pondelok, 08 august 2016 11:26

Slovenské národné múzeum krátko otvorilo bránu hradu Krásna Hôrka pre zástupcov médií

Napísal(a) Dagmar Brisudová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Slovenské národné múzeum v piatok 5. augusta 2016 otvorilo bránu hradu Krásna Hôrka pre zástupcov médií, aby ich priamo v areáli národnej kultúrnej pamiatky informovalo o aktuálnom stave jej obnovy. Informácie novinárom poskytli generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Viktor Jasaň a Ing. arch. Peter Kucharovič,

víťaz výberového konania Ministerstva kultúry SR na projektové zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu.
Priebeh doterajšieho procesu obnovy národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka po devastujúcom požiari v roku 2012:
V rámci prvej etapy obnovy Slovenské národné múzeum zachraňovalo muzeálne zbierky a predmety a mapovalo rozsah vzniknutých škôd. Bolo zhotovené provizórne zastrešenie všetkých objektov hradu, uskutočnil sa jeho achitektonicko-historický výskum.
V rámci druhej etapy obnovy bola urobená demontáž strešných konštrukcií havarijného prestrešenia hradu a boli zrealizované nové konštrukcie trvalých krovov a striech. Strechy boli doplnené medenými, remeselne vyrobenými atypickými strešnými doplnkami. V rámci tejto etapy obnovy hradu boli urobené aj nové protipožiarne opatrenia, napríklad sanácia komínových telies, boli novo vymurované protipožiarne steny, pribudol aktívny bleskozvod, bola prečistená dažďová kanalizácia.
V súčasnosti sú odstraňované skryté vady z prvej etapy, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela v záručnej dobe, napríklad nesúdržné murivo novo vybudovaných korún. V tomto období sa začali aj práce na obnove hradnej kaplnky.
V čase požiaru bolo na Krásnej Hôrke umiestnených 4 229 zbierkových predmetov. Oheň poškodil a zničil 352 z nich. Väčšinu zachránilo Technické múzeum v Brne, ale s ich obnovou pomohli aj Hradné múzeum Istvána Dobóa v Egeri a Maďarské múzeum v Budapešti. V septembri minulého roka boli do kaplnky nainštalované nanovo odliate zvony.
Slovenské národné múzeum na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka a reštaurovanie vybraných zničených zbierkových predmetov doteraz vynaložilo 4 776 508,- eur z poistného plnenia a 18 498,- eur z verejnej zbierky.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie obnovy hradu Ing. arch. Kucharovičom bude nasledovať schvaľovací proces v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších zmien a doplnkov. Ten bude ukončený právoplatným stavebným povolením, na základe ktorého bude vypracovaný realizačný projekt. Potom bude nasledovať obstarávacia fáza, to znamená zabezpečenie zhotoviteľa realizácie komplexnej revitalizácie NKP v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Komplexná realizácia revitalizácie NKP hradu Krásna Hôrka bude zakončená prebratím stavby investorom a jej kolaudáciou.
Dokončenie obnovy hradu Krásna Hôrka zaradila vláda SR ako jednu zo svojich priorít do svojho programového vyhlásenia na toto volebné obdobie. Termín sprístupnenia hradu verejnosti bude známy po súťaži na zhotoviteľa stavebných prác a expozície.
Dagmar Brisudová

 

Čítať 2248 krát Naposledy zmenené utorok, 09 august 2016 10:41

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!