štvrtok, 22 august 2013 11:25

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 6/ 2013-2014

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zo zasadnutia ŠTK dňa 21.8.2013:
ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. /2. kolo/ zo dňa 17.-18.8.2013: Dedinky – Vyšná Slaná 2:3, Rudná - Drnava 2:2, Vlachovo - Dlhá Ves 2:3, Jablonov n/T - Honce 6:0, Krh. Dlhá Lúka - Štítnik 3:1, Bohúňovo - Hrhov 2:4, Rožň. Bystré - Slavošovce 6:0.
ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. /2. kolo/ zo dňa 17.-18.8. 2013: Čoltovo - Lipovník 4:6, Pača - Krh. Dlhá Lúka 3:1, Niž. Slaná - Jovice 4:1, Kružná - Gem. Hôrka 2:0.
ŠTK oznamuje FK, že nový súť. roč. 2013- 2014 (kategória mládeže) začína:
a/ Dorast dňa 31.8.- 1.9. 2013
b/ St. žiaci dňa 31.8.-1.9. 2013
c/ Prípravka September 2013/ presné termíny sa upresnia.

ŠTK oznamuje, že družstvo FC Kečovo vystúpilo zo súťaže II.triedy ObFZ !!!
ŠTK oznamuje, že FK Brzotín vystúpil zo súťaže II.tr.ObFZ !!!

ŠTK č. 36/ 2013:
ŠTK č.37/2013:
ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu Baník Rožň. Bystré bude svoje domáce stretnutia hrávať v sobotu o 14.00 hod. !!!
ŠTK č.38/2013:
ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so štartom hráčov družstva st. žiakov FK Plešivec za klub Sokol Bohúňovo na potvrdenú súpisku a platné R.č. Súčasťou
súpisky je i potvrdenie klubov

o vzájomnej dohode.

ŠTK oznamuje FK, že súpisky pre nový súť. roč. 2013-2014 je potrebné
predložiť a potvrdiť do 7.8. 2013 /I.-II.trieda/ a mládežnícke družstvá do 28.8.2013.
ŠTK oznamuje, že v novom súť. roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii
Mládeže /dorast- st. žiaci/ povolený len na plastové RP !!!, tak ako sme Vás pravidelne informovali v ÚS ObFZ.

Družstvá štartujúce v súťažiach VsFZ musia mať zaradené v súťažiach VsFZ, alebo ObFZ 2 mládežnícke družstvá. Družstvá štartujúce v súťažiach I.tr. ObFZ 1 mládežnícke družstvo. V prípade, že dôjde k odhláseniu jedného z družstiev pred začiatkom súť. roč. (čím dôjde k porušeniu rozpisu súťaží a ŠTK) musí ešte pred začiatkom súťaží družstvo, ktoré porušilo toto nariadenie prihlásiť nové družstvo, ktoré musí štartovať na platné R.č. a súpisku.
ŠTK upozorňuje FK na nový Rozpis súťaží ObFZ 2013-2014, ktorý si FK môžu prevziať na sekretariáte ObFZ do začiatku súťaží ObFZ.
ŠTK udeľuje dočasnú výnimku na zabezpečenie soc. priestorov s vodou pre FK Družba Čoltovo z dôvodu krádeže zariadenia.

Sekretár ObFZ (Mgr. Dušan Pollák) zabezpečí všetky potrebné náležitosti na sekretariáte, alebo v prípade potreby i v mieste sídla FK ak o to FK požiada na tel. čísle 0903 602 946 (prestupy, registrácia, súpisky,prístupvé heslo hráča).
Okrem sekretára ObFZ budú k dispozícii FK ako aj R a DZ ObFZ tajomníci komisie: Róbert Drenko - Zoltán Breuer ml.- Karol Csobádi - Zoltán Kovács/
ŠTK oznamuje FK, že štartovné vo výške 100,- Euro na súť. roč. 2013-2014
obdržia FK v zbernej faktúre v mesiaci august 2013.

Z porady ISSF managerov dňa 4.7. 2013:
1/ ŠTK a MRK ObFZ oznamuje FK, že v novom súť.roč. 2013- 2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na plastové RP!!! Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže.
2/ MRK ObFZ oznamuje FK, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať: a/písomná forma / do konca jesennej časti súťaží ObFZ 2013-2014/.
b/elektronický transfer/ dospelí I.- II. trieda/ Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto / mailová adresa/,ktoré mu vytvorí matrika ObFZ za osobnej účasti hráča.
3/ Na základe rozhodnutia SFZ a VsFZ oznamujeme FK, že od nového súť. roč. sa v I. a II. tr. prechádza na elektronický zápis o stretnutí. FK musia mať pre potreby elektronického zápisu v mieste konania domáceho zápasu k dispozícii 1 hod. pred začiatkom zápasu dospelých internet,počítač, tlačiareň. Doporučujeme ISSF managerom pred začiatkom súťaží nahrať celosezónnu súpisku pre potreby nominácie k zápasu a uzatváranie zápisov o stretnutí R -ObFZ.
4/ ŠTK ObFZ upozorňuje ISSF managerov klubov, aby si z dôvodu prechodu na elektronický zápis o stretnutí doplnili v ISSF systéme údaje o domácom štadióne.
5/ Žiadosti o novú registráciu hráča podávajú ISSF manageri FK cez
elektronickú podateľňu/ je potrebné uvádzať mailovú adresu hráča,
resp. zákonného zástupcu/. Následne musí k registrácii hráča dať súhlas
hráč a matrikár ObFZ.
6/ S prechodom na elektronický zápis o stretnutí sú FK pred začiatkom
zápasu vytlačiť zápis o stretnutí na potvrdenie kapitánom a ved.
mužstiev. Rozhodca je povinný zaslať vytlačený zápis o stretnutí na
ObFZ.
7/ V prípade, že sa nepodarí nahrať, vytlačiť elektronický zápis o stretnutí
pred začiatkom zápasu na podpis kapitánov a ved. družstiev je
potrebné vypísať zápis o stretnutí písomnou formou pred začiatkom
zápasu. Zápis podpíšu kapitáni a ved. družstiev. Bez vyplneného
elektronického zápisu, alebo písomného zápisu o stretnutí nemôže R
a DZ zahájiť stretnutie !!!

Zo zasadnutia DK dňa 21.8.2013:

Na základe rozhodnutia DK ObFZ sa tresty za 4 ŽK alebo 8 ŽK do nového súťažného ročníka 2013-2014 neprenášajú. DK povoľuje štart hráčom uvedených v zozname prenesených trestov z ÚS ObFZ č. 1/2013-2014.
Prenášajú sa iba tresty za ČK.

DK upozorňuje FK, že v ÚS ObFZ budú klubom zasielané iba tresty za ČK a 4 - 8 ŽK (Uznesenie si FK nájdu i v ISSF systéme). Evidenciu ŽK a ČK si klubový resp. tímový ISSF manageri klubov môžu stiahnuť,pozrieť v ISSF systéme (Reporty- evidencia kariet) !!!

Hráči vylúčení:
DK č.86/2013: Michal Maliňák - FK Baník Drnava /ČK/ = 4 zápasy nepodmienečne I/3-b + 10.- Euro
DK č.87/2013: Róbert Dókuš - FK Baník Drnava /ČK/ = 1 zápas nepodmienečne I/5-a + 10.- Euro
DK č.88/2013: Tomáš Kovács - Sokol Bohúňovo /ČK/ = 1 zápas nepodmienečne I/5-a + 10.- Euro

Sekretariát ObFZ bude v rámci servisu a pomoci klubom zasielať ÚS ObFZ na mailové adresy klubov.

Štart hráčov:
Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový
RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením
dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré
im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov na :
a/ plastový RP / nový/
b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP v ISSF systéme.

Poznámka: Upozorňujeme FK, resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade potreby pri konfrontácii (R + DZ).

ŠTK oznamuje FK, že v kategórii dorastu môžu štartovať hráči roč. nar. 1995 a mladší + 6 hráčov z kategórie st. žiakov.
ŠTK oznamuje, že v kategórii st. žiakov môžu štartovať hráči roč. nar. 1999 a mladší.
ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek môžu štartovať hráči roč. nar. 2002 a mladší.

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ 2013-2014
Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/
I.trieda : 934,- Euro
II.trieda : 820,- Euro
Dorast : 182,- Euro
Žiaci : 118,- Euro

ObFZ Rožňava

 

 

Čítať 1708 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:55

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.