Matica slovenská

Matica slovenská (49)

Čiernolehotskí matičiari v Drienčanoch navštívili program Dedina ožíva 2016

Ešte v januári si Miestny odbor Matice slovenskej v Čiernej Lehote naplánoval aktivitu „Po stopách Pavla Emanuela Dobšinského“. A tak sme trpezlivo čakali na júl, kedy Drienčany, posledné pôsobisko Dobšinského, ožívajú rozprávkami, hudbou, spevom, dobrým jedlom a čo je najdôležitejšie - dobrými ľuďmi.

Vo Vlachove si pripomenuli 24. výročie podpísania Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Sedemnásty júl ako dôležitý medzník našich dejín je neodmysliteľný. 17 júl je časom, kedy sa rozhodovalo o osude Slovenska a jeho smerovaní v nasledujúcich desaťročiach. Je pravdou, že 17. júl nie je oficiálnym štátnym sviatkom, ale to na veci nič nemení. 17 júl 2016 je už v poradí 24. výročie tejto

Rožňava si pripomenula 1153. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

Dňa 05.07.2016 popoludní Miestny odbor Matice slovenskej Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava, Domom Matice slovenskej v Rožňave, rímsko-katolíckym biskupským úradom v Rožňave a evanjelickým farským úradom a. v. v Rožňave usporiadal na Námestí baníkov v Rožňave malú spomienkovú slávnosť

Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave má nové vedenie

Rožňava – 13.04.2016 - V priestoroch Denného centra pre seniorov sa uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej (M VZ MO MS) v Rožňave. Zvolal ho riaditeľ členského ústredia MS v Martine na základe ustanovenia platných Stanov MS uvedeného v Hlave V., bod 9, písm. a). Celé zasadnutie M VZ MO MS viedol riaditeľ ČÚ MS PhDr. Martin Fejko. Nápomocní mu boli pracovníci ČÚ MS v Martine RNDr. Ján Seman, Viera Jochymková, Zdenka Belláková, ako aj riaditeľka Krajanského múzea v Martine PhDr. Zuzana Pavelcová.

Strana 2 z 4