piatok, 29 marec 2024 09:47

Náučný chodník Kurinecká dubina Doporučený

Napísal(a) M. Mikitová
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Prírodná rezervácia Kurinecká dubina v 5. stupni ochrany je prvým chráneným územím v terajšej územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Nachádza sa približne 4 km južne od mesta Rimavská Sobota, v západnej časti vodnej nádrže Kurinec. Je chránená od roku 1952, pôvodne z dôvodu ochrany hniezdísk krakle belasej. V súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov, ktoré sú domovom pre mnohé chránené druhy vtáctva, hmyzu, pre netopiere a iné drobné druhy cicavcov. Na území sa nachádza približne 80 dubov letných s obvodom dva až šesť metrov, 150 až 300-ročných. Pre usmernenie pohybu návštevníkov v tejto prírodnej rezervácii a jej ochrannom pásme a pre poskytnutie informácií o prírodných a historických hodnotách územia tu bol zriadený náučný chodník Kurinecká dubina, ktorý slávnostne otvorili v septembri 2023. Má charakter okruhu s celkovou dĺžkou 4,55 km, východiskovým a cieľovým bodom je autobusová zastávka v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda. Pre rodiny s menšími deťmi a seniorov je pripravená aj kratšia alternatíva, dlhá približne 2,6 km.

mg NCH Kurinecka dubina 02a

„Náučný chodník Kurinecká dubina začína hneď za autobusovou zastávkou v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, následne pokračuje po spevnenej ceste smerom na Dúžavu a pri starej hruške na lúčke vedľa potoka Ľukva odbočí do lesa cez novú lávku. Trasa sa potom vracia smerom k nádrži a prechádza prírodnou rezerváciou. Potom sa delí na tzv. detský a veľký okruh. Kratšia trasa sa vracia späť k lávke cez potok Ľukva po hranici prírodnej rezervácie a dlhší okruh sa k lávke vracia trasou s miernym stúpaním ku lesnej ceste, ktorá vedie po hrebeni a schádza z nej k lávke kúsok pred križovaním lesnej a poľnej cesty nad Dúžavou,“  informovala dendrologička Správy CHKO Cerová vrchovina Veronika Rízová. 

mg NCH Kurinecká dubina 013Súčasťou náučného chodníka je 10 stanovíšť vybavených informačnými tabuľami s textami v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku. Návštevníci získajú zaujímavé informácie nielen o rastlinných a živočíšnych druhoch, ktoré sa tu vyskytujú, ale aj o význame prírodnej rezervácie, o pôvode pasienkových lesov, o dopade klimatickej krízy na okolitú krajinu, o spôsobe hospodárenia v mestských lesoch a tiež o osude posádky amerického bombardéra, ktorý tu spadol počas druhej svetovej vojny. Chodník návštevníkov prevedie aj cez lokalitu, na ktorej sa v minulosti nachádzal pasienkový les, ktorého svedkami sú už len impozantné duby letné. Panoramatická vyhliadka, ktorá je súčasťou náučného chodníka, ponúka pohľad na Klenovský vepor či Fabovu hoľu a v prípade priaznivých podmienok aj na Poľanu či Ďumbier.

mg NCH Kurinecka dubina 07Od tretieho stupňa ochrany je pohyb mimo trasy označených náučných chodníkov zakázaný.

Všetky zásady pohybu, správania sa a ďalšie obmedzenia sú zaznačené na jednej z informačných tabúľ, ktorá je umiestnená za lávkou cez potok Ľukva. Náučný chodník Kurinecká dubina je výsledkom úzkej spolupráce medzi mestom Rimavská Sobota a Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Cerová vrchovina. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých regiónov.

Pomoc pri realizácii projektu o. i. poskytli: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Technické služby mesta Rimavská Sobota a značkári Klubu slovenských turistov v Rimavskej Sobote.

 


Spracovala Marta Mikitová

podľa zdrojov:
https://www.sopsr.sk/web/?cl=21059
https://www.rimava.sk/region-obrazom/caro-kurineckej-dubiny/

Foto: ŠOP SR a T. Kusza

 

 

Čítať 123 krát Naposledy zmenené piatok, 29 marec 2024 10:17
Viac z tejto kategórie: « Banský náučný chodník Mních

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!