štvrtok, 16 máj 2019 19:29

Po dlhoročnom exile v obci Henckovce sa vrátil Miestny odbor Matice slovenskej do Nižnej Slanej Doporučený

Napísal(a) Ing. M. Gallík
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Pred konaním výročného zhromaždenia sa uskutoční od 14.00 hod. kultúrny program ku Dňu matiek, v ktorom budú účinkovať FSk Hrabina a žiaci Základnej školy s materskou školou Nižná Slaná.“ Touto úvodnou vetou pozval výbor svojich členov na vôbec prvé stretnutie v Kultúrnom dome v našej obci. Z rôznych dôvodov, ktoré si nezaslúžia byť v tomto článku uvedené, sa po dlhoročnom exile v obci Henckovce vrátil Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej len MO) a Folklórna skupina Hrabina na rodnú pôdu. Zaslúžil sa o to aj novozvolený starosta obce Tibor Jerga, ktorý po svojom predchodcovi uvedený exil zrušil a ako spoluorganizátor, takisto prvého Dňa matiek, sa zúčastnil aj na rokovaní výročného zhromaždenia.

Spojením osláv Dňa matiek s Výročným zhromaždením MO sa po zhode organizátorov – Obce Nižná Slaná a Základnej školy s materskou školou – začala otvárať nová tradícia v činnosti MO.

Po hodinovom programe Dňa matiek, predsedníčka MO Mgr. Milena Kolesárová privítala starostu obce, Ing. Zlaticu Halkovú – riaditeľku DMS v Rožňave, predsedníčku MO MS v Betliari Katarínu Čuňočkovú a ďalších pozvaných hostí a začal samotný program rokovania.

Po prerokovaní stanovenej dokumentácie boli na návrh výboru zvolené Gabriela Čipková za predsedníčku Dozorného výboru MO za odstúpivšiu Mgr. Janku Nemčkovú, Michaela Gecelovská za náhradníčku Dozorného výboru MO za odstúpivšiu Štefániu Petríkovú a za náhradníčku na Snem Matice slovenskej, ktorý sa bude konať 12.10.2019 v Liptovskom Mikuláši bola zvolená Ľudmila Petergáčová. 

Na návrh výboru udelilo výročné zhromaždenie Mgr. Alžbete Zagibovej Čestné členstvo v MO a za členov MO boli zvolení Tomáš Babčo a Daniel Kavoň.

V diskusii odznelo:

Ing. Zlatica Halková, riaditeľka DMS Rožňava, vyzdvihla činnosť MO, ktorý svojou aktívnou činnosťou patrí medzi popredné v okrese, vyjadrila uspokojenie a radosť z toho, že nový starosta obce Tibor Jerga vytvára podmienky pre prácu a činnosť MO a FSk Hrabina, keď sa po dlhej dobe vrátili do vlastných obecných priestorov a obnovila sa spolupráca so ZŠ s MŠ Nižná Slaná. Poďakovala za vytvorenie podmienok pre činnosť FSk Hrabina aj starostke obce Henckovce a všetkým členom za odvedenú prácu. Pri príležitosti životného jubilea odovzdala Ďakovné listy Domu Matice slovenskej v Rožňave (Božena Machajová, Ján Ševčík, Ondrej Gecelovský, Ing. Martin Gallík).

Ján Stankovič vo svojom vystúpení vysoko ocenil organizovanie akcie RTVS o Najväčšieho Slováka. Ocenenie postavením pamätníka štátom by si však zaslúžila predovšetkým slovenská pracujúca žena. Slováci pred sto rokmi vyhlásili samostatnosť. Národ slovenský prežil rôzne utrpenia a útoky, ktoré pokračujú aj v súčasnosti rôznymi formami extrémizmu ako LGBTI, islam a alkoholizmus s cieľom jeho vyhubenia.

Ing. Martin Gallík informoval prítomných, že na návrh starostu obce Tibora Jergu, zastáva od 10.12.2018 funkciu podpredsedu Komisie pre kultúru, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľstve Obce Nižná Slaná a je poverený riadiť oblasť kultúry v obci. Aktivity MO MS sú zhrnuté v obecnom Pláne kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v roku 2019. Poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľali na reprezentácii v roku 2018 a na príprave Dňa matiek 2019.

Katarína Čuňočková, predsedníčka MO MS Betliar, poďakovala za pozvanie a za možnosť účinkovať vo FSk Hrabina, na Dni matiek a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Venuje sa aj turistike, kde propaguje slovenský národ a Maticu slovenskú.

Po schválení uznesenia bolo Výročné zhromaždenie ukončené.

Ing. Martin Gallík

 

FOTOGALÉRIA

 

Čítať 1413 krát Naposledy zmenené štvrtok, 16 máj 2019 21:20

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!