piatok, 19 august 2016 15:28

Európske mesto športu Košice privítalo športu oddaných seniorov

Napísal(a) Ladislav Fabián
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Európske mesto športu Košice privítalo pod záštitou predsedu VÚC pána Zdenka Trebuľu, v dňoch 11. - 13. augusta 2016, v priestoroch športového areálu na Alejovej ulici, seniorov z KO JDS Košice a Žilina, hostí z Čiech a z Maďarska, na medzinárodnom športovom zápolení. Po zahájení predsedom KO JDS Košice pánom

Jánom Matúškom a srdečným privítaním hostí, súťažiacich a rozhodcov slovo dostala p. PhDr. Janka Kovácsová, vedúca odboru VÚC Košice. V úvode príhovoru ospravedlnila neúčasť p. predsedu VÚC a tlmočila jeho pozdrav všetkým zúčastneným, pozdravila súťažiacich a zaželala im veľa elánu a pekných výsledkov. Po inštruktáži hlavnej rozhodkyne p. Havlíkovej a zložením sľubu pretekárov (sľub zložil p. Ing. Hric z OO JDS Rožňava) sa zápolenie začalo.
Výsledky za jednotlivé organizácie:

  Z S B Spolu
 Seniori ČR   2     3     3   8
 Seniori Maďarska   1   2   1 4
 KO JDS Žilina   3   1   1 5
 OO JDS Košice - mesto   4   2   3 9
 OO JDS Košice - okolie   1   2   3 6
 OO JDS Gelnica   2   3   2 7
 OO JDS Michalovce       1 1
 OO JDS Rožňava   1   3   1 6
 OO JDS Spišská Nová Ves        4   1   1 6
 OO JDS Sobrance        1 1
 OO JDS Trebišov   3   2   2 7

Víťazmi podujatia sa stali všetci, lebo hlavným mottom súťaží bolo heslo Pierra de Coubertina: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dôležité v živote nie je víťazstvo, ale úsilie, podstatné nie je zvíťaziť, ale statočne bojovať." A toto heslo sme do bodky naplnili. 

Sprievodným podujatím bola prehliadka Košíc, naši hostia zo zahraničia a aj domáci konštatovali, že Košice sú prekrásne mesto. Na večernom vyhodnotení a odovzdaní medailí poďakovali hostia za pozvanie a príjemne strávený pobyt. Pán Ján Matúško poďakoval predsedovi VÚC, primátorovi mesta a starostovi mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslavovi Hlinkovi, sponzorom a hlavne OOJDS Košice mesto na čele s predsedom Dr. Ivanom Hudecom za skvelú prípravu a hladký priebeh celého podujatia.
Nasledoval spoločenský večer, na ktorom sa predstavil folklórny súbor Olšava s prekrásnym pásmom spevu, tanca a hovoreného slova, ako aj majsterka Európy vo freestylovom tanci juniorov a vnučka našej hlavnej rozhodkyne.

Stretnutie splnilo stanovené ciele, seniori sa tešia na budúcoročné stretnutie s heslom: Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.

Ladislav Fabián

 

[cincopa AUFAAqN-k65_]

 

 

Čítať 1105 krát Naposledy zmenené sobota, 20 august 2016 10:30

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.