štvrtok, 13 september 2012 21:10

Uplynulo 150 rokov od otvorenia prvej slovenskej strednej školy v celej histórii slovenského národa Doporučený

Napísal(a) MG
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Bol utorok 16. septembra 1862. Mesto Revúca si vtedy neuvedomovalo, že tento deň sa natrvalo stane ozdobou jej dejín. V evanjelickom kostole sa zhromaždili zakladatelia, nadšenci, priaznivci, podporovatelia a organizátori zbierok, ako aj čestní hostia, aby sa stali svedkami nevšednej udalosti – otvorenia prvej slovenskej strednej školy v celej histórii slovenského národa. Prvé slovenské evanjelické gymnáziu v Revúcej si teraz pripomína 150. výročie jeho založenia. K článkom, ktoré sa objavili na našej stránke chceme toto výročie pozdraviť ďalším článkom, ku ktorému nás priviedla kniha revúckeho autora Dušana Dubovského: Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla. Vybrali sme

z nej pre súčasníkov jednu časť z kapitoly – Slovenské ev. a. v. gymnázium – Prvé slovenské gymnázium (1862-1874). Uvádza sa v nej o.i.:
V školskom roku 1855/1856, ktorý sa začal 4. septembra, bol za správcu gymnázia zvolený Samuel Ormis. Do školy nastúpilo nastúpilo 138 študentov. Do prvej triedy 36, do druhej 42, do tretej 17, do štvrtej 19, do piatej 14 a do šiestej triedy 10. Za nového učbára  bol zvolený Jozef Kvetoslav Holub. Autentické  svedectvo o tom, aké boli pomery na revúckom gymnáziu, poskytuje list Cyrila Braxatorisa, študenta piatej triedy, svojmu otcovi  Andrejovi Braxatorisovi Sládkovičovi (je upravený podľa zásad modernej textológie). 

Drahomilovaní rodičia! 

Váš túžobne očakávaný list som dostal dňa 25. sept. Dostanúc ho zaradoval som sa, prečítajúc som sa trocha aj zarmútil, najviac z toho, že je malý Ondrík chorý a vychudlý. Vedel som to dobre, že vás to bude mrzieť, že sme si hospodu premenili, aj mňa to trochu mrzelo, teraz som ale rád, a viem, že by som tam nebol tak spokojný ako som tu. Keď bije 8, len vtedy idem do školy, keď zvonia do alumnei a máme dosť času, lebo nemáme ani toľko do školy ako od susedov k Vám. Pán profesor Krman býva na mestskom dome a má obloky proti nášmu. S gazdinou sme celkom spokojní. Bol nás aj pán prof. Homola navštíviť a tiež sa mu páčila, hádam Ti bude aj Pepich o nej písať. Ten 1 zl. aj  fund sapúnu som gazdinej hneď ako som peniaze doniesol zaplatil, no na predošlej hospode si ale zdržali za to, čo sme tam boli za 4 dni; odomňa 23 gr., od Beblavého a od Banšella, ale po 60 gr. za to, že tam aj obedúvali kým nebola alumnea.
            Čo sa školy týka, máme roboty dosť, čo sám z nasledujúceho uznáš. Všetkých hodín do týždňa je 34 a síce: v pondelok 8 – 9 Maďarská reč, učí nás p. Ormis a síce skladbu, predkladať z maď. čítanky a maď. práce. 9 – 10 Nem. reč. pod p. Homolom, nem. gramatike z čítanky básne, z ktorých sme už mali 5 a všetky od Goetheho a práce. 10 – 11 Dejepis p. Škultéty, z ktorého máme starý vek, mávame na jednu lekciu 2 – 3 karty a prešli sme už 5 hárkov a to si musíme doma všetko písať. 2 – 3 Lat. reč pod p. Krmanom máme Jul. Ceasara, z ktorého sme už prešli XVIII caputov, Ovidia tristi, a prekladať zo Sipfla. 3 – 4 Matheisis p. Ormis, algebru. Utorok Náboženstvo p. Krman. 9 – 10 Grécka reč tiež p. Krman,  prešli sme I. dcl. 10 – 11 Slovenská reč, p. Škultéty, učíme sa rečniť a robíme práce. 2 – 3 Lučba, p. pr. Holub, prešli sme už 2 hárky. 3 – 4 Dejepis, a od 5 – 6 Spev pod p. Homolom. Streda 8 – 9 Nem. reč. 9 – 10 Latinská reč. 10 – 11 Grécka reč. 2 – 3 a od 3 – 4 Kreslenie pod p. Šmídom. Štvrtok 8 – 9 Maďarská reč. 9 – 10 Latinská reč. 10 – 11 Grécka reč. 2 – 3 Merba, p. Ormis. 3 – 4 Latinská reč. Piatok 8 – 9 Nemecká reč. 9 – 10 Náboženstvo. 10 – 11 Grécka reč. 2 – 3 Dejepis. 3 – 4 Lučba od 5 – 6 Spev. Sobota 8 – 9 Nemecká reč. 9 – 10 Latinská reč. 10 – 11 Grécka reč. 1 – 2 Slovenský spolok, o ktorom Ti budem ta ďalej písať, teraz Ti len to, že je Hrozný predseda, pokladník Hrušovský a zápisník Miškócy. Budeme držať Sokola, Vedomosti a Junoša. V spolku nás je 24. Od 2 – 4 Rajsovanie. V nedeľu od 8 – 9 Matheisis. Okrem toho, poneváč nemáme ešte knihy, musíme si všetko odpisovať. Málokedy ideme pred 11 spať, ba sme už boli aj do 3. hodín hore, potom sme si len tak oblečení ľahli spať a spali sme do 6tej. Pán profesor Krman nám je triedny učbár. Ak sa tu nenaučím slovenský pravopis, nuž sa nikde, lebo každý deň zapíšem 1 – 2 hárky slov. Papieru som si vzal z domu 2 libry a dve som si tu kúpil a už nemám skoro nič. Žiakov nás je v V. čl. 14 v V. 10 a v alumneu 110 a okrem toho Revúčania a kostoši. K pánu Pepichovi chodím často, a tiež aj k pánu profesorovi Gálovi, boli sme tam aj s Hurbanom asi 3 razy. S Beblavým a Banšellom sa znášame a nepohádali sme sa ešte ani raz. Kamarátov mám málo, Hurbana, Licharda a tých, čo boli vlani v Bystrici. Bol tu aj Fršlin suplikovať, bol by som Vám aj od toho voľačo odpísal, ale som nemal čas, a ani som nevedel kedy odišiel. Nového nieto veľa tuná, len to, že horelo, poneváč ale nebol vietor, nuž nezhorel len jeden dom a humno. Výdavky teraz sprvu mám veru veľké a peniaze sa mi už minuli, aj ten zlatý, čo si mi u Pepicha nechal. Výdavky si do grajciara píšem, ako aj príjmy. Mám sa predplatiť na noviny v spolku, na zápisné knihy a krem toho mesačne 5 gr. Čižmy čo nosím po stretýždni sa mi už tiež deravé, musím si ich dať podbiť. Prosím Ťa, pošli mi voľačo peňazí potom keď mi budete písať. Háby si šanujem a čisto držím, podobne aj knihy. Potrebná mi je aj Biblia lebo sa Starý zákon učíme; prosím Ťa keby si mi ju poslal aj s Ovidom trist. Ak mi pošleš Ovídia, nuž povedz pánu Krčmérymu, aby o jedného menej poslal. Pozdravujem Vás, Oľgu, Ilku, Vilmu, Miloša, Ondríka, Marcíka, Tetky aj ujčekov, p. profesorov a aj mojich kamarátov Klimu, Petrikovicha.
Váš poslušný syn
                     Cyril

Vo V. Revúci dňa 28. Sept. 1865“

{jcomments on}

Čítať 3002 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:54

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.