nedeľa, 13 júl 2014 14:33

Za doc. MUDr. Jánom Paškanom, CSc., významným človekom, medicínskou i pedagogickou osobnosťou

Napísal(a) Dana Farkašová
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

paskan-jan1aV bratislavskom krematóriu sa v sobotu 12. júla 2014 navždy rozlúčili s doc. MUDr. Jánom Paškanom, CSc. jeho najbližší rodinní príslušníci, kolegovia, priatelia a krajania z Gemera, ktorý zomrel vo veku 74 rokov. Ján Paškan sa narodil dňa 15. marca 1940 v Prešove, v rodine vojenského lekára s hodnosťou generála.
V roku 1964, krátko po ukončení vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, nastúpil na Katedru anatómie LF UK. Jeho dlhodobý záujem o chirurgiu ho v roku 1967 zaviedol na Chirurgickú kliniku ILF Nemocnice s Poliklinikou akad. L. Dérera. Na tomto pracovisku postupne úspešne vykonal atestáciu I. i II. stupňa v odbore chirurgia a v roku 1975 získal vedeckú hodnosť kandidát lekárskych vied. V rokoch 1982 - 1985 pôsobil vo funkcii primára Chirurgickej klinky ILF NsP akad. L. Dérera.
Vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore chirurgia dosiahol v r.1986 a stal sa členom poradného zboru ministra zdravotníctva a sociálnych vecí. Na základe úspešne absolvovaného konkurzu bol v r. 1988 menovaný do funkcie prednostu Chirurgickej kliniky Nemocnice s Poliklinikou na Bezručovej ulici, výučbovej základne LF UK v Bratislave. V období rokov

1986 až 1990 bol v Bratislave mestským odborníkom pre chirurgiu a v r. 1990 bol menovaný do funkcie hlavného chirurga Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Po neľahkom období rokov 1990 - 1991, kedy bol bez udania dôvodu odvolaný zo všetkých svojich dovtedajších funkcií, sa po úspešnom konkurze stal primárom chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Rožňave. I tu vykonával svoju prácu s plným nasadením a všetky svoje vedomosti a skúsenosti odovzdával pri výučbe mladých chirurgov. Jeho nesporné odborné kvality i riadiace schopnosti mu onedlho umožnili, už ako riaditeľovi, dobudovať, vyprofilovať poskytovanú odbornú zdravotnú starostlivosť a v roku 1993 slávnostne otvoriť NsP sv. Barbory. 

Jeho návrat do Bratislavy bol spojený s veľkou výzvou – dobudovať nemocnicu v Petržalke, ktorá bola vo výstavbe už od mája 1986. Úspešne absolvovaný konkurz v r. 1995 ho priviedol na post 10. riaditeľa tejto nemocnice. Všetku svoju energiu, schopnosti a získané skúsenosti venoval do ukončenia výstavby a plnohodnotného sprevádzkovania tohto nemocničného zariadenia. Už v roku 1997 tak mohla Nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda poskytovať zdravotnú starostlivosť. Svoju víziu o ďalšom rozvoji a skvalitňovaní služieb nemocnice však už neuskutočnil. Pre nesúhlas s realizáciou návrhu centralizovaného vedenia všetkých bratislavských nemocníc sa rozhodol, v duchu svojej zásadovosti, v r. 2004 odstúpiť z postu riaditeľa.
Odchodom z postu riaditeľa sa však doc. MUDr. Ján Paškan, CSc. naďalej aktívne venoval organizácii zdravotníctva. Ako prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU odovzdával nadobudnuté vedomosti a poznatky študentom špecializačného štúdia.
Nesporným potvrdením významu osobnosti pána docenta je aj to, že bol zvolený do funkcie prvého viceprezidenta Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva.
V doc. MUDr. Jánovi Paškanovi, CSc. strácame výnimočnú medicínsku, manažérsku a pedagogickú osobnosť.
Česť jeho pamiatke!
Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
rektor SZU

(zdroj:szu.sk)

 

 

Čítať 4326 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 11:06

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!