konali v dňoch 14. – 16. mája 1928 a ústne 8. a 9. júna 1928. Maturovalo 11 žiakov a 1 žiačka. Gymnázium počas svojho trvania malo troch riaditeľov: v šk. roku 1919/20 dočasného správcu Jána Kardoša; od 14. októbra 1920 dočasného správcu Júliusa Botta a od 1. novembra 1922 bol riaditeľom Karol Littloch. Profesorský zbor sa menil v každom školskom roku.

Československé štátne reálne gymnázium vo Veľkej Revúcej zaniklo koncom šk. roka 1928/29. Dôvodov na zrušenie gymnázia bolo niekoľko: malý počet žiakov na gymnáziu, veľký počet stredných škôl na Slovensku, v neďalekom susedstve boli 2 reálne gymnázia (Rožňava, Rimavská Sobota), potreba novej vyhovujúcej budovy, nového vnútorného zariadenia a potreba rozšírenia zbierok učebných pomôcok. Riaditeľstvo zrušeného gymnázia úradovalo ešte do 31. júla 1929. Úradné práce týkajúce sa zrušeného gymnázia od 1. augusta 1929 vykonávalo riaditeľstvo Československého štátneho reálneho gymnázia v Rožňave, ktorému boli odovzdané klasifikačné katalógy, úradné knihy a archív. Majetok prešiel do vlastníctva štátnej meštianskej školy v Revúcej.

Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, (Ročné správy Československého
štátneho reálneho gymnázia vo Veľkej Revúcej; archívny fond: Magistrát mesta Revúca).

 

Čítať 896 krát Naposledy zmenené streda, 20 január 2021 23:43

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!