Oslavy

Oslavy (10)

Nafukovačky, šmykľavky a skákacie hrady sú neodolateľným pokušením aj pre revúcke ratolesti

Máme za sebou krásne podujatie pri príležitosti MDD. V širokom okolí by ste darmo hľadali takú koncentráciu detí na jeden meter štvorcový, ako tomu bolo 2. júna 2019 na ihrisku ZŠ Hviezdoslavovej v Revúcej.
Niet sa čomu čudovať, keďže nafukovačky, šmykľavky a skákacie hrady sú neodolateľným pokušením pre naše ratolesti. Nehovoriac o dlhých radoch na kolotoče, zmrzlinu a cukrovú vatu. Populárne boli medzi deťmi aj koníky, lesná pedagogika a najmä medzi chlapcami sa obľube tešili aj hasiči a policajti so svojimi sirénami a ukážkou rôznych áut.

Na Deň matiek v Nižnej Slanej najmilšie vystúpenie mali deti z materskej školy

Dňa 12. mája 2019 sa v našej obci uskutočnil slávnostný Deň matiek, na ktorého zodpovednom zrealizovaní sa podieľala Obec Nižná Slaná, Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná a Základná škola s materskou školou Nižná Slaná. Slávnosť otvoril pán starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga, ktorý svojím príhovorom chytil za srdce nejednu mamku, babku, krstnú mamu. Po príhovore bola každá mama obdarená starostom obce kvetom a malým darčekom, ktorý pripravili pre tento slávnostný deň žiaci Základnej školy s materskou školou Nižná Slaná. O úvodný spevácky hlas sa postarali Ing. Martin Gallík a jeho spevácky kolega Ján Kalina.

Za zvukov pochodu padlých legionárov pri pamätníku osloboditeľov v Revúcej položili vence dňa 9. mája 2019 primátor mesta pán Ing. Buchta s predsedom ZO SZPB gen. Viesta pánom JUDr. Kochanom a riaditeľom OR PZ v Revúcej pánom plk. Mgr. Prtkom ako aj zástupcovia štátnej správy  pán Ing. Balogh prednosta okresného úradu, pán Ing. Demjan riaditeľ OUP a riaditeľ OR HaZZ pán pplk. Mgr. Mikuda a predseda ZO SZPB Jelšava pán Szabó. Prítomní tiež položili venček k buste revúckeho rodáka generála Viesta..

Aká to bola jar! Dejiny nezabudnú
jej príchod s výbuchmi v ovocných záhradách.
Do vône fialiek miešal sa pušný prach.
A tí, čo zaliezli do hrobov celkom ku dnu,
v tretí deň zdvihli sa, počujúc ruskú reč,
a vyšli na svetlo. Cez stromy rozkvitnuté
zazreli neznámych vojakov na zákrute,
tamhore ulicou, jak zimu ženú preč.

Veršami básnika Jána Kostru sa začala 9. mája 2019 o 11. hodine pri pamätníku na Námestí slobody v Revúcej spomienková slávnosť venovaná 74. výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom. Organizátorom každoročného podujatia je Mesto Revúca v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov – Základnou organizáciou generála Viesta – a Mestským kultúrnym strediskom.

Bottovo oslávilo 92 rokov založenia obce vďaka stému výročiu vzniku Československa

Vďaka miestnemu spolku Matice slovenskej, Slovenskému Červenému krížu, Obecnému zastupiteľstvu si dňa 26.10.2018 v Kultúrnom dome obce Bottovo na slávnostnom zhromaždení pripomenuli 100. výročie založenia Československa a 92. výročie založenia obce Bottovo. Slávnostné zhromaždenie otvorila predsedkyňa MOMS pani Ludmila Šimková, ktorá privítala hostí z OV MS v Rimavskej Sobote pána MUDr. Petra Draginského a pani Ingrid Šulkovú, riaditeľku Gemersko-Malohontského strediska Mgr. Darinu Kišákovú, pani starostku obce Ing. Andreu Balakovú. Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva v Bottove aj členov DS Daxner z Tisovca, predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov arm. gen. Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku JUDr. Jozefa Pupalu a všetkých zúčastnených občanov.

Sté výročie ukončenia 1. svetovej vojny si pripomenuli a odhalili pamätnú tabuľu v Nižnej Slanej

V chráme Božom v Nižnej Slanej sa v 23. nedeľu po svätej Trojici konali slávnostné služby Božie, na ktorých si účastníci pripomenuli 100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti bola po ukončení služieb Božích odhalená na priečelí chrámu pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z Nižnej Slanej. Po tom, čo bola do chrámu Božieho prinesená vojakmi z vojenskej posádky v Rožňave štátna vlajka Slovenskej republiky, všetkých prítomných a hostí privítal brat zborový dozorca kpt. Ing. Marian Turic. Kázňou slova Božieho a liturgiou pri tejto príležitosti poslúžil administrátor Združeného cirkevného zboru ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin.

Pri pamätníku na Námestí slobody v Revúcej si slávnostne pripomenuli udalosti a odkaz SNP

„Ožívaš, mýtus Jánošík,
družina tvoja v horách skrytá
vyrastá na mohutný šík.
Česť tvoju chválou objímam,
za teba valašky sa chytá
hrdina partizán“

Tak privítal slovenské hrdinstvo v auguste 1944 najsymbolickejší revúcky účastník Povstania Ján Brocko. Preto sa jeho veršami začala 28. augusta 2018 aj mestská spomienková slávnosť k 74. výročiu Slovenského národného povstania pri pamätníku na Námestí slobody v Revúcej. Predseda miestnej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov JUDr. Ján Kochan v príhovore

Revúcke deti oslávili Deň detí na školskom dvore, ktorý bol plný hier a súťaženia

Keď sa začína jún, začínajú pre naše deti aj mimoriadne pekné dni. Okrem ukončenia školského roku aj pre tie najmladšie obľúbeným býva Deň detí. Zvykneme ním my starší potešiť deti, aby spoločne so svojimi rodinami sa tešili na svoje obľúbené hry, či programy. Tak sa snažili pripraviť tento deň už 27. mája 2018 aj v Revúcej. Pripravili si k tomu školský dvor v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Plagáty oznamovali po meste, že  v čase od 11-ej do 15-ej je dvor plný všeličoho zaujímavého. Vybral sa tam aj náš známy fotoreportér pán Peter Poboček, aby so svojím fotoaparátom niektoré zaujímavosti aj pre ostatných našich návštevníkov zvečnil. Preto na jeho obrázkoch môžete vidieť napríklad živé kone, rôzne súťaže, nafukovací hrad, reťazový kolotoč, nafukovacieho krokodíla i býka,

Oslava životného jubilea pána Mgr. Rudolfa Hanuštiaka

Pri príležitosti životného jubilea mi dovoľte vrátiť sa späť v čase a pripomenúť si bohatý hudobný život nášho jubilanta, hudobného pedagóga, akordeonistu, zberateľa ľudových piesní, tanečníka a hudobníka pána Mgr. Rudolfa Hanuštiaka. Vzťah k hudbe u pána Hanuštiaka sa začal už v rannom detstve, keď ako šesťročný začal hrať na harmonike, v štrnástich rokoch na trúbke a neskôr na gitare. Po ukončení vysokej školy sa zamestnal ako učiteľ na Základnej škole v Gemerskej Polome, kde vyučoval jeho obľúbenú hudobnú výchovu. Tu sa začala práca s talentovanými deťmi. Viedol 80 členný dievčenský spevácky zbor. Jeho kultúrna pôsobnosť bola široká. Nielen v obci, ale aj v rámci okresu, či kraja. Bol vedúci kultúrneho strediska v obci, hudobníkom v Zbore pre občianske záležitosti, členom hudobnej skupiny Aplauz, spoluzakladateľom hudobnej a neskôr folklórnej skupiny Rozkvet, s ktorou vystupovali v Česku, Maďarsku a na Ukrajine a bol aj dirigentom speváckeho zboru učiteľov okresu Rožňava.

Január sa aj v našom regióne niesol v znamení osláv 73. výročia oslobodenia od fašizmu v druhej svetovej vojne

Koniec januára tohto roku sa aj v našom regióne niesol v znamení významného výročia oslobodenia od fašizmu v druhej svetovej vojne. Uplynulo už 73 rokov, čo na územie Gemera vstúpili vojenské jednotky Červenej armády podporované vojskami 4. rumunskej armády, aby očistili náš región od ustupujúcich nacistických jednotiek. O spomienkových oslavách oslobodenia, ktoré sa uskutočnili v spomínanom mesiaci v mestách Rimavská Sobota a Tornaľa, ale tiež v menších mestečkách a obciach, kde si občania uctili padlých hrdinov oslobodzovacích bojov, sme vás informovali v predchádzajúcich dňoch. Podobné oslavy boli aj v Revúcej a v Dobšinej.

Oslávili sme 155. výročie vzniku  Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej

Pred 155. rokmi bola 16. septembra slávnostne otvorená prvá slovenská stredná škola v dejinách Slovákov. V Evanjelickom chráme v Revúcej predniesol pri tejto príležitosti inauguračnú reč August Horislav Škultéty. Celá Revúca oslavovala vtedy aj dnes. Pripomenutie tohto významného výročia začalo konferenciou, ktorá sa konala pri tejto príležitosť v pondelok 11. septembra 2017 v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Príspevky boli prednesené v okruhu témy Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia.