×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/kultura/koncert/kk
JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/kultura/koncert
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kultura/koncert/kk
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kultura/koncert
štvrtok, 14 október 2010 17:17

Koncert kresťanských spevokolov venovaný významným osobnostiam cirkevných dejín Jelšavy Doporučený

Napísal(a) V.S.
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Združenie historických miest a obcí pozvalo Mesto Jelšava k spoluúčasti na príprave a propagácii Dní európskeho  kultúrneho dedičstva. Základným cieľom týchto dní,  ktoré sa konajú v mesiaci september v 49 štátoch Európy, je zvyšovanie  povedomia verejnosti o hodnotách kultúrneho dedičstva a prehlbovanie záujmu o jeho ochranu. 
I naším cieľom bolo pripomenúť širokej  verejnosti vzácne historické dedičstvo nášho mesta prostredníctvom usporiadania koncertu v  Evanjelickom a.v. kostole v Jelšave. Koncert sa uskutočnil v nedeľu 26. septembra 2010 o 15. hodine. Zúčastnili sa ho tri evanjelické a. v.

spevokoly a spevokol Bratskej jednoty baptistov. Úvodnú báseň Zlatice Oravcovej  „V mojom srdci“  nebojácne predniesla najmladšia členka jelšavského spevokolu Michaela Gergelyová.  Historickým jelšavským chrámom zneli slová vďaky Pánovi, ukryté v nádhernej melódii úvodnej skladby v podaní Lýdie Dančovej. Táto skladba zanechala v poslucháčoch hlboký dojem.
Slovom Božím sa k prítomným prihovoril zborový farár Mgr. Ivan Bojna. Na základe slov z Biblie,  Žalm č. 145, verš č. 7 - 13, poukázal na dôležitosť pokory a oslavy Nebeského Otca,  ku ktorej nás Pán Boh zhromaždil v tomto chráme. Spomenul osobnosti, ktoré mali spojitosť s cirkevným zborom.   V slávnostnom príhovore primátor mesta a zároveň dozorca Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Jelšave MVDr. Milan Kolesár zdôraznil, že koncert je venovaný významným osobnostiam cirkevných dejín úzko spätým  s mestom Jelšava -   Eliášovi Lánimu, (1570-1618),  zakladajúcemu a vysokému hodnostárovi evanjelickej cirkvi, vzdelancovi, podporovateľovi kultúry, náboženskému spisovateľovi a básnikovi, od roku 1595 rektorovi v Jelšave a Ladislavovi Remetemu (1910-1945), ktorý pôsobil od roku 1939 ako duchovný v Jelšave. Vo svojich kázňach naplno prejavoval svoje postoje k vtedajšiemu režimu, organizoval protifašistické odbojové hnutie v okolí Jelšavy, za čo bol zatknutý, väznený a v Nemeckej pri Banskej Bystrici  zavraždený. Pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto osobnosti prečítal Pozdravný list od pána profesora Karola Nandráskeho, žiaka Ladislava Remeteho, ktorý vo svojej knihe „Človek, ktorý prekračoval hranice“ ho charakterizoval nasledovne: „Bol to jediný kresťan, ktorého som v živote stretol. Prekračoval národné, rasové i náboženské priepasti, ktoré si ľudia nastavali“. Program  koncertu  pokračoval  v duchu  slova  apoštola Pavla: „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“
V podaní zúčastnených spevokolov,  prítomných kresťanov a obyvateľov mesta  zaznela pieseň z evanjelického spevníka  „V srdciach nech nám radosť horí“. K slovu a hudobnému prejavu sa už postupne dostali hosťujúce spevokoly. Ako prvá pozdravila prítomných, a oboznámila ich  s repertoárom spevokolu pani farárka  z  Chyžného  Mgr. Emília Völgyiová.  Pod jej odborným vedením zazneli tri nádherné duchovné piesne. Následne sa predstavil spevokol Bratskej jednoty baptistov z  Revúckej Lehoty. Na úvod vystúpenia  vyjadril povzbudivé slová dirigent  Ján Hrivnák. Spevokol zaujal priam profesionálnou úrovňou. Tretím v poradí vystupujúcim spevokolom bol spevokol z Revúcej. Pani farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová pozdravila prítomných,  poďakovala za pozvanie a povzbudila miestneho zborového farára v jeho náročnej službe. Skladby v  podaní revúckeho spevokolu vniesli do našich sŕdc pohodu. Posledným vystupujúcim spevokolom bol cirkevný spevokol z Jelšavy. V jeho podaní zazneli skladby oslavujúce nášho Pána. Záverečný žalm „Hospodin je môj pastier“ v podaní jelšavského spevokolu vyjadril Bohu vďaku za Jeho milosti. V závere podujatia poďakoval zborový dozorca spevokolom za účasť a vyzval ich i všetkých  prítomných  k zaspievaniu spoločnej piesne na záver „Čuj, aká prekrásna pieseň“.  Vďaka Bohu, že takýmto nádherným duchovným zážitkom sme si obohatili požehnané nedeľné popoludnie.                                                                                          

Znenie listu Karola Nandráskeho k stému výročiu narodenia L. Remeteho:

Slávnostné zhromaždenie,  vážení občania,  bratia,  sestry! 

Pokorným srdcom starca sa pripájam k Vášmu zhromaždeniu, ktorým si pripomínate sté výročie narodenia evanjelického kňaza, jelšavského farára pre mládež Ladislava Remeteho. Bol to človek veľkého srdca, ktorého láska nepoznala hranice. Jeho osobnosť a smutný koniec vo vápenke v Nemeckej som opísal v knihe s titulom "Človek, ktorý prekračoval hranice".
Remeteho život sa sústreďoval na prácu s mládežou. Vo výchove mladého pokolenia videl svoje poslanie. Plnil ho s nesmiernou láskou a starostlivosťou. "Nosil nás na svojich ramenách tak, ako orlica nosí na krídlach svoje orlíčatá." Tak to v jednej básni napísal niekdajší jeho žiak Juraj Török, neskôr farár v Liptovskom Trnovci. Práca s mládežou však Remetemu nezakrývala dramatickú vojnovú scénu. I keď bol maďarskej národnosti, pripojil sa, postavil sa na stranu Slovenského národného povstania. Martýrskou smrťou spečatil úsilie a zápas svojho mladého života. Jeho život mnohým sa stal svetlom a chlebom. Preto keď dnes ďakujete zaň Bohu, proste Pána, aby vzbudil  v cirkvi  a  v národe  takých  synov   a dcéry, akým bol Remete. 

                S pozdravom Váš jelšavský rodák
                Karol Nandrásky

Organizátori koncertu, Mesto Jelšava a Evanjelický a.v. cirkevný zbor Jelšava, ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave koncertu a dôstojnej reprezentácii mesta.
V.S.

Foto: Karol Žigo 8, Gergely 1

FOTOGRAFIE Z FESTIVALU
{gallery}kultura/koncert/kk{/gallery}
{jcomments on}

Čítať 4007 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:24

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!