piatok, 03 máj 2024 16:51

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku medzi ocenenými obnovenými kultúrnymi pamiatkami súťaže FENIX Doporučený

Napísal(a) MG od
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Prestížne ocenenia 17. ročníka súťaže Fenix – Kultúrna pamiatka roka boli odovzdané počas slávnostného galavečera odvysielaného 2. mája 2024 na televíznom kanále Jednotka RTVS. Počas vysielania sme sa dozvedeli, že: „Medzi prihlásenými historickými skvostami sa tento rok nachádzajú kaštiele, zámky, sakrálne stavby, ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska.“ Sledovatelia tohto programu, ktorý bol väčšinou odvysielaný z Ľupčianskeho hradu, sa v zaujímavo koncipovanej réžii a za pomoci komentátora Michaela Szatmáryho a herečky Božidary Turzonovovej oboznámili s menami všetkých víťazov.

Vysokého ocenenia sa dostalo aj obnovenej pamiatke z regiónu Gemera v podobe Kúrie Andrássyovcov v Gombaseku – časť obce Slavec pri Rožňave. Toto ocenenie Fénix – Nadácie SPP generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže, bolo udelené za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku. Táto národná kultúrna pamiatka získala 20 422 hlasov z celkového počtu 90 353 hlasov.

Predstavme si všetky ocenenia, ktoré boli počas galavečera odovzdané:

 

Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky VÁRDOMB – STARÝ VODOJEM V BERNOLÁKOVE.

Cena bola udelená obci Bernolákovo za kultivovanú obnovu, ako aj kreatívne sprístupnenie a prezentáciu zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky.

 

Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky KAŠTIEĽ VO VODERADOCH

Cena bola udelená spoločnosti Bohdal, s. r. o. za systematický vysoko odborný a esteticky zvládnutý prístup k obnove a reštaurovaniu, s rešpektom k zachovaným pamiatkovým hodnotám rozsiahleho komplexu národnej kultúrnej pamiatky.

 

Fénix – Kultúrna pamiatka roka za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky ORGAN V KOSTOLE SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA VO VAĎOVCIACH

Cena bola udelená Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Hrachovište, za precízne reštaurovanie nástrojovej aj architektonickej časti pamiatky a ukážkovú profesijnú kooperáciu, ktorej výsledkom je prinavrátenie jedinečnej historickej podoby, ako aj zvuku nástroja.

 

Laureáti 17. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka a sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Illo, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur. 


Fénix – Cena Nadácie SPP – ocenenie generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže, udelená za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku získala Kúria Andrássyovcov v Gombaseku.

Táto národná kultúrna pamiatka získala 20 422 hlasov z celkového počtu 90 353 hlasov.

Šéf OZ Sine Metu, ktorý prevzal z rúk správne nádácie pani Ing. Eva Guliková povedal: "V prvom rade chcem poďakovať Nadácii SPP za to, že už roky pomáhajú zviditeľniť pozoruhodné príklady pamiatkovej obnovy na Slovensku. Veľká vďaka patrí našim dobrovníkom, aktivistom, ktorí v ostatných rokoch odviedli 46 tisíc dobrovľných osobohodín na tejto lokalite. Samozrejme ďakujeme v mene občianskeho združenia Sine Metu každému občanovi Gemera, Malohontu a južného Slovenska, že sa vedeli spojiť v prospech tejto pamiatky."

Okrem spomínaných ocenení boli udelené aj:

 

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky získala obec Lednické Rovne za príkladný prístup vlastníka k obnove parku kaštieľa v Lednických Rovniach a inšpiratívnu prezentáciu pamiatky ako živého organizmu so zachovanými autentickými historickými prvkami.

 Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix

Toto ocenenie získalo Slovenské banské múzeum za ambiciózny zámer obnovy budovy Berggerichtu – budovy mineralogickej expozície Slovenského banského múzea.
Cieľom udelenia tohto titulu je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na prebiehajúci proces obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie pamiatky.

Vyhlasovateľom súťaže je už od roku 2004 Ministerstvo kultúry SR spoločne s generálnym partnerom súťaže Nadáciou SPP. Polročný súboj 33 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v rokoch 2022 a 2023, hodnotila odborná porota zastúpená odborníkmi z praxe. Na základe posúdenia všetkých podkladov, získaných prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formuláru, porota nominovala do finále dvanásť pamiatok na udelenie titulu Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Konečné rozhodnutie prijala následne po fyzickej obhliadke nominovaných objektov.

 

Pripravil MG od

 

 

 

Čítať 231 krát Naposledy zmenené piatok, 03 máj 2024 18:24

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!