streda, 05 september 2018 11:05

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste Doporučený

Napísal(a) M. Mikitová
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Koncom minulého týždňa, v dňoch 30. a 31. augusta a 1. septembra 2018 gemerská Gotická cesta ožila mimoriadnym ruchom a zažila nielen zvýšenú pozornosť, ale aj zaslúženú úctu k historickému kultúrnemu dedičstvu zo strany vedeckých profesionálnych pracovníkov a mnohých ďalších záujemcov. Občianske združenie Gotická cesta v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR usporiadalo významnú konferenciu Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, ktorá bola zameraná najmä na popis reštaurátorských prác, obnovu a konzervovanie umeleckej výmaľby a na výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu v stredovekých gotických kostoloch horného Gemera a Gemera-Malohontu.

01 Účastníci konferencie   02 Účastníci konferencie   03 Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa
 Účastníci konferencie      Účastníci konferencie     Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa
04 Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa   05 Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa   06 Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa
 Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa    Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa    Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa
07 Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa   08 Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo   09 Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo
Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa   Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo   Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo

Vo štvrtok 30. augusta v plne obsadenej veľkej sále Radnice Mesta Rožňava odzneli prednášky: Alexander Botoš – Maxim Mordovin: Archeologický výskum zaniknutého pavlínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku. Výskumná sezóna 2018; Tomáš Kowalski: Výskum stredovekého nástenného maliarstva po roku 1950; Anabelle Križan – Jana Želinská: Analýza materiálov a techník vybraných nástenných malieb na Slovensku z obdobia okolo roku 1400; Miroslav Janšto – Rudolf Boroš: Ev. a. v. kostol v Rimavskom Brezove – výsledky reštaurátorského výskumu a obnovy interiéru; Peter Mlích: Rákoš – reštaurovanie nástennej výmaľby Kostola Najsvätejšej Trojice; Helena Markusková: Gemer pod osmanským panstvom; Monika Tihányiová: Historický vývoj r. k. kostola Všetkých svätých v Henckovciach; Michaela Kalinová – Silvia Paulusová: Kostol všetkých svätých v Henckovciach – výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu; Peter Krušinský – Karol Ďurian: Výskum krovových konštrukcií sakrálnych stavieb na Gemeri a Molohonte a geometrická analýza krovových konštrukcií s možnosťou využitia v praxi; Martin Šugar – Jana Želinská: Rožňavská Metercia na mape dejín umenia; Lenka Vrbiková: Chemicko-technologická analýza maľby Metercie; Andrej Štafura – Martin Čulík – Štefan Nagy: Historické organy Gemera a ich zvuková autenticita; Michail Prijmič: Nástenné maľby v rotunde Goryany (Ukrajina).

10 Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo   11 Ev. a. v. kostol Kyjatice   12 Ev. a. v. kostol Kyjatice
 Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo    Ev. a. v. kostol Kyjatice    Ev. a. v. kostol Kyjatice
13 Ev. a. v. kostol Kyjatice   14 Ev. a. v. kostol Kyjatice   15 Ev. a. v. kostol Kyjatice
 Ev. a. v. kostol Kyjatice    Ev. a. v. kostol Kyjatice    Ev. a. v. kostol Kyjatice
16 Ev. a. v. kostol Kyjatice   17 Ev. a. v. kostol Kraskovo   18 Ev. a. v. kostol Kraskovo
Ev. a. v. kostol Kyjatice   Ev. a. v. kostol Kraskovo   Ev. a. v. kostol Kraskovo

 

V piatok 31. augusta sa konala exkurzia po vytypovaných pamiatkach a kostoloch: Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa, Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo, Ev. a. v. kostol Kyjatice, Ev. a. v. kostol Kraskovo, Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce. Plný autobus, nasledovaný „kolónou“ osobných áut si vychutnal prehliadku jednotlivých kostolov, ktorú doplnili erudovaným výkladom o ich histórii, výmaľbách a ich témach, o umeleckých hodnotách oltárov, kazateľníc, kostolných empor, kazetových stropov, podláh i celkového interiéru historička umenia Elena Kušnierová z Rožňavy a Katarína Damjanovová z Pamiatkového úradu v Lučenci. V Malých Teriakovciach zaznela aj krátka ukážka hry na organe v podaní významného znalca historických organov a organistu Andreja Štafuru.
Večerný program so začiatkom o 20.00 hod. sa konal v bývalom kláštore františkánov - Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v Rožňave, kde bola pripravená prezentácia dobrovoľníckych aktivít OZ Gotická cesta a multimediálna prezentácia Pocta baroku s vystúpením hudobnej skupiny Antico Moderna z Banskej Bystrice (Andrej Turčin – husle, František Kubiš – akordeón) a s ukážkami reštaurovaných barokových oltárov Gemera (Rejdová, Vyšná Slaná, Gočovo, Ochtiná, Markuška, Roštár, Brdárka).

19 Ev. a. v. kostol Kraskovo   20 Ev. a. v. kostol Kraskovo   21 Ev. a. v. kostol Kraskovo
 Ev. a. v. kostol Kraskovo    Ev. a. v. kostol Kraskovo    Ev. a. v. kostol Kraskovo
22 Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce   23 Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce   24 Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce
 Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce     Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce     Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce
25 Kultúrno kreatívne centrum Rožňava   26 Kultúrno kreatívne centrum Kláštor Rožňava   27 Ev. a. v. kostol Štítnik
Kultúrno-kreatívne centrum Rožňava   Kultúrno-kreatívne centrum Rožňava   Ev.a.v. kostol  Štítnik

V sobotu 1. septembra už mimo rámca konferencie, ale stále v jej intenciách, sa konalo podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré usporiadalo Občianske združenie Gotická cesta so sídlom v Rožňave (existujúce od roku 2007). Z Rožňavy v ten deň odchádzal autobus, ktorý viezol záujemcov o prehliadku ev. a. v. kostolov v Štítniku, v Ochtinej, v Roštári, Koceľovciach, Brdárke a rím. kat. kostola v Henckovciach, aj s neodmysliteľným odborným výkladom mladých dobrovoľníkov z OZ Gotická cesta - Michal Kiča, Samuel Burda, Peter Koska, Michal Augustovič, Peter Lukáč, Peter Palgut, Adam Molnár. Na tomto podujatí bola predstavená nová Mapa Gotickej cesty (zásluhou mladých nadšencov, prevažne študentov architektúry a histórie), na ktorej sú znázorné tri základné okruhy cesty po stredovekých kostoloch horného Gemera (Rožňavský okruh, Štítnický okruh, Jelšavský okruh) i s fotografiami a krátkym popisom významných pamiatok. V Henckovciach bolo trojdňové zaujímavé podujatie ukočené spoločným posedením s občerstvením a hlavne koncertom barokovej hudby pri sviečkach v interiéri kostola Všetkých svätých. Na koncerte zaznela dobová sakrálna i svetská hudba, dobové tance a suity zo 16. – 17. storočia v úprave Jozefa Poprockého a Egona Kráka. Na akordeóne hral a slovom sprevádzal Dominik Frčka, spievali Stanislav Ďurský a Zuzana Lojková, na klavíri ich sprevádzal a sólové skladby hral Ján Bulla.

28 Ev. a. v. kostol Ochtiná   29 Ev. a. v. kostol Roštár   30 Ev. a. v. kostol Koceľovce
Ev.a.v. kostol  Ochtiná    Ev.a.v. kostol Roštár    Ev.a.v. kostol Koceľovce
31 Ev. a. v. kostol Brdárka   32. Rím. kat. kostol Henckovce   33 Rím. kat. kostol Všetkých svätých Henckovce
 Ev.a.v. kostol Brdárka    Rim.- kat. kostol Henckovce    Rim.- kat. kostol Henckovce
34 Rím. kat. kostol Všetkých svätých Henckovce   35 Rím. kat. kostol Všetkých svätých Henckovce   36 Rím. kat. kostol Všetkých svätých Henckovce
 Rim.- kat. kostol Henckovce    Rim.- kat. kostol Henckovce    Rim.- kat. kostol Henckovce

Gotická cesta ponúka veľmi bohatú pokladnicu kultúrno-historických daností Gemera a Gemera-Malohontu. Výskum stredovekého nástenného maliarstva začal po roku 1950, v 80. rokoch 20. storočia bol naštartovaný ďalekosiahly plán komplexnej pamiatkovej obnovy a reštaurovania gemerských stredovekých kostolov, odvtedy s prestávkami naďalej prebieha umeleckohistorický a reštaurátorský výskum. Na konferencii bolo konštatované, že nás čaká ešte veľa práce pri reštaurovaní interiérov i exteriérov a stavebnej obnove týchto vzácnych pamiatok, ale tiež, že je na to treba ešte vytvoriť podmienky na vytváranie pravidelných fondov na opravu a v neposlednom rade aj podmienky na využitie pamiatok Gotickej cesty a ich spístupnenie ako bohatstva špecifického umeleckého a historického významu.

37 Rím. kat. kostol Henckovce   38 Gotická cesta mapa   39 OZ Gotická cesta logo
 Rim.- kat. kostol Henckovce   Gotická cesta mapa    Gotická cesta logo

 

Marta Mikitová

Fotografie: Stanislav Kejík a OZ Gotická cesta

 

Čítať 2552 krát Naposledy zmenené piatok, 07 september 2018 21:57

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!